Rapport werkbezoek WHO aan China hoopgevend en leerzaam

De experts, klaar met het werkbezoek WHO (World Health Organization), leggen uit wat de resultaten zijn van de Chinese inspanningen in de strijd tegen Covid-19, en waarom ze navolging verdienen.

De WHO heeft op een persconferentie verslag uitgebracht over de inspectie die een team van 25 experts het afgelopen weekend heeft gehouden in Beijing, Guangdong, Sichuan en Hubei .

werkbezoek WHO
foto Xinhua / Xing Guangli

Verslag werkbezoek WHO-deskundigen

Vooraf spraken de deskundigen hun medeleven uit met de slachtoffers, hun verwanten en de bevolking in het algemeen. De Canadese epidemioloog Bruce Aylward stond aan het hoofd van deze missie. Hij gaf voorbeelden van zijn waarnemingen en kwam met statistieken. Hij had gemerkt dat de lokale overheden altijd de voorrang gaven aan de mobilisatie van zorgverleners en hulpgoederen en medisch materiaal voor Wuhan en Hubei, ook al woedde de epidemie ook in hun eigen werkgebied. 

China voorkomt uitbraak met 100.000 besmettingen

Aylward stelde dat zonder de Chinese maatregelen de ziekte meer dan honderdduizend mensen had kunnen treffen. Nu is het aantal besmettingen zelfs dalende. Dat is te danken aan de aloude methodes die in Wuhan zijn toegepast en waarvoor de bevolking van 11 miljoen mensen veel offers brengt: snelle en doortastende afsluiting van de stad, stopzetting van het verkeer en quarantaine. Hij beseft terdege hoe zwaar en veelomvattend de beslissingen zijn geweest om het verkeer helemaal stil te leggen en quarantaines in te stellen. Bovendien kan de ziekte uiterst gevaarlijk zijn door het ontbreken van geneesmiddelen waarvan de afdoende werking is bewezen (behalve misschien het geneesmiddel Remdesivir). Door de verspreiding te vertragen heeft China voor de wereld meer tijd gewonnen om te werken aan medicamenten en vaccins.

werkbezoek WHO
foto Xinhua / Xing Guangli

Het Chinese voorbeeld voor de wereld

Alleen China is er tot nog toe in geslaagd deze uitbraak in te dammen. ‘Dat is te danken aan de geweldige collectieve wil, niet enkel bij de gemeenschap, maar ook bij de topfunctionarissen, wat ook zeer zeldzaam is’, aldus Aylward. De epidemioloog voegde eraan toe: ‘de wereld heeft de ervaringen en de expertise van China nodig…het land heeft een ernstige  uitbraak kunnen afwenden… het is met de Chinese ervaringen dat de andere landen het nu moeten doen’. Landen waar het virus nu opduikt of waar het aantal besmettingsgevallen plots stijgt krijgen het advies om, zoals China, direct een nationaal noodplan in werking te stellen. Overheden op elk niveau moeten de nodige maatregelen kunnen nemen om de verspreiding te blokkeren. Desnoods zijn strengere ingrepen aan de orde, volgens het WHO-team. De Wereldgezondheidsorganisatie roept de landen ook op om informatie uit te wisselen en samen de uitdagingen aan te gaan.  

Vragen voor verder onderzoek

Liang Wannian, de Chinese deskundige van de Nationale Gezondheidscommissie, zat de persconferentie voor. Volgens het rapport van de WHO-onderzoekscommissie is ongeveer 80% van de gevallen minder erg, bij 13% is de toestand ernstig, en 6% van de patiënten verkeert in levensgevaar. Bij 1 tot 5% van de mensen die in nauw contact zijn geweest met coronaviruspatiënten werd de besmetting vastgesteld. Liang meldde dat het dodelijke coronavirus nog niet is gemuteerd. Ook is nog niet met zekerheid vastgesteld welk dier het zogenaamde gast-huisdier is. Het virus kan gedragen worden door een vleermuis of een schubdier. De overdracht gebeurt door druppeltjes in de ademhaling. De overdracht via uitwerpselen en de mond (fecaal-orale route) behoeft verder onderzoek.
In het hele land zijn 3.000 leden van het medisch personeel besmet.

werkbezoek WHO
Liang Wannian (foto Xinhua / Xing Guangli)

Stand van zaken op dit moment

Onderzoekers gaan na welke besmettingen zijn gebeurd in ziekenhuizen en welke in de wijken. ‘Er waren veel besmettingen in Wuhan, op het moment dat we nog niet precies wisten hoe het virus werkte en omdat er een tekort was aan beschermende kledij’, aldus Liang. Aylward merkte op dat hij veel verbeteringen in Wuhan heeft waargenomen, zoals de toegenomen ruimte om patiënten te verplegen. In een ziekenhuis dat Aylward heeft bezocht was het aantal patiënten met koorts gedaald van 46.000 (piekwaarde) naar 13.000! De WHO-topman vindt het een goed idee om de economische en sociale orde te herstellen en tegelijkertijd de epidemie verder te bestrijden. In grote steden waar dat mogelijke is mogen de restricties geleidelijk  minder worden, aldus Aylward. 

Bronnen: Global Times, Reuters, SCMP, Xinhua
VIDEO van de ‘technical briefing’ https://www.youtube.com/watch?v=UX4AMS9_pdE

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

4 comments for “Rapport werkbezoek WHO aan China hoopgevend en leerzaam

 1. Gerard
  26 februari 2020 at 13:21

  Wat mij opvalt, is dat in het continent, met over het geheel genomen een slechte gezondheidszorg, nog geen besmettingen zijn en waar veel Chinezen aanwezig zijn, namelijk AFRIKA !
  Zijn ze daar misschien RESISTENT ? Oud malaria medicijn zou deels ook helpen, las ik ergens.
  Zou het dus b.v. een product/dier ?? uit Afrika kunnen zijn, die op de markt in Wuhan terecht is gekomen, de oorzaak/bron hiervan kunnen zijn?
  Het lijkt mij er buiten China veel te nonchalant wordt omgegaan, met dit zeer gevaarlijke virus.
  Als het virus hier ook komt, hebben dat dus ook aan hen te danken!

 2. Lok
  2 maart 2020 at 08:14

  Mainland China, Zuid-Korea, Singapore, Hongkong en Macau testen en rapporteren het aantal besmettingen op grote schaal. De overige landen hanteren een andere strategie: niet of onderrapportering, enkel ernstige gevallen testen, Covid-19 zieken/doden onderverdelen bij andere ziektes enz.

  Het heeft deels te maken met incapabiliteit van de overheid en/of struisvogelpolitiek. Of is het juist een slimme tactiek. Oordeel over 6 maanden.

 3. Gerard
  2 maart 2020 at 12:58

  Niettemin blijft het vreemd, dat er in het hele continent Afrika, waar ook heel veel Chinezen wonen, leven en werken, denk b.v. aan Kenia geen berichten zijn over besmettingen.
  Zoiets kun je niet, zeker niet, langdurig verbergen. Het rode Kruis b.v. is daar ook aanwezig.
  Daarom mijn vraag: zijn ze soms resistent, en zo ja, hoe kan dat dan?

  • Lok
   2 maart 2020 at 14:38

   Er bestaan geen wetenschappelijke verklaringen op dit ogenblik (voor zover ik weet). Sommigen suggereren dat het te maken heeft met de UV-stralen en/of temperaturen, de genen van de plaatselijke bevolking, de plaatselijke eetgewoonte (plant/dier/medicijn/bushmeat)…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar