Regering neemt sterke maatregelen om economie te ondersteunen

Premier Li kondigt na het bedwingen van de pandemie in Shanghai een pakket maatregelen aan om de economie terug normaal te laten draaien en een redelijke groei te verwezenlijken. Li stelt vast dat er een toenemende neerwaartse druk op de economie is, onder meer door de Covid-19 situatie, maar blijft vertrouwen hebben in de doelstellingen voor dit jaar. Het onmiddellijke doel nu is de bedrijven op volle capaciteit te laten werken en de tewerkstelling te stabiliseren.

Premier Li Keqiang (fpto: Xinhua/Yan Yan Disclaimer)

Li stelt in april een achteruitgang vast van het elektriciteitsverbruik, het transportvolume en de bankleningen. Doordat China de voorbije jaren een voorzichtige politiek fiscale en monetaire politiek gevoerd heeft beschikt het nu gelukkig nog over een breed pallet instrumenten om de groei terug aan te zwengelen.

De regering heeft besloten 33 specifieke maatregelen door te voeren op zes domeinen. Het gaat vooral om fiscale maatregelen.

Meer industriële sectoren krijgen een gunstiger BTW-regime, wat hen 140 miljard yuan (20 miljard euro) moet opbrengen. In totaal komen er dit jaar voor 2.640 miljard yuan (380 miljard euro) belastingverlagingen.

Het uitstellen van de betaling van sociale zekerheidspremies voor kleine en middelgrote bedrijven en zelfstandigen en grotere bedrijven in sectoren als toerisme, luchtvaart en vervoer wordt verlengd tot eind dit jaar en nog uitgebreid naar andere bedrijvengroepen. Het gaat dit jaar om 320 miljard yuan (46 miljard euro).
Subsidies voor het behoud van tewerkstelling worden verlengd.

Het nationaal fonds voor kredietverzekering krijgt er 1.000 miljard yuan (145 miljard euro) bij.

Om een verzekerde energiebevoorrading te hebben wordt de procedure voor het opvoeren van de capaciteit van strategische koolmijnen herzien en worden nieuwe stuwdammen en steenkoolcentrales gebouwd.

Op financieel vlak komt er een reeks maatregelen die kleine en middelgrote bedrijven maar ook zelfstandigen en zelfs particulieren gemakkelijker aan leningen moeten helpen. Interestbetalingen kunnen uitgesteld worden.

Premier Li deed nog een oproep om het antwoord op de Covid-19 pandemie efficiënt te combineren met de vereisten van de economische en sociale ontwikkeling. Uit de ervaringen van de voorbije twee jaren moet geleerd worden. ‘De ondersteuning van de economie moet versterkt worden, maatregelen moeten snel en vlot doorgevoerd worden telkens wanneer het nodig is om de belangrijkste economische parameters binnen een redelijke marge te houden en te zorgen voor stabiele economische resultaten.’

In verband met de recente Covid-19 verstoringen zijn maatregelen genomen om de toeleveringsketens te stabiliseren. De procedures voor het heropenen en terug op volle capaciteit laten werken van bedrijven worden op basis van de ervaringen gefinetuned.
Beperkingen op goederenverkeer per vrachtwagen moeten geschrapt worden en de luchtvaart stapsgewijze hersteld.

De regering benadrukt nog dat men de belangen van de mensen moet voorop stellen. Er moet voor gezorgd worden dat altijd in de basisbehoeften voorzien wordt. Er moet correcte financiële steun zijn voor werklozen en mensen die in armoede geraken. Mochten de prijzen sterker gaan stijgen dan moeten de sociale uitkeringen onmiddellijk aangepast worden.

Consumptie- en investeringsuitgaven door particulieren krijgen een zetje. Beperkingen op de aankoop van auto’s verdwijnen en de aankooptaksen worden in stappen verminderd met 60 miljard yuan (8,5 miljard euro). Voor de ondersteuning van de vastgoedsector worden specifieke maatregelen genomen per stad, in functie van de behoeften van de lokale bevolking.

Tot slot gaat de regering ook investeren in infrastructuurprojecten zoals waterbeheer, irrigatie, vervoersinfrastructuur, renovatie van verouderde woonwijken en ondergrondse kanalen voor nutsvoorzieningen. Banken gaan hiervoor ook vlotter lenen aan lokale overheden.

Om te tonen dat de maatregelen snel en grondig moeten uitgevoerd worden heeft de regering woensdag een dringende digitale vergadering bijeengeroepen met 100.000 kaderleden;

Vooral buitenlandse analysten gaan ervan uit dat de doelstelling van 5,5% groei dit jaar nog moeilijk haalbaar is. Volgens hen ligt de knoop bij de nul-Covid strategie. Zolang daaraan vastgehouden blijft zal de verstoring van de economie door nieuwe Covid-19 uitbraken blijven terugkeren. De Chinese regering blijkt echter vastbesloten om voorrang te geven aan de volksgezondheid en tegelijk de economie met alle middelen te ondersteunen.

Bron: China Daily, CNN

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *