Regering steunt hervorming landbouw door internet

De regering heeft het ‘Internet Plus Landbouw”-model aangenomen dat een landbouw nastreeft waarbij de primaire, de secondaire en de tertiaire sectoren geïntegreerd worden. Deze strategie omvat veel concrete maatregelen.

De regering heeft haar plan aanvaard om de internetdiensten en de IT infrastructuur te verbeteren in de rurale gebieden. Doel is er een geïntegreerde ontwikkeling na te streven van de primaire, secondaire en tertiaire sector wat de boeren meer zakelijke mogelijkheden moet brengen en hen zo te helpen hun inkomen te verhogen. Premier Li Keqiang stipte aan dat het model al in het verleden resultaten opleverde.
Vorig jaar bedroeg de omzet van online kleinhandel in de landbouwgebieden 1250 miljard yuan. Daarvan benaderde de online verkoop van landbouwproducten 300 miljard yuan. Dit schiep 28 miljoen banen. Eind vorig jaar hadden 7,4 miljoen personen er voor gekozen om een zaak in de rurale gebieden te starten waarvan de helft de internet technologie gebruikten. Li merkte op dat de meeste online verkochte landbouwgoederen duurder zijn dan de offline verkochte goederen. Het Internet Plus Landbouw model wordt dus cruciaal om werkgelegenheid te scheppen, het boereninkomen te verhogen en de ontwikkeling van de landbouw te stimuleren.

Maatregelen

De aanwending van IT in de landbouwproductie wordt versneld, voornamelijk op de terreinen van zaadveredeling, het grondbestuur en de pestcontrole. De informatietechnologie zal ook breder aangewend worden bij de verdeling van landbouwproducten. De diensten van e-commerce platformen en de logistieke doelmatigheid moeten beter afgestemd zijn op vraag en aanbod van kleine boerengezinnen, gezinsboerderijen en coöperatieven. Ondersteunende faciliteiten zoals verwerking, verpakking, de opslag & bewaring en de koelketenlogistiek worden versterkt. De mogelijkheid zal onderzocht of de overheid diensten kan kopen. De privésector zal ook aangemoedigd worden nieuwe internet modellen te ontwerpen die de boeren ten goede komen.
De infrastructuur in de landbouwgebieden wordt verbeterd. Er komt publieke informatie over landbouw en platformen voor diensten worden opgericht. Kleine boeren krijgen een IT-opleiding, nieuwe modellen van agribusiness en eigenaars van ‘agritainment’ worden gecultiveerd, zodat smartphones een krachtig werkinstrument worden. Premier Li Keqiang vraagt dat de bestuurlijke departementen de bouw van infrastructuur intensiveren, meer bepaald qua breedband internet, logistiek en IT en opslag van diepvriesgoederen. Ook de regelgeving en de begeleiding voor online platformen dient opgevoerd te worden. Het is belangrijk dat nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan ter bescherming van de consumentenrechten en de belangen zodat het model tot een gezonde ontwikkeling komt, aldus nog de premier.
Bron: en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar