Regering streeft in 2021 naar 6% bnp-groei

Premier Li Keqiang heeft bij de jaarlijkse opening van het Volkscongres niet enkel de politiek toegelicht die de regering die dit jaar wil volgen, maar hij stelde ook de krachtlijnen voor van het komende vijfjarenplan 2021-25. Opvallend is dat de regering voor dit jaar een bnp groei nastreeft van minstens 6%

In tegenstelling tot wat westerse watchers verwachtten, heeft premier Li Keqiang toch een groeicijfer vooropgesteld dat China in 2021 wil bereiken: het doel wordt voor dit jaar op minstens 6% groei vastgelegd. De economie zou jaarlijks met 5% moeten groeien om tegen 2035 de doelstelling te bereiken van een bnp-verdubbeling. China wil voorts dit jaar 11 miljoen nieuwe banen scheppen, de prijsindex onder 3% houden en het begrotingsdeficit tot 3,2 % beperken. In 2020 lag dit cijfer op 3,6%. De grote commerciële banken mogen tot 30 % meer leningen toekennen aan KMOs/MKBs en de regeringsbegroting voorziet 610 miljard yuan voor investeringen. Het bedrag voor defensie wordt  met 6,8 % opgetrokken, iets meer dan het 6,6% groeicijfer vorig jaar. Donderdag maakte de VS een plan bekend om een rakettengordel rond China te leggen wat een toename van 36% inhoudt voor de VS-defensie in de regio

Technologie

Li maakte bekend dat zijn regering werkt aan een tienjarig actieplan om het fundamenteel onderzoek te verbeteren en dit jaar wordt het bedrag daarvoor al met 10,6% opgetrokken. De Chinese investeringen in onderzoek & ontwikkeling zullen gedurende de komende 5 jaren jaarlijks stijgen met minstens 7%. Ook de politiek om meer buitenlands talent aan te trekken in Chinese wetenschappelijke instellingen wordt aangepast.

Groen

Li Keqiang zei terwijl er buiten smog hing, dat de strijd tegen vervuiling wordt verder gezet. Hij beloofde dat de giftige luchtverontreiniging en stedelijke waterverontreiniging de komende vijf jaar zullen geëlimineerd worden. China wil zijn energie intensiteit verminderen met 13,5% en de koolstofuitstoot per bnp eenheid met 18%. De voorbije 5 jaar werd een verlaging met 18.8 % bereikt, aldus het Milieuministerie. Om het doel te bereiken tegen 2060 koolstofneutraal te worden, zal China een actieplan opstellen opdat de koolstofuitstoot tegen 2030 een piek bereikt. Ook kernenergie ontwikkelen past in dit kader. De komende 5 jaar zullen projecten opgestart worden om in 100 arrondissementen met ernstige bodemverontreiniging de grond te verbeteren.

Sociaal

Vorig jaar heeft China 400 miljard uitgegeven om het coronavirus te bedwingen. China heeft de wereld 220 miljard mondkapjes bezorgd, 2,3 miljard stuks beschermkledij en één miljard testkits. China zal verder maatregelen treffen tegen noodgevallen van clusters Covid-uitbraken en stelt gratis vaccinaties voorop.

De regering wil de komende vijf jaar de pensioenleeftijd gradueel optrekken die nu 55 jaar voor vrouwen bedraagt en 60 jaar voor mannen. De gemiddelde levensduur die nu 77.3 jaar bedraagt zou er tijdens het komend vijfjarenplan met één jaar moeten op vooruit gaan. Voor de arrondissementen die uit de armoede werden gehaald zal nog gedurende vijf jaar een bijstandspolitiek worden gehandhaafd. Tegen 2025 zou 65% van de bevolking in de steden leven i.p.v. 60% in 2019. Het hukou systeem wordt verder versoepeld en afgeschaft in steden met minder dan 3 miljoen inwoners. Dat China streeft naar een ‘gepaste vruchtbaarheidsgraad’ doet vermoeden dat de gezinsplanning zou kunnen evolueren van een politiek van geboortebeperking naar een aanmoedigingspolitiek.

Hongkong

Tijdens deze zitting van het Volkscongres zal ook een wijziging van het verkiezingsproces in Hongkong worden voorgesteld met veranderde bevoegdheden van het Election Committee of the HKSAR. Er zouden 300 leden toegevoegd worden zodat het 1.500 leden zou tellen. Doel van de hervorming is te voorkomen dat personen die voor onafhankelijkheid opkomen, zich nog kandidaat kunnen stellen bij verkiezingen. Tijdens de onlangs gehouden 46-ste zitting van de UN Human Rights Council hebben zich overigens 70 landen achter de Chinese visie over Hongkong geschaard.

Peoples Daily, Global Times, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *