Richtlijnen voor betere werking van het gerecht

Er zijn nieuwe richtlijnen voor het gedrag van rechters, openbare aanklagers en advocaten. Die moeten de deur sluiten voor beïnvloeding en corruptie van het gerecht en een betere werking van de rechtsstaat garanderen.

Het gaat om gezamenlijke richtlijnen van het hooggerechtshof, van de procureur-generaal en van het ministerie van justitie. Eén richtlijn mikt op het verbieden van schadelijke contacten tussen rechters, openbare aanklagers en advocaten, de andere legt regels op voor mensen die een baan bij het gerecht opgeven om advocaat te worden.

Zeven verboden

Bij het contact tussen rechters of openbare aanklagers met advocaten zijn zeven specifieke acties verboden.

Rechters of aanklagers mogen privé geen lezingen, trainingen, forums of ceremonieën bijwonen die georganiseerd zijn door advocatenkantoren. Ze mogen geen geschenken aannemen van advocaten bij gelegenheden zoals begrafenissen of huwelijken.

Het is hen verboden huizen, voertuigen of andere activa te lenen van advocaten. Ze mogen niet deelnemen aan activiteiten van advocaten zoals banketten of feesten, die later een belangenconflict kunnen veroorzaken doordat er een persoonlijke relatie gegroeid is.

Rechters en openbare aanklagers mogen niet met advocaten samenwerken in een bedrijf. Dat kan ook niet via stromannen, zoals hun partner of kinderen of schoonkinderen.

Verder mogen ze geen informatie over een lopende zaak doorspelen aan een advocatenfirma of hen een juridische opinie geven, en ze mogen de partijen niet suggereren met een bepaalde advocaat te werken of een andere te dumpen.

Geen draaideuren

Wie zijn baan als rechter of aanklager opgeeft moet minstens twee jaar wachten vooraleer hij als advocaat kan werken. Wie door de rechtbank ontslagen werd kan geen vergunning als advocaat meer krijgen.

Gepensioneerde rechters of ambtenaren van het openbaar ministerie die nog bij advocatenbedrijven bijklussen moeten alle banden met hun vroegere collegae bij het gerecht verbreken en mogen hun vorige positie niet misbruiken om voordelen voor hun nieuwe werkgever te bekomen.

Verschillende experts wijzen erop dat de nieuwe regels dringend noodzakelijk waren. Vriendjespolitiek en zelfs corruptie komen te veel voor en ondermijnen het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak.
Het hooggerechtshof heeft alle rechtbanken opgeroepen om hun eigen werking te onderzoeken en praktijken die ingaan tegen de regels zonder verwijl uit te roeien.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *