De Sociale stand van zaken 18

Meer toelagen voor gezondheidszorg
–De regering wil de gezondheidstoelage voor landelijke personen en niet-werkende stedelingen optrekken tot meer dan 360 yuan per jaar tegen 2015. De verhoging met 80 % werd bekend na een regeringssessie over de gezondheidsdoelstellingen gedurende het twaalfde vijfjarenplan. Betreffende gezondheidszorg zijn er diverse systemen: dat voor werknemers in de steden wordt gezamenlijk gefinancierd door regering, werkgevers en werknemers. Het andere systeem voor landelijken en niet-werkende stedelingen wordt gefinancierd door regering en de personen.
Guangdong-bonden trainen bemiddelaars
–De provinciale Federatie van vakbonden in de provincie Guangdong wil dit jaar een team opleiden van 10.000 arbeidsbemiddelaars die kunnen optreden in geval van disputen. De bemiddelaars bestaan uit experten, juristen en HR-specialisten en zullen de bedrijven en werknemers bijstaan bij het regelen van onderlinge conflicten. Ze zullen ook op inspectieronde gaan om te zien of de sociale wetten nageleefd worden. De provincie was het voorwerp van nogal wat sociale onrust en telt 31 miljoen migranten.
Rode Kruis lanceert anti-tabakscampagne
Het Rode Kruis lanceert een driejarige anti-tabakscampagne en krijgt daarvoor 9 miljoen $ van de Bill and Melinda Gates Foundation. Met het geld zal onderzoek worden verricht en diverse modellen worden opgesteld voor tabakscontrole, al naar gelang het een stedelijke of landelijke omgeving betreft. Het geheel wordt geleid door een stuurgroep van experten. China telt 300 miljoen rokers en van de jongeren begint de helft met roken onder de 20 jaar. 1,2 miljoen overlijdens zijn te wijten aan ziektes die het gevolg zijn van tabaksgebruik.
Elektriciteit in verste uithoeken
De grootste distributeur van elektriciteit State Grid Corporation of China (SGCC) heeft beloofd tegen 2015 elektriciteit te brengen tot in de verste uithoeken van het land zodat het laatste 2 miljoen bewoners ook stroom zullen krijgen. In 2011 bracht ze het licht bij 136.000 landelijke bewoners en dit jaar is 400.000 het streefcijfer. De SGCC heeft 88 % van de elektriciteitsdistributie in de hand. Dit jaar wordt 300 miljard geïnvesteerd en vorig jaar was het bedrag gelijkaardig.
Hepatitis C in Guangdong
In het kanton Zijin (prov Guangdong) is sinds oktober Hepatitis C aangetroffen bij 200 personen. De meesten leven rond Xiangsluilu in de gemeente Zicheng. Een privé-ziekenhuis wordt beschuldigd onzorgvuldig te zijn omgegaan met gebruikte spuiten. In het publiek ziekenhuis van Zijin werd een speciale ruimte ingericht voor de hepatitis-patiënten. Zij die met interferon werden behandeld zullen een compensatie uitbetaald krijgen. Volgens de Provinciale Gezondheidsdienst bedraagt het aantal hepatitis patiënten in het kanton 242 gedurende de laatste 3 jaren, maar het percentage ligt niet hoger dan in andere gebieden. Verder onderzoek is nodig.
Gezondheid in Shanghai
De levensverwachting van de inwoners van Shanghai is in 2011 gestegen tot 82,51 jaar. De kindersterfte bedraagt er 0,57 % en de kraamvrouwsterfte 7,36 op 100.000. Vorig jaar werden er 12.000 steungroepen opgericht om mensen met chronische kwalen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte te helpen gezonder te leven. De controle op de 500.000 publieke plaatsen waar men niet mag roken werd eveneens versterkt met de hulp van vrijwilligers.
120 miljoen hulp voor Yunnan-droogte
Meer dan 6 miljoen personen uit de provincie Yunnan zijn getroffen door de droogte die er al voor 2,3 miljard yuan economische schade veroorzaakte. 2 miljoen personen hebben een tekort aan drinkwater. 18.000 brandweerlieden en 5000 voertuigen bieden hulp. De regering heeft 120 miljoen financiële  hulp uitgetrokken, de provincie 179 miljoen yuan. Als gevolg van de droogte zijn 200 traditionele Chinese geneesmiddelen met 30 % in prijs gestegen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *