Stellingen ingenomen voor de strijd om de Cloud

Alle grote ICT-spelers in China nemen hun stellingen in voor de grote verwachte aangroei van het Cloud computing gedurende de komende jaren. Amerikaanse firma’s van hun kant zijn  vooral bang om de komende jaren in China 10 % tot 20 % minder zaken te doen dan verwacht als gevolg van de Snowden onthullingen over Amerikaanse spionage en achterdeurtjes.
cloudcmptnanjgCloud Computing gebruikt netwerkservers zowel voor dataopslag al voor het draaien van applicaties. Zo geeft Microsoft bijvoorbeeld de klanten 7 GB opslag voor bestanden en kan de klant ook Microsofts Office tegen betaling gebruiken vanuit de Cloud dus zonder dat Office aanwezig is op zijn computer. Omdat dit vooral voor bedrijven kosten besparend kan werken, wordt verwacht dat het werken in de cloud een ICT-tendens wordt in de toekomt. Vorig jaar was de Chinese Cloud computing markt in China goed voor 3,5 miljard yuan en dit jaar zou 6,3 miljard yuan gehaald worden. Tijdens het twaalfde vijfjarenplan worden voor 2000 miljard investeringen in de sector verwacht. Volgens Orient Securities zou de sector binnen 5 jaar goed zijn voor een zakencijfer van 750 tot 1000 miljard yuan.
Prototype van een bedrijf dat wereldwijd met succes Cloud diensten aanbiedt is Amazon: tot de Amazon Webservices (AWS) behoren onder meer Amazon Elastic Compute Cloud), Amazon Elastic Block Store, Amazon Simple Storage Service, Amazon Relational Database Service , Amazon DynamoDB, Amazon ElastiCache, Amazon Elastic MapReduce, Amazon Virtual Private amazonwsCloud Amazon CloudWatch, AWS CloudFormation, AWS Storage Gateway, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Auto Scaling, Elastic Load Balancing, Amazon Glacier, Amazon Simple Workflow, AWS Identity and Access Management, AWS Management Console en AWS Premium Support. 100.000-den bedrijven in 190 landen werken al samen met Amazon.
In China heeft Amazon duizenden klanten waaronder Xiaomi, Qihoo 360, TCL en Kingsoft. Op hun aandringen bouwt Amazon een specifiek data centrum in het land. Daarmee is China het tiende land waar Amazon dit doet en het vierde in Azië. Om dit mogelijk te maken vormde Amazon een alliantie met Sinnet en ChinaNet. Ook met de steden Beijing en de A.R. Ningxia tekende Amazon een partnerschap. De huidige 60.000 Chinese boeken op haar site wil Amazon volgend jaar opdrijven tot 100.000.
 Privé
Vanzelfsprekend konden de Chinese groten niet achterblijven. Vooreerst is er Alibaba dat in het verlengde van zijn e-commerce een centrale plaats wil worden voor kleine en middelgrote online bedrijven niet enkel voor verkoop, maar ook voor opslag met het eigen Cloud computing platform Aliyun. Na vijf jaar ontwikkeling en drie jaar commercialisatie kreeg Amazon een gouden certificaat van het British Standards Institute, en zal nu ook Cloud diensten gaan aanbieden in het buitenland. In China zelf biedt Aliyun Cloud diensten aan honderdduizenden websites, verkopers, banken, spelontwikkelaars e.a. E-commerce concurrent Jingdong Mall -alias 360buy.com- wil 4 miljard yuan investeren in de bouw van twee Cloud computing centra, namelijk in Binnen-Mongolië en in Jiangsu.
baiducloudTweede grote in opslag is Baidu Yun dat 200 miljoen klanten telt en hierin samenwerkt met Apple. Lenovo  van zijn kant gebruikt Windows Server en Windows Azure via de lokale 21Vianet Group waarmee ook IBM een Cloud-afspraak heeft. Overigens tekende Microsoft in 2011 een overeenkomst met de China Standard Software Co over een gezamenlijk laboratorium voor Cloud computing oplossingen. Eveneens in Shanghai beschikt Microsoft over een China Cloud Innovation Center. Huawei smeedt cloudplannen met servers waarvan Symantec voor de beveiliging instaat. Gezien de Cloud diensten wettelijk onder telecomdiensten vallen met toegevoegde waarde, mogen buitenlandse bedrijven hooguit 50 % bezitten in dergelijke joint-ventures: dit is de reden waarom Microsoft en IBM met een binnenlandse partner werken.
Overheid
De Chinese overheid heeft via de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie 5 pilootsteden aangeduid die zullen experimenteren met Cloud computing: het zijn Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou en Wuxi (Jiangsu ). In Beijing zijn de belangrijkste deelnemers Baidu en Lenovo, in Shanghai Shanda en China UnionPay en in Hangzhou Alibaba. 660 miljoen yuan gaat naar Cloud computing onderzoek. Alibaba en Baidu kregen cloudcomput2elk 100 miljoen yuan. Ook diverse steden en provincies ontvouwden al plannen ter zake en de overheid wil de wildgroei tegen te gaan, geleerd door de ervaringen met zonne-energie dat ook het lichtend voorbeeld heette te zijn. De stad Beijing bouwt in de Beijing Economic-Technological Development Area (BDA) een Cloud Valley van 3 km2; Shanghai voelt zich dus gedwongen te volgen met een Shanghai Cloud Valley, meer bepaald in het Yangpu district. In de Jiading nijverheidszone te Shanghai heeft AWS ook een incubator experiment lopen.
Dat potentiële wildgroei niet denkbeeldig is, blijkt uit de beloften van de telecomoperatoren. De drie grootste Chinese telecomoperators zijn van plan gezamenlijk 300 miljard te investeren in de Cloud-computing hub te Chengdu, aldus vicedirecteur Li Changhong van het Chengdu Economic and Information Technology Committee. China Mobile en China Unicom beloofden deze maand samen 7 miljard te investeren in Gui’an waar China Telecom al bouwt aan een Cloud data centrum. Ook deze maand stelde China Unicom haar “Wo Cloud”-initiatief voor waarvan de data centra zich in Hohhot en Langfang bevinden. China Telecom gaat in zee met SAP door hun joint venture China Datacom Corporation, maar opende in juli al een Cloud data centrum in Binnen-Mongolië. De stad Chongqing die cloudcomput3zich ook wil uitbouwen als Cloud-computing centrum koos Pacnet om dit te doen, maar over dit initiatief formuleerde het ministerie van Industrie en IT dan weer reserves.
Vermelden we nog tot slot dat de Chinese overheid stimuleert dat de talrijke e-government-initiatieven op nationaal, provinciaal en lokaal vlak migreren naar de Cloud. Ook steunt de regering cloudtoepasingen in de openbare diensten. Op onderwijsvlak bestaat een “National Education Cloud” dat zich richt zowel naar leraars, studenten en ouders. In de stad Wuhan bijvoorbeeld zijn alle 972 basis- en middelbare scholen al naadloos aangesloten zowel op het internet als op de National Education Cloud. In de provincie Hubei is het China Mobile die hiervoor de ondersteuning levert.
VS-bedrijven bang
Gezien Gartner verwacht dat de Chinese Cloud computing markt de komende jaren jaarlijks zal stijgen met meer dan een derde en de Amerikanen vinden dat hun apparatuur superieur is, zijn de Amerikaanse firma’s er als de kippen bij om in China zaken te doen. De onthullingen van E. Snowden over het doorspelen van informatie van Amerikaanse ICT-giganten aan hun spionage riskeert het Amerikaans bedrijfsleven echter zuur op te breken. Een officieel rapport van het in Washington gebaseerde Information Technology and Innovation Foundation heeft berekend dat de Amerikaanse bedrijven door de onthullingen 10 tot 20 % zakencijfer in China zouden kunnen mislopen. Dit zou voor de Cloud aanbieders neerkomen op een bedrag tussen $ 21 miljard en $ 35 miljard minder.
Wereldwijd hebben 10 % van de niet VS-bedrijven hun contracten met VS-providers opgezegd. Brazilië vereist voortaan dat de data cloudcomputcentra in eigen land staan en Google vreest dat dit hen miljarden zal kosten. In China was in 2011 de helft van de apparatuur voor soft- en hardware in e-government van buitenlandse makelij en dit cijfer bedroeg in 2003  nog 70%. VS bedrijven vrezen door de spionage schandalen niet meer te zullen mogen deelnemen aan openbare aanbestedingen in China.
Ciscobaas Chambers verklaarde bij de resultaten van het vorig kwartaal nog nooit een dergelijke daling te hebben meegemaakt: in China bedroeg de daling 18%, in Rusland 30% en in Brazilië 25%. IBM zag zijn inkomen in China met 22 % dalen. Ook Microsoft en HP zagen een daling, maar hoeveel deelden ze niet mee. Chipproducent Qualcomm haalt zelfs de helft van haar inkomen uit China. Op 9 december schreven Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, and Yahoo zelfs een gemeenschappelijke brief naar het bestuur van Obama waarbij ze vragen de spionage te hervormen zodat deze doorzichtiger wordt en meer gecontroleerd.
Verwacht kan worden dat de Amerikaanse bedrijven in China met dezelfde munt terug betaald zullen worden als de manier waarop Huawei in de VS behandeld werd. Het is logisch dat China zich voor netwerkdiensten zich meer gaat wenden naar de binnenlandse bedrijven zoals Lenovo, Huawei en ZTE. Of hoe het oude gezegde bewaarheid wordt: “Wie een put graaft voor een ander, valt er zelf in”
Bronnen: China Daily, Asia Times, Business Week, wantchinatimes, techrunch.com
Red Cloud Rising: Cloud Computing in China U.S.-China Economic and Security Review Commission

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *