Studie: “Een op drie Chinese mannen sterft door tabak”

Volgens een gemeenschappelijke VK-Chinese studie beginnen twee op drie Chinese jongeren met roken vanaf 20 jaar en de helft ervan zou aan tabak sterven indien ze niet stoppen met roken. De studie die 15 jaar in beslag heeft genomen, wordt gepubliceerd door het blad The Lancet.

notabaccoDe studie was een gemeenschappelijk initiatief van Oxford University, de Chinese Academy of Medical Sciences en het Chinese Centre for Disease Control. Het gaat on 2 afzonderlijke onderzoeken onder ruim honderd duizend personen. Het aantal tabaksdoden -overwegend mannen- dat 1 miljoen bedroeg in 2010, zal indien de huidige trends voortduren, 2 miljoen belopen in 2030 zo wordt voorspeld. Immers twee derden van de 20-jarigen starten met roken zelfs voor die leeftijd en de helft van hen zullen sterven aan de tabak tenzij ze permanent stoppen met roken. De boodschap die co-auteur Richard Peto geeft om de dodengolf te stoppen is er niet mee te starten òf er mee op te houden.
In de ontwikkelde landen daalde het percentage rokers aanzienlijk. In de VS rookt 20 % van deroken volwassen mannen en 15 % van de vrouwen en het tabaksverbruik veroorzaakt een op de vijf sterfgevallen, aldus de U.S. Centres for Disease Control and Prevention. In China daarentegen steeg gedurende de voorbije decennia het percentage rokers onder de mannen. Gezien de Chinese jongeren jonger starten, verwachten de onderzoekers ook meer sterfgevallen. Wereldwijd sterven volgens de World Health Organization 5 miljoen mensen jaarlijks als gevolg van tabaksgebruik. Volgens het onderzoek dat in de Lancet gepubliceerd staat, stijgt het percentage overlijdens van mannelijke rokers door tabak in China. Bij de vrouwen bleek tijdens het onderzoek dat de jongere generaties minder geneigd waren tot tabaksgebruik dan de vorige generaties. Toch zijn de wetenschapslui verontrust omdat andere onderzoeken tonen dat jongere vrouwen recentelijk toch meer beginnen te roken.
Bron: SCMP
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.