Demografen suggereren verdere versoepeling gezinspolitiek

Omdat de recente versoepeling van de eenkindpolitiek niet de gewenste resultaten oplevert en de bevolking tegen 2025 een piek zal bereiken, stellen de demografen aan de regering voor om de gezinspolitiek nog verder te versoepelen. Dit werd bekend op een tweedaags seminarie in Brussel.

babysZoals we al aangaven komen de topbeleidsmakers in China deze maand bijeen om het dertiende vijfjarenplan (2016-2020) op te stellen. Directeur Zhang Juwei van het Institute of Population and Labor Economics bij de Chinese Academy of Social Sciences zei deze week op een seminarie met collega’s te Brussel te verwachten dat de Chinese bevolking tegen 2025 een hoogtepunt bereikt. Vorig jaar telde China een bevolking van 1,37 miljard, maar na de piek in 2025 met 1,41 miljard wordt tegen 2050 een daling verwacht tot 1,3 miljard, aldus nog Zhang. Tot nu toe hield iedereen er rekening mee dat de Chinese bevolking zou groeien tot 1,45 miljard in het jaar 2028 en dat pas daarna India de China zou inhalen.
Niettegenstaande de veroudering en de lage vruchtbaarheid voorspelt hij dat het aanbod aan arbeidskrachten nagenoeg stabiel blijft: jaarlijks zouden van 2013 tot 2030 tussen 15 tot 17 miljoen nieuwe arbeidskrachten de markt betreden, waarbij het aantal afgestudeerden gradueel zal groeien. Bijgevolg geloven de demografen dat niettegenstaande de veranderingen en uitdagingen, China nog minstens 10 jaar een medium snelle groei kan handhaven mits de juiste politieke opties gekozen worden en dit besluit werd al aan de bewindslieden medegedeeld.
Onderzoeker Lin Bao zei op het seminarie dat het kan dat de overheid de regels omtrent de gezinspolitiek helemaal los laat. De recente versoepeling van de gezinspolitiek om kinderen uit een eenkindgezin toe te laten twee kinderen voort te brengen, heeft naar verluidt niet het verhoopte effect gehad. Slechts de helft van de twee miljoen betrokken gezinnen hebben daartoe de wens geuit. Prof. em. dr. Gunther Schmid van de Free University Berlin waarschuwde dat China in moeilijkheden kan geraken wanneer zijn ontwikkelingsstrategie hoofdzakelijk gebaseerd is op het zgn. demografisch dividend. Anderzijds geloofde hij wel dat China concurrentieel kan blijven omdat de jongelui in China qua opleiding hoog gekwalificeerd zijn.
Bronnen: China Daily, Elsevier

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar