Tag: Azië

ASEM voor connectiviteit tussen Azië en Europa, een succes? (upd)

De 11e Asia-Europe Meeting (ASEM) heeft plaatsgevonden rond het thema ‘20 jaar ASEM: partnerschap voor de toekomst door connectiviteit’. ‘Nice 14 juli’ heeft een schaduw geworpen over de bijeenkomst. Twee officiële slotverklaringen zijn gepubliceerd en kunnen gedownload ASEM is een tweejaarlijkse bijeenkomst van 28 lidstaten van de EU, 2 Europese landen van buiten de EU, 21 Aziatische landen, de EU en de ASEAN. Op ASEM bespreken landen van de twee continenten politieke, economische en culturele…

'CICA kan nieuw veiligheidssysteem creëren in Azië', Xi.

Op 27 en 28 april is er in Beijing een forum voor ministers van Aziatische landen gehouden, georganiseerd door een organisatie voor veiligheid in Azië. Het thema was: ‘veiligheid dank zij dialoog’. Xi Jinping sprak er de hoop uit dat de bijeenkomst bevorderlijk zou zijn voor de consensus tussen de Aziatische landen en de veiligheid in de regio. Azië is volgens Xi belangrijk op zich en voor de wereld in zijn geheel. Hij verwees naar…

Aziatische wedijver bij aanleg spoorwegen (upd)

Na 6 onderhandelingsrondes is Thailand het ermee eens dat China de spoorweg tussen Kunming en Bangkok aanlegt. Ook Indonesië wil een een sneller spoor tussen Jakarta en Bandung laten aanleggen door Japan of China. Andere Aziatische landen zijn van plan te volgen. China en Thailand zijn van plan om begin september het intergouvernementeel akkoord te tekenen over de aanleg van een dubbel spoor van Kunming via Laos, Bangkok tot Zuid Thailand. De eerste spadesteek van het…

AIIB overeenkomst vandaag getekend

Vandaag tekenden 50 vertegenwoordigers van de stichtende landen de stichtingsakte van de Asian Infrastructure Investment Bank. Ondertussen heeft de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling te kennen gegeven met de nieuwe bank te willen samenwerken. Na de ondertekening wordt het document aan de deelnemende landen ter ratificering voorgelegd zodat de nieuwe bank tegen het jaareinde operationeel kan zijn. De 57 stichtende leden bereikten een maand geleden in Singapore een overeenkomst over de statuten van de nieuwe…

Admiraal legt in Singapore Chinees veiligheidsstandpunt uit (upd)

Admiraal en vice-legerstafchef Sun Jianguo legt op de 14-de Shangri-La dialoog te Singapore het Chinees standpunt uit over de Zuid-Chinese zee en de er mee verbonden internationale veiligheidsproblemen. Op de conferentie heeft de VS-minister van Defensie Ashton Carter China gewaarschuwd dat het de status quo in de regio dreigt op de helling te zetten, maar dit werd door de Chinese afgevaardigde verworpen. De Shangri-La Dialoog die sinds 2002 wordt georganiseerd door de Londense denktank International…

Holslag's Onmogelijke vrede

Er wordt momenteel veel publiciteit gevoerd voor ‘Onmogelijke vrede’, een boek van Jonathan Holslag. ‘Onmogelijke vrede’ is de Nederlandstalige versie van ‘China’s Coming War with Asia’, dat we bij eerder op deze site bespraken. We brengen deze recensie opnieuw onder uw aandacht.

Xi pleit voor nieuw concept van internationale samenwerking

President Xi Jinping heeft op het Boao-forum beklemtoond dat alle landen welkom zijn zowel in de nieuwe AIIB als in het Zijderoutefonds om samen een win-win samenwerking te bereiken. Ondertussen zegden ook Rusland, Zuid-Korea, Oostenrijk, Georgië, Denemarken en Brazilië toe om stichtend lid te willen worden van de AIIB. Premier Li ondertekende met Kazakhstan een modelakkoord van samenwerking. Xi hield voor het Boao-forum een vurig pleidooi voor de afbouw van het oude oorlogsdenken en voor…