Tag: Azië

Li doet Azië veelheid aan voorstellen (upd)

Premier Li Keqiang heeft op de 3 Aziatische toppen te Brunei een reeks samenwerkingsvoorstellen gelanceerd. Hij wil bijvoorbeeld dat de discussies over de “Regionaal Economische Partnerschap”-vrijhandelszone tegen 2015 zouden klaar zijn. Ondertussen is  zijn reis door Thailand en Vietnam afgelopen. Op de toppen in Brunei vallen 3 niveaus te onderkennen: China plus ASEAN, ASEAN plus 3 (China, Z-Korea, Japan) en tenslotte de Oost-Aziatische top die nog meer landen omvat. Het is nu 10 jaar geleden…

Xi op APEC-top in Bali (upd)

De APEC-top zoekt in Bali hoe duurzame groei kan bereikt worden in de geglobaliseerde wereld. Directeur A. Bollard van het APEC-secretariaat wil vermijden dat de twee geplande vrijhandelszones uit elkaar groeien: hij wil het Trans-Pacific Partnership (TPP) en het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) zien convergeren. President Xi Jinping had al diverse ontmoetingen in de marge van de top en sprak ook de vergadering toe. Volgens directeur Ken Waller van de APEC-studiedienst blijft de regio…

“China vult het gat dat Obama’s falende pivot laat”

Het persagentschap Reuters heeft een bericht gepubliceerd waarin gesteld wordt dat Obama’s beleid om de aandacht te verschuiven naar Azië faalt. Het vacuüm zou worden opgevuld door de Chinese leiders die hun rol in Azië opvoeren en dit gekoppeld aan een grotere aanwezigheid van hun zeemacht in de regio. Zoals bekend moest president Obama verstek geven voor de 2 Aziatische topconferenties niettegenstaande hij een politiek wou volgen om meer Azië in zijn beleid te benadrukken.…

Boao-Forum bezon zich over toekomst (upd)

Het Boao-forum dat de afgelopen twee dagen gehouden werd, heeft zich bezonnen  over eigen herstructurering met een meer innovatieve en duurzame weg naar de toekomst. In het kielzorg van het internationaal treffen maakten heel wat Aziatische leiders hun opwachting om de nieuwe Chinese collega’s te ontmoeten. De Aziatische versie van de Davos- bijeenkomsten heet het Boao-Forum en bestaat sinds 2001. Dit jaar worden 2000 deelnemers en 400 journalisten verwacht. Meer dan 10 top regerings- of…

Boao Forum heeft ook een tijdschrift

in 2001 startte het Boao Forum als de kleinere Aziatische tegenhanger van de jaarlijkse conferentie van Davos. Sinds vorig jaar heeft Boao zijn eigen blad, het driemaandelijkse tijdschrift Boao Review. We spraken met de in België verblijvende kernredactrice mevr Cao.  Het initiatief voor het Boao Forum dateert uit 1998 en kwam van Japan, de Filippijnen en Australië. De bedoeling was een platform te creëren voor politieke leiders en zakenmensen, zoals Davos maar met de expliciete…

Brengt ASEM Azië en Europa samen? UPD

Op maandag en dinsdag vindt de Asia-Europe Meeting (ASEM) plaats in Vientiane, Laos. Aziatische en Europese leiders praten over de economische situatie en over mondiale en regionale kwesties. Premier Wen Jiabao leidt de delegatie van China, dat vrij veel belang hecht aan deze ASEM. De Chinese diplomaten doen voorstellen om de wereldeconomie te stimuleren door meer samenwerking tussen Europa en Azië. Ondanks de alarmerende berichten over een crisis die blijft voortwoekeren tekenen statistici van de…

VS wil 60 % van vloot in Stille Oceaan

VS Defensieminister  Panetta wil de aanwezigheid van zijn oorlogsschepen in de regio Azië-Stille Oceaan opdrijven tot 60 % i.p.v. de 50% nu. Dit heeft hij meegedeeld op een Shangrila-veiligheidsconferentie in Singapore. “China heeft echter niets te vrezen” beweert hij in één moeite door. Momenteel ligt de Amerikaanse oorlogsvloot gelijk verdeeld over de Atlantische en de Stille Oceaan. Als bewijs van de VS-politiek om meer belang te gaan hechten aan Azië zei Panetta in Singapore dat…

Overleg China, Zuid Korea, Japan boekt resultaten.

Er is in Beijing topoverleg geweest tussen China, Zuid-Korea en Japan. De vertegenwoordigers van de drie landen zijn overeengekomen om onderhandelingen te beginnen die moeten uitmonden in het creëren van een vrijhandelszone. Een dergelijke zone zou het volume en de impact kunnen evenaren of zelfs overtreffen van de EU of van Nafta. De handel tussen de drie landen bedroeg in 2011, volgens cijfers uit Chinese regeringsbron, 690 miljard dollar, ruim 535 miljard euro, wat een…

China nodigt Azië uit

De Aziatische landen moeten de mogelijkheden van hun binnenlandse markten en de kansen om groei te realiseren in de Aziatische regio zelf ten volle benutten. China op zijn beurt moet in de eerste plaats werken aan de binnenlandse vraag. De verstedelijking biedt hiervoor de beste kansen. Om het groeimodel te kunnen hervormen en de economie gezonder te maken wordt er ruimte gecreëerd door de doelstelling voor de groei te verlagen naar 7,5 procent. China zal…

Mekong-Regio plant komende 10 jaar

Vandaag en morgen grijpt in Birma de vierde top plaats van de “Grotere Mekong Sub regio”. Na 20 jaar bestaan zal het programma aanvaard worden voor de komende 10 jaar. Terwijl in het verleden de klemtoon lag op de aanleg van infrastructuur met het tot stand komen van transportcorridors, zal de komende 10 jaar minder de aandacht gaan naar de “hardware”, maar meer naar “software” zoals handel, gezondheid en toerisme zodat de corridors ook levendige…