Tag: bosbouw

Op een groen blaadje 177

Minder vervuiling in eerste semester De Chinese milieuwaakhond stelde tijdens het eerste semester een daling van de vervuiling vast bij de vier gemeten vervuilers: de COD-index die het water meet, daalde met 2,2%; het volume SO2 verminderde 1,87% op jaarbasis; ammoniakemissies nam af met 2,67% en deze van NO met meer dan 5,8%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar aldus de cijfers van het Milieuministerie chinagate  Chinese zonnepanelen: 70% van de markt Volgens het onderzoeksinstituut…

Op een groen blaadje 152

Xinjiang Corps bouwt nieuwe stad Het Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) is van plan de nu 50.000 inwoners tellende stad Shuanghe nabij de grens met Kazakhstan uit te bouwen tot een knooppunt van de nieuwe economische gordel langs de Zijderoute. Het Corps telt een bevolking van 2,4 miljoen, bezit 4000 ondernemingen en is op militaire leest geschoeid bv indeling in regimenten. Shuanghe is het zevende stadscentrum dat het Corps bouwt sinds zijn ontstaan 60…

Op een groen blaadje 129

Overal drinkwater tegen 2015 –China heeft beloofd dat de 100 miljoen plattelandsbewoners die nog geen toegang hebben tot drinkwater tegen 2015 dit wel zullen krijgen. Veilig drinkbaar water moet beantwoorden aan 4 criteria: kwaliteit, kwantiteit, comfort en   zekerheid. Eind 2012 zaten nog bijna 300 miljoen landelijke inwoners zonder veilig drinkwater, maar voor 69% van hen moet dit tegen het jaareinde verholpen zijn, aldus viceminister Li Guoying. Het probleem voor de 110 miljoen overige zal tijden…

Op een groen blaadje 127

500 miljard voor krotopruiming in Beijing De hoofdstad Beijing trekt de komende 5 jaar 500 miljard uit om krotten op te ruimen. Dit heeft betrekking op 230.000 gezinnen. Het gaat meer bepaald om gebieden binnen de vierde ring en houdt 527 projecten in waarvan er het eerste jaar 83 moeten worden voleindigd. Per project moeten 90 % van de bewoners achter de plannen staan voor deze kunnen starten. Veel projecten omvatten het vervangen van huisjes…

Op een groen blaadje 126

Golven milieuprotest in Guangdong De provincie Guangdong kende recentelijk 3 golven van milieuprotest. In het Longwan Industrial Park te Heshan plande de overheid een 30 ha grote verrijkingsfabriek voor uranium die tegen 2020 1000 ton uranium zou afleveren. De site bevindt zich maar op 30 km van het centrum en 500 bewoners van Jiangmen waaronder Heshan valt, trokken naar het centrum en protesteerden hevig. De site ligt ook maar op 100 km van Hongkong. Heshan…

Over woestijnen, steppen en bossen

Een kwart van China is woestijn en zandstormen blijven Peking bedreigen. China bestaat ook voor 40 % uit steppen en daarvan zijn 90 % verloederd, waarvan 40 % ernstig. Bij het ontstaan van Volksrepubliek had China maar 10 % bos, maar bebossing verdubbelde dit. Kan de teloorgang van de steppen en de woestijnvorming worden tegen gegaan? China kent een erge vorm van woestijnvorming want meer dan een kwart van de grond bestaat uit woestijn en…

Op een groen blaadje 115

Plan tegen woestijnvorming Woestijnvorming is het meest belangrijk milieuprobleem in China zegt vicedirecteur Zhang Yongli van het Bestuur voor Bosbouw. Meer dan een kwart van het grondgebied is woestijn en 260 arrondissementen en steden in zuidelijke provincies lijden onder het fenomeen. 7 departementen hebben deze week een globaal plan voorgesteld om tegen 2020 de helft van het te herwinnen gebied opnieuw vruchtbaar te maken. Tijdens elk van de twee fasen zal telkens 10 miljoen ha…

Op een groen blaadje 114

Samenwerking tegen luchtvervuiling Beijng, Tianjin en de provincie Hebei gaan samenwerken om de luchtvervuiling in de regio tegen te gaan. Smog heeft in de regio dit jaar al verschillende keren hoogst alarmerende niveaus bereikt, bijvoorbeeld alleen in januari vijf keer. Elk apart kunnen ze het probleem niet oplossen, want fijn stof door kolenverbranding of van auto’s verplaatst zich over de grenzen. Hebei gaat 100 miljoen bomen planten om de lucht te zuiveren, waardoor er in…

Op een groen blaadje 108

Strengere uitstootnorm voertuigen –China heeft de nationale emissienorm V voor voertuigen aangenomen die cruciaal is voor de luchtkwaliteit in steden als Beijing. Hoewel Beijing recent draconische maatregelen nam, komt een groot deel van de smog uit de omliggende regio’s waar verder steenkool wordt verbrand en vervuilende dieselvrachtwagens blijven rondrijden. Met die nieuwe norm komt China op het niveau van Europa. De uitstoot van oudere dieselvrachtwagens moet sterk verminderen, maar die vereist betere brandstof. De stad…

Op een groen blaadje 101

CRH-Noord geopend –Tussen de steden Harbin en Dalian loopt nu de CRH hoge snelheidslijn die de tijd voor het traject reduceert van 10 tot 4u. De trein functioneert tussen -40° C en plus 40° C. De 4 hoofdknooppunten langs de lijn Harbin, Changchun, Shenyang en Dalian worden onderling dus sneller verbonden. Verdere uitbouw van het CRH-netwerk wordt verwacht met lijnen van Shenyang naar Dandong, Changchun naar Hunchun en van Harbin naar Fuyuan. De nieuwe lijn…