Tag: bosbouw

Op een groen blaadje 115

Plan tegen woestijnvorming Woestijnvorming is het meest belangrijk milieuprobleem in China zegt vicedirecteur Zhang Yongli van het Bestuur voor Bosbouw. Meer dan een kwart van het grondgebied is woestijn en 260 arrondissementen en steden in zuidelijke provincies lijden onder het fenomeen. 7 departementen hebben deze week een globaal plan voorgesteld om tegen 2020 de helft van het te herwinnen gebied opnieuw vruchtbaar te maken. Tijdens elk van de twee fasen zal telkens 10 miljoen ha…

Op een groen blaadje 114

Samenwerking tegen luchtvervuiling Beijng, Tianjin en de provincie Hebei gaan samenwerken om de luchtvervuiling in de regio tegen te gaan. Smog heeft in de regio dit jaar al verschillende keren hoogst alarmerende niveaus bereikt, bijvoorbeeld alleen in januari vijf keer. Elk apart kunnen ze het probleem niet oplossen, want fijn stof door kolenverbranding of van auto’s verplaatst zich over de grenzen. Hebei gaat 100 miljoen bomen planten om de lucht te zuiveren, waardoor er in…

Op een groen blaadje 108

Strengere uitstootnorm voertuigen –China heeft de nationale emissienorm V voor voertuigen aangenomen die cruciaal is voor de luchtkwaliteit in steden als Beijing. Hoewel Beijing recent draconische maatregelen nam, komt een groot deel van de smog uit de omliggende regio’s waar verder steenkool wordt verbrand en vervuilende dieselvrachtwagens blijven rondrijden. Met die nieuwe norm komt China op het niveau van Europa. De uitstoot van oudere dieselvrachtwagens moet sterk verminderen, maar die vereist betere brandstof. De stad…

Op een groen blaadje 101

CRH-Noord geopend –Tussen de steden Harbin en Dalian loopt nu de CRH hoge snelheidslijn die de tijd voor het traject reduceert van 10 tot 4u. De trein functioneert tussen -40° C en plus 40° C. De 4 hoofdknooppunten langs de lijn Harbin, Changchun, Shenyang en Dalian worden onderling dus sneller verbonden. Verdere uitbouw van het CRH-netwerk wordt verwacht met lijnen van Shenyang naar Dandong, Changchun naar Hunchun en van Harbin naar Fuyuan. De nieuwe lijn…

Rapport over illegale uitvoer van hout naar China

Environmental Investigation Agency (EIA) uit Londen heeft een rapport gepubliceerd over illegale houthandel. Ondanks de ronduit  tendentieuze titel “Appetite for Destruction: China’s Trade in Illegal Timber” bevat het veel interessante gegevens. De totale illegale houthandel wordt door Interpol op 30 miljard dollar per jaar geraamd. China zou met 3,7 miljard dollar de belangrijkste bestemming zijn. China voert omwille van de woestijnvorming een succesvol nationaal herbebossingsprogramma uit waarbij sinds de eeuwwisseling lokale houtkap sterk beperkt wordt.…

Op een groen blaadje 93

Applestichting steunt Tibets ecotoerisme –Het kanton Pulan in Tibets Ngari-prefectuur heeft 670 miljoen yuan van de Apple-stichting ontvangen om het toerisme in meer ecologische zin om te buigen. Het kanton zag 16.000 toeristen wat meer is dan de eigen bevolking. De “heilige’ Kangrinboqe-berg is door een paar godsdiensten aanzien als het centrum van de wereld. Toeristen en pelgrims laten echter allerlei afval achter. Het kanton had al 7 miljoen opzij gezet voor milieubescherming tussen 2011…

Op een groen blaadje 88

Steenkoolstad gaat groen –China telt 118 steden met samen 154 miljoen inwoners. In die steden zijn echter de oorspronkelijke grondstoffen uitgeput. Ze kunnen wat opsteken van de ‘antracietstad’ Jincheng in ZO-Shanxi. Jincheng bracht vorig jaar nog 50 miljoen m3 ton antraciet voort. Niettegenstaande het grauwe imago telt Jincheng toch 354 dagen blauwe lucht per jaar en kent het met 80 % van Shanxi’s planten en 70 diersoorten een grote vorm van biodiversiteit. Tijdens de jaren…

Op een groen blaadje 92

China marktleider schone technologie –Het rapport ‘Clean Economy, Living Planet’ van het Wereld Natuur Fonds vergelijkt 40 belangrijke economieën met elkaar betreffende schone technologieën.. Denemarken, China en Duitsland blijven koploper en Zuid-Korea stijgt naar 5. Eerdere lijsten verschenen in 2009 en 2011.Vorig jaar is wereldwijd bijna 200 miljard euro verdiend aan schone-energietechnologie. Tussen 2008 en 2010 groeide de sector met 31 procent. Oorzaak van de afkoeling naar 10 procent, zijn de sterke prijsdalingen in zonne-…

Op een groen blaadje 91

Hoop in sector alternatieve-energie –Het plan van de regering om strategische nijverheden te steunen wekt hoop in de door de crisis getroffen sectoren zonne- en windenergie. Zonne-energie zat niet in het steunpakket uit 2008 en Suntech-baas Zhang Jianmin hoopt dat dit nu wel het geval zal zijn. De producenten van offshore windmolens klagen ook steen en been. Het blijkt vooral het feed-in tarief te zijn dat nog te laag ligt om winst te maken. Naar…

Op een groen blaadje 82

Effectief rookverbod in Internetbars –Sinds 1 maart 2010 geldt een rookverbod in publieke plaatsen. Volgens de Volksgezondheidsdienst van Shanghai kregen vorig jaar 66 instellingen en 5 individuen 150.000 yuan boete opgelegd wegens overtreding. Vooral in internetcafés, culturele gelegenheden en restaurants wordt de wet niet goed nageleefd. 36 van de 66 plaatsen betroffen culturele- en ontspanningsgelegenheden. Vooral internetbars stinken nog van de rook en er is zelfs veelal geen aparte plaats voor niet-rokers. Zij zullen vooral…