Tag: Landelijk

ruraal

Aantal ongekwalificeerde leraren vermindert

Het aantal onderwijzers zonder passend diploma verminderde van 300.000  in 2007 tot 243.000 nu. Dit werd door het ministerie meegedeeld op de dag van de leraren. Zo’n 71 % van de onderwijzers heeft nu het benodigde diploma. Het zijn vooral de landelijke gebieden die een gebrek hebben aan gekwalificeerd personeel, maar daar werken nu eenmaal 80 % van de onderwijzers. Bij de afgestudeerden willen de meesten werken in de stad. Zo blijft er nog steeds…

Deflatie vooral in rurale gebieden bestrijden

China’s economie wordt reeds 3 jaar geplaagd door een deflatie. De regering heeft als stimulans reeds de lonen en uitkeringen van de lagere sociale categorieën in de steden verhoogd. Het is echter vooral in de landelijke gebieden dat de koopkracht moet opgetrokken en een infrastructuur dient aangelegd zodat de boeren bijvoorbeeld hun huishoudtoestellen niet meer als decoratie moeten gebruiken. De landbouw zal gereorganiseerd worden met klemtoon op kwaliteit en de integratie van productie, verwerking en marketing. De vlucht van de boeren naar de steden kan opgevangen door het oprichten van nieuwe steden.