Tag: werkgelegenheid

Vijfjaarlijks congres van Chinese vakbond

Deze week vind het vijfjaarlijks congres van de Chinese vakbond, de Nationale Chinese Vakbondsfederatie (ACFTU) plaats. De top van de Communistische Partij was aanwezig op de openingszitting. Opvallend is de klemtoon op de politieke rol van de vakbond. Een speerpunt van de werking wordt het beschermen van de rechten van werkers in nieuwe vormen van tewerkstelling.

China goed voor 42% van de banen in duurzame energie

Wereldwijd werkten vorig jaar 12,7 miljoen mensen in de sector van hernieuwbare energie en dat is 700.000 meer dan het jaar voordien. China staat in voor 42% van deze banen gevolgd door de EU en Brazilië met 10% elk, aldus een gemeenschappelijk rapport van de ‘International Renewable Energy Agency’ (IRENA) en de International Labour Organization (ILO),

Banenplan voor gehandicapte personen

De regering heeft een driejarig actieplan om mensen met een handicap helpen werk te vinden, hun beroepsopleiding te versterken en betere werkgelegenheidsdiensten aan te bieden. Het plan wil voor hen één miljoen banen scheppen

Toch nog groei van 4,8 % in China tijdens eerste kwartaal

Het bruto binnenlands product van China groeide in het hele eerste kwartaal van dit jaar met 4,8 %. In verschillende sectoren was er een terugval in maart ten opzichte van januari en februari. De reacties variëren, maar vooralsnog lijkt er geen sprake van een bijstelling van de doelstelling om het bbp voor 2022 met ‘ongeveer 5,5 %’ te laten groeien.

Hoe kon China de armoede uitroeien?

Een Chinees professor legt uit welke strategie China volgde bij de succesvolle armoedebestrijding die eind 2020 de extreme armoede volledig elimineerde. Naast sociale steun aan mensen in problemen blijkt activering een sleutelfactor.