Tag: Zuid-Chinese Zee

Toenaderingspogingen over Zuid-Chinese Zee

In Bali komen ministers en diplomaten samen van de ASEAN-landen (Association of Southeast Asian Nations). Er is al een eerste bespreking geweest tussen de vertegenwoordigers van de ASEAN en China. Daarin ging het vooral over de betwistingen rond gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Later dit weekend komt er nog een bredere Aziatische top en een Asean Regional Forum (ARF). Al deze conferenties worden bijgewoond door waarnemers uit de VS en Europa. Mevrouw Clinton zal op…

China, Filippijnen en VS oneens over Zuidchinese Zee

China heeft het voorstel van de Filippijnen verworpen om het geschil over de Zuidchinese Zee voor te leggen aan het Internationale Gerechtshof voor de Wetten van de Zee,  dat van de UNO organisatie UNCLOS afhangt.  China blijft voorstander van bilaterale besprekingen tussen de betrokken landen. China en de Filippijnen vertrekken  vanuit verschillende uitgangspunten. China claimt dat de Zuidchinese Zee historisch volledig Chinees is. Ze werd altijd door de Chinese keizers gecontroleerd, bevaren door Chinese vissers…

Weer een aanvaring in Zuid-Chinese zee

Er is rond de Nansha (of Spratly)-eilanden een nieuw incident geweest tussen Vietnamese en Chinese schepen. Dit leidt tot diplomatieke en publieke verwijten heen en weer en verhoogt alweer de spanning in de Zuid-Chinese Zee. Beijing geeft de volgende versie van de feiten: Chinese vissersboten werden van hun visgronden weggejaagd door Vietnamese schepen die met wapens waren uitgerust. In de beroering raakte een visnet verstrikt in de onderzeese kabels van een Vietnamees vaartuig dat naar…

Spanning loopt op in Zuid-Chinese zee

De Zuidchinese zee is een der meest gevaarlijke zeeën ter wereld. Maar ook politiek is ze vol risico’s. En die namen recentelijk weer toe, vorig weekend door een rel tussen Vietnam en China over een olie-exploratieschip. China claimt bijna de hele Zuid-Chinese zee als zijn territorium, op historische gronden. Taiwan doet hetzelfde. Vietnam, de Filipijnen, Indonesië, Maleisië en Brunei, met kusten langs de zee, claimen diverse stukken. Een gordiaanse knoop. In 1974 vochten China en…

Mega boorplatform wijzigt strategische verhoudingen in Zuidchinese zee

Het meest gesofistikeerde Chinese olieboorplatform , de CNOOC981, is maandag in Shanghai te water gelaten. Het nieuwe tuig zou belangrijke gevolgen voor de territoriale geschillen in de Zuidchinese zee kunnen hebben. CNOOC981 is in staat te boren op plaatsen waar de zee 3000 meter diep is. Dit is een belangrijke technologische doorbraak voor China. Tot nu toe konden boorplatformen in zeeën met een diepte tot maximum 500 meter werken.  De eigenaar is CNOOC, het staatsbedrijf…

Meer geld voor defensie

De defensie-uitgaven bedragen dit jaar 601 miljard yuan, dat is een stijging van 12.7 %, dus sneller dan het bnp. Het Chinese beleid sluit terug aan bij de trend van 2008, na een stijging met slechts 7.5% in 2010. In 2007 vergrootte het militaire budget met 17.8% het snelst. De regering heeft verklaard dat deze stijging van de uitgaven normaal is en dat niemand bang moet zijn voor het Chinese Volksbevrijdingsleger. Veel geld gaat naar…

VS: Dreigende rivaliteit in Zuid-Chinese zee

Vorige week ontmoette Amerikaans president Barrack Obama de leiders van ASEAN, de tien landen van Zuidoost-Azië. Hij benadrukte daarbij opnieuw dat de VS in Azië een leidersrol willen spelen, ook in de door China geclaimde regio van de Zuid-Chinese zee. In zijn officieel verslag van de bijeenkomst staat : “De president en de leiders (van ASEAN) zijn het eens over het belang van een vreedzame oplossing van betwistingen, van vrijheidvan scheepvaart,van regionale stabiliteit en van respect…

Chinezen naar diepste zeeën

China werkt aan een diepzeevaartuig dat de zeebodem tot 7000 meter moet kunnen verkennen, d.w.z. 99.8 % van de hele zeebodem. Na acht jaar ontwikkeling bereikte de Jiaolong bij testen deze zomer, met een bemanning van twee personen, al 3750 meter in de Zuid-Chinese Zee. Wanneer de Jiaolong in 2012 de 7000 meter bereikt, dan kan het dieper dan de 6500 meter van de huidige Japanse leider. Ook Russische, Franse en Amerikaanse toestellen kunnen niet zo…

Clinton wil in troebel water van Zuid-Chinese zee vissen

Half juli heeft Hilary Clinton bij een tweedaags bezoek aan Vietnam verklaard  dat de Verenigde Staten een “nationaal belang”  hebben in de oplossing van de territorialiteitsgeschillen in de Zuid-Chinese Zee. Een bedenkelijke poging om invloed te winnen bij de oude tegenstander Vietnam en een front tegen China te vormen. De Paracelsus- en de Spratly-eilanden (in het Chinees de Xisha- en de Nansha-eilanden), eigenlijk niet meer dan rotsen die af  en toe boven water komen, worden sinds  jaar en dag betwist door China,…