Tegenvallende economische cijfers 3e kwartaal, maar blijvend herstel eerste 9 maanden

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) van China rapporteerde op een persconferentie de economische cijfers voor de eerste negen maanden en voor het derde kwartaal.

economische cijfers

Foto Xinhua/Jin Liangkuai

De Chinese economie zette het spectaculaire post-COVID-herstel voort in de hele periode van Q1 tot en met Q3. Maar het voorspelde inzakken van de groeicijfers was in Q3 uitgesprokener dan verwacht.

Van supergroei naar ‘gewone’ groei

Het bruto binnenlands product (bbp) van het land groeide in de eerste drie kwartalen met 9,8 % op jaarbasis. Daarmee komt de gemiddelde groei voor de afgelopen twee jaar tot nog toe op 5,2 %. In het derde kwartaal (Q3) groeide het bbp met 4,9 % op jaarbasis, langzamer dan de groei van 18,3 % in Q1 en 7,9 % in Q2. Dit was net onder de verwachtingen in de enquête van Bloomberg-analisten, die voor het derde kwartaal een groei van 5 procent hadden voorspeld. Ook in 2020 groeide de Chinese economie tussen juli en september ‘maar’ met 4,9 procent. Volgens Fu Linghui, de woordvoerder van het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) is het herstel beslist niet voorbij, maar zwakt het nu om redenen in buiten- en binnenland meer af dan gehoopt. De duurzaamheid is te danken aan structurele aanpassingen en hoogwaardige ontwikkeling gestimuleerd door de regering, vindt Li.

Consumptie

De consumptie droeg het leeuwendeel bij aan de economische groei van januari tot september. Detailhandelsverkopen van consumptiegoederen stegen in de eerste drie kwartalen van dit jaar tot ongeveer 31,8 biljoen yuan (ongeveer 4,2 biljoen Euro). Dat kwam neer op een stijging met 16,4 % op jaarbasis. In de eerste drie kwartalen zag de horeca een omzetstijging van 29,8 % op jaarbasis. Deze zwaarst getroffen sector bleef zich dus herstellen van de nadelige effecten van COVID-19. Onlineconsumptie bleef een lichtpunt:  de online detailhandelsverkopen stegen jaar op jaar met 18,5% tot ongeveer 9,19 biljoen yuan in de periode januari tot september. De Chinese consumentenbestedingen per hoofd van de bevolking stegen in de eerste drie kwartalen met 15,8 % op jaarbasis tot 17.275 yuan. Als er rekening gehouden wordt met de prijzen, zijn de uitgaven jaar op jaar met 15,1 % gestegen.

Export, investeringen

Het netto-export zorgde voor 19,5 % van de stijging van het bbp. China’s industriële productie met toegevoegde waarde steeg in de eerste drie kwartalen met 11,8 % op jaarbasis. De investeringen in vaste activa in China stegen in de eerste negen maanden van dit jaar met 7,3 % op jaarbasis. Ze bedroegen volgens de NBS meer dan 39,78 biljoen yuan (ongeveer 5,3 biljoen Euro). Vergeleken met het niveau van 2019 kwam de groei van investeringen in vaste activa in de periode uit op 7,7 %. De gemiddelde groei over twee jaar kwam uit op 3,8 %. Tijdens de periode stegen de investeringen in onroerend goed met 8,8 % op jaarbasis tot bijna 11,26 biljoen yuan (ongeveer 1,5 biljoen Euro). De investeringen in woongebouwen stegen in de eerste negen maanden met 10,9 % ten opzichte van een jaar eerder tot 8,49 biljoen yuan.

economische cijfers
Werk aan hoogspanningslijnen in Zhejiang, najaar 2020 (foto Xinhua)

Werk

Het werkloosheidspercentage in de steden bedroeg in september 4,9 %. Dat is 0,5 % minder werklozen dan in dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste negen maanden zijn er in China 10,45 miljoen nieuwe stedelijke banen bijgekomen, waarmee 95 % van de doelstelling voor het hele jaar werd behaald. De jongerenwerkloosheid is echter 14,6%, maar deze groep van werknemers tussen 16 en 24 jaar vormt uiteraard een minderheid. Volgens de South China Morning Post zijn de werkloosheidscijfers onder interne migranten niet meegeteld, volgens Xinhua wel. Wat is waar? Er zijn telkens twee werkloosheidscijfers in omloop, één dat rekening houdt met alle werklozen die in de stad verblijven, ook de migranten, en een ander cijfer dat alleen de geregistreerde werkloze stedelingen (meer dan 3 maanden werkloos) vermeldt. SCMP en Xinhua kunnen dus allebei gelijk hebben, maar het persbureau vermeldt waarschijnlijk het wat meer optimistische cijfer.

Inkomen

Het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking in China bedroeg 26.265 yuan (ongeveer 3.526 Euro) in de eerste drie kwartalen, een stijging van 10,4 % ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in nominale termen. Rekening houdend met de ontwikkeling van de prijzen steeg het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking jaar op jaar met 9,7 %, rekende het Nationaal Bureau voor de Statistiek uit. Los daarvan kwam het beschikbare inkomen per hoofd van de bevolking in de stad uit op 35.946 yuan, een stijging van 8,7 % in reële termen. Het inkomen op het platteland bedroeg 13.726 yuan, een stijging van 11,2 % in reële termen .

Ongeschokt vertrouwen

De Chinese economie heeft een indrukwekkend herstel doorgemaakt van de impact van het coronavirus, maar wordt nu geconfronteerd met tegenvallers: onder andere de vastgoedcrisis, energieproblemen, consumentenvertrouwen dat zwak blijft en stijgende grondstofkosten. Fu ontkende tijdens de persconferentie niet dat er vooruitgang was over de hele periode, maar waarschuwde voor toenemende onzekerheden in de internationale omgeving en ongelijkmatig herstel van de binnenlandse economie. De regering zal verschillende maatregelen nemen om de groei op een aanvaardbaar peil te houden. Vorige week heeft premier Li Keqiang gezegd dat China over ‘toereikende instrumenten’ beschikt om de economische uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd, aan te pakken. Het doel is om de Chinese economie dit jaar met ‘meer dan 6 %’ te laten groeien, na de prestatie van een 2,3 procent groei vanwege het coronavirus. Analisten verwachten echter nog steeds dat de groei dat doel gemakkelijk zal overtreffen, en voorspellen een groei van meer dan 8 procent dit jaar. Het laatste kwartaal van 2021 zal het uitwijzen.

Relativering

Uiteenlopende interpretaties van de bovenstaande cijfers (bijvoorbeeld door vergelijkingen met vorig jaar, jaar 1 van COVID-19) zijn zeker mogelijk. De statistieken zijn echter noodzakelijk voor iedereen die de situatie wil beoordelen of voorspellingen wil doen en voor beleidsmakers die, indien nodig, aanpassingen aan hun beleid op de feiten willen baseren. Zeker deze laatsten hebben er alle belang bij alle waarheden onder ogen te zien. Gebeurt dat genoeg? Ook dat zal de toekomst ons leren.

Xinhua, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *