Tag: inkomens

Na uitroeien absolute armoede nu relatieve armoede aanpakken

De laatste arme Chinese arrondissementen zijn uit de absolute armoede getild. Daarmee is de doelstelling van 2012 verwezenlijkt. Het komt er nu op aan te beletten dat sommigen terugvallen. Een grote groep Chinezen is intussen niet arm maar heeft toch een laag inkomen. Ook zij moeten ‘gemiddeld welvarend’ kunnen worden.

Belastingverlaging op nationale feestdag

Vanaf 1 oktober, de nationale feestdag, verlagen de Chinese belastingen aanzienlijk. Vooral de lagere inkomen zullen daarvan genieten. De nieuwe Chinese belastingwet verlaagt de barema’s zowel voor personenbelasting als vennootschapsbelasting.

Strijd tegen belastingontduiking opgedreven

De Chinese overheid is een gecoördineerde actie begonnen tegen belastingontduiking en kapitaalvlucht door rijke bekende Chinezen. De campagne sluit aan bij de publieke ontevredenheid over het grote inkomensverschil tussen beroemdheden en gewone mensen.

Besteedbaar inkomen per persoon sterk toegenomen in China

De evolutie van het besteedbaar inkomen per persoon laat een nog steeds bescheiden, maar onmiskenbare toename van de algemene welvaart zien. Het besteedbaar inkomen per persoon bedraagt 25.974 yuan (3.347 euro). Algemene stijging, plus ongelijkheden Het is in 2017 met 9% toegenomen. Als we rekening houden met de prijsstijgingen komen we uit op 7,3%. Dat is vorige maand gemeld door het Nationaal Bureau voor de Statistiek. In tien provincies is het besteedbaar inkomen per persoon…