Tianjin: kwade vragen, bittere lessen, nog meer ontploffingen (upd)

Alle hulpverlenende groepen in Tianjin werken verder om mensen te redden, te blussen, giftige stoffen te ruimen, slachtoffers op te vangen, de vervuiling te controleren: dat komt uiteraard op de eerste plaats. Onvermijdelijk duiken er tegelijk vragen op. Overheid en burgers zoeken naar antwoorden waarvoor van alle kanten elementen worden aangereikt. Over heel China zullen lokale overheden de controle op gevaarlijke en explosieve stoffen moeten herzien en verbeteren.

vrijwilligers De officiële krant China Daily stelt vier vragen. De antwoorden komen gedeeltelijk van de China Daily zelf en voor een deel van andere media.

Positieve beoordeling?

Hoe is het mogelijk dat het bedrijf voor zijn pakhuis een positieve beoordeling heeft gekregen inzake veiligheid en milieurisico’s? Oorspronkelijk was het pakhuis van Rui Hai in 2011 gebouwd voor de opslag van ongevaarlijke stoffen. Later is het omgevormd tot een magazijn voor chemische stoffen. Verschillende bronnen, zowel staatsmedia als commerciële, wijzen erop dat men volgens de geldende regels een nieuw magazijn had moeten bouwen, ten minste 1 km verwijderd van woonwijken. Het bestaande en heringerichte gebouw bevond zich op 600 m van een wijk. Bewoners hebben aan de reporters van de Global Times gezegd dat zij niet op de hoogte waren en geen waarschuwingen hadden gekregen toen zij hun appartement kochten. Een werknemer van Rui Hai Logistics heeft voor China National Radio verklaard dat hij geen opleiding had gekregen om met gevaarlijke stoffen te werken.

Waarom is brandweer extra getroffen?

De brandweerman die gered is

De brandweerman die gered is


Wist de brandweer genoeg over de gevaarlijke stoffen om met het blussen te kunnen beginnen? Een brandweerman heeft tegenover het commerciële blad Southern Weekly verklaard dat niemand zijn collega’s of hem had gezegd of het wel veilig was water te gebruiken bij het blussen. Dat kan en moet immers op andere manieren gebeuren bij bepaalde chemische stoffen. Sommige substanties worden juist explosiever als ze met water in contact komen. De brandweer was opgeroepen om een brand te blussen en de twee massieve explosies gebeurden pas 40 minuten later. Zelfs met de beste veiligheidskledij en bescherming zouden er onder hen slachtoffers zijn gevallen en mensen zijn vergiftigd.

Wie is verantwoordelijk?

Zullen de directeuren van het opslagbedrijf voor de ramp verantwoordelijk worden gehouden? Het onderzoek is nog verre van afgerond, maar juristen zeggen dat de leidinggevende personen waarschijnlijk zullen worden vervolgd voor nalatigheid en het veroorzaken van een ernstig ongeval, tenzij er een bewijs is van brandstichting. Nabestaanden en families van slachtoffers kunnen schadeloosstelling eisen. Zes directeuren van Rui Hai Logistics, onder wie de voorzitter van de raad van bestuur en de algemene directeur, die ook wettelijk aansprakelijk is, worden vastgehouden. De Dienst voor Maritieme Veiligheid heeft al laten weten dat er bij een controle twee jaar geleden overtredingen waren vastgesteld. De dienst had toen 4.325 containers gecontroleerd en bij vijf voldeed de verpakking niet aan de normen. Dat is ook op de website van de dienst bekendgemaakt in januari 2014.

Schade en gevaren?

firefightersWelke schade is er voor het milieu en wat zijn de gevaren nu? De overheid van Tianjin verzekert het publiek dat de luchtkwaliteit dezelfde is gebleven als die van de omgeving en dat de wind gassen heeft weggevoerd en verdund. Er zijn echter ernstige twijfels aan dat verhaal. De People’s Daily, het orgaan van de CPC, bracht gisteren het bericht dat de hulpverleners nu zullen proberen 700 ton natriumcyanide met 15% waterstofperoxide te verwijderen. Het dodelijk gif zat in houten kratten of metalen vaten met elk een inhoud van 50 kg. De People’s Daily citeert verder de commerciële krant Beijing News, die schrijft dat er natriumcyanide is aangetroffen in de riolering. Volgens de overheid is die vervuiling beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de ontploffingen waren. Mensen vragen zich echter af hoeveel van die giftige stof door de explosies en de hitte is verstoven en welke gevaren dat zal meebrengen. Zowel voor het verwijderen van de bekende giftige stoffen als voor de identificatie van andere moeten de branden volledig geblust zijn en dat is nog altijd niet het geval. Dat meldt de BBC op vrijdag om 17:00 u. Om elk risico op nog meer ontploffingen uit te sluiten gebruiken de blussers, op aanraden van de specialisten van het Volksbevrijdingsleger andere middelen, zoals schuim en zand. Dat is wel nodig want, ondanks die voorzichtigheid zijn er in het rampgebied op vrijdag en zaterdag nog meer ontploffingen geweest. Weer ontstonden vlammen op bepaalde plaatsen. Alle media maken er melding van. De overheid laat duizenden mensen evacueren en de hulpverleners van leger en brandweer proberen de giftigste stof onschadelijk te maken met waterperoxide (dat zelf ook giftig en gevaarlijk is).

Overheid Tianjin

Het is nog niet bekend welke gevaarlijke stoffen precies waren opgeslagen in het magazijn dat is ontploft in de haven van Tianjin. De autoriteiten hebben dat op een persconferentie toegegeven. (video persconferentie) persconferentie TGao Huaiyou, de onderdirecteur van de Dienst voor Arbeidsveiligheid van de stad geeft hiervoor de volgende redenen: bepaalde chemicaliën lagen slechts tijdelijk in de magazijnen in afwachting van hun verder transport en dat zou het verkrijgen van accurate informatie bemoeilijken. Het kantoor van het bedrijf is bij de ontploffing beschadigd, er zijn grote verschillen tussen de documenten van de beheerders en die van de douane. Gao bevestigde ook dat het bewuste bedrijf Tianjin Dongjiang Port Rui Hai International Logistics Co. Ltd een vergunning had voor de opslag van ontvlambare gassen en vloeistoffen en gevaarlijke stoffen. Gao noemde daarbij alle gevaarlijke stoffen die gisteren ter sprake kwamen in een artikel van de China Youth Daily en een rapport van Greenpeace. Er was een beoordeling gemaakt van de risico’s voor de veiligheid en het milieu door de Tianjin Academy of Environmental Sciences. Volgens de woordvoerder van de gemeentelijke dienst voor arbeidsveiligheid werken zijn ambtenaren in een race tegen de klok om de nodige informatie te achterhalen.

Bittere Lessen

firefightDe Staatsraad, het Chinese kabinet, heeft vandaag de lokale overheden opdracht gegeven om het veiligheidsbeheer betreffende gevaarlijke en explosieve stoffen aan te scherpen, de stoffen minder gemakkelijk verkrijgbaar te maken en speciale regelingen te nemen inzake zeer giftige stoffen zoals cyanide. ‘De lagere overheden moeten de bittere lessen trekken uit de gebeurtenissen en niet aarzelen om streng op te treden tegen alle illegale activiteiten in de sector’.  Voor de Commissie Arbeidsveiligheid van de Staatsraad is uit de dodelijke ontploffingen gebleken dat er bij sommige bedrijven te weinig belang wordt gehecht aan de veiligheid en dat ze nalatig zijn bij de toepassing van de veiligheidsregels. Nog meer problemen die nu naar boven zijn gekomen volgens de commissie: geen goed beleid voor de omgang met gevaarlijke stoffen in de havens, onregelmatigheden op de werkvloer, een ondermaatse reactie op noodsituaties en incidenten, nonchalance bij de autoriteiten.In het kader van de nationale inspectie zal Beijing extra strenge veiligheidsmaatregelen nemen vanaf nu tot 6 september. In die komende periode ontvangt de hoofdstad de Wereldkampioenschappen Atletiek en is er ook de grote Herdenking van het Einde van WO II. De productie van giftige en ontplofbare  stoffen wordt zolang opgeschort. Er gebeurt een meer uitvoerige en grondige inspectie bij de bedrijven die gevaarlijke chemicaliën produceren of opslaan, dan al was gepland.
De meest recente gegevens over aantallen slachtoffers en mensen die zijn gered staan in het artikel over de feiten.
Xinhua, China Daily, BBC, South China Morning Post, Global Times, People’s Daily
Zie
http://news.xinhuanet.com/english/2015-08/15/c_134520433.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-08/15/content_21606494.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-08/15/content_21606460.htm
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33945293
http://www.scmp.com/news/china/society/article/1849748/new-explosions-reported-tianjin-disaster-zone-officials-declare

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Tianjin: kwade vragen, bittere lessen, nog meer ontploffingen (upd)

 1. Heel verschrikkelijk dit allemaal.
  Maar inderdaad ook kwade vragen
  Waarom stuurt de leiding jonge jongens, waarschijnlijk met te weinig opleiding en ervaring, een gebied in wat vol ligt met gevaarlijke stoffen?
  Totaal onverantwoord

 2. wat bedoel je met:
  Waarom stuurt de leiding jonge jongens, waarschijnlijk met te weinig opleiding en ervaring, een gebied in wat vol ligt met gevaarlijke stoffen?
  wie heeft wel zulke ervaring of training gekregen voor het ramp. bij Enschede, 9-11 of die 2 kern rampen en iets degelijks.
  zolang ze maar geen vrijwillige brandweer ertoe sturen.
  wel is het waar dat erg veel ongekende stoffen erbij zitten waar als je water erbij doet alleen maar erger worden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *