Toestand meren zorgwekkend

Elk jaar verdwijnen in China 20 meren en 90 % van de meren is vervuild. De centrale provincie Hubei heeft nog 2438 km ² meren over,  maar één derde van de oppervlakte in de jaren ’50. Dit blijkt uit cijfers van een internationale conferentie over de meren.

In Wuhan, bekend om zijn talrijke vijvers en meren, kwam de afgelopen week de 13° conferentie over de toestand van de meren in de wereld bijeen, waaraan werd deelgenomen door 1500 afgevaardigden uit meer dan 40 landen. In de voorbije 50 jaar verdwenen in China 1000  meren, en meer dan 80 % van de meren langs de Yangtzerivier hebben te kampen met het algenprobleem. Minister Chen Lei van Waterbronnen deelde mee dat er in de laatste 50 jaar 9570 km² watergebied verdween, met ongeveer 51 miljard m³ water. Er zijn nog 2300 meren groter van 1 km² in China. Hij gaf toe dat de meeste meren in Zuid-Oost-China lijden aan eutroficatie, een toestand waarbij het water veel minerale en organische nutriënten binnenkrijgt, wat leidt tot buitensporige groei van algen, die andere waterorganismen versmachten. Van de 43 meren die het ministerie onderzocht, zijn er 27 met eutroficatie en 12 in een erge staat, zoals Taihu (Wuxi), Chaohu (Anhui) en Dianchi (Kunming). Het Taihumeer is China’s derde grootste, Chaohu het vijfde  en Dianchi het zesde grootste. Vroeger was de algenplaag er tijdelijk, nu is het een permanent probleem. De vervuiling wordt zowel toegeschreven aan de industrie, het droogleggen voor landbouwland, het uitputten en aanboren van grondwater en het eindeloos omleiden van rivierbeddingen. Ontbossing rond de Yangtze bracht bovendien een grote hoeveelheid zand in het water, wat ook het waterniveau vermindert.
Qinghai

Zwanen op het Qinghai-meer

Zwanen op het Qinghai-meer

Zoals dat met dergelijke conferenties gaat, moet ook een goed voorbeeld aangeprezen worden. Dit blijkt China’s grootste (zout)meer te zijn, namelijk het Qinghaimeer, dat ligt in het noordoostelijk deel van het Qinghai-Tibetplateau. De laatste decennia kromp het ook en het waterniveau daalde met 3,7 centimeter per jaar, maar de voorbije vijf jaar is de omgekeerde beweging ingezet: het waterniveau nam toe en van 2005 tot 2008 bedroeg de groei 54 cm. Dit jaar zou er 10 cm bijkomen. Volgens een officieel onderzoek beslaat de oppervlakte van het meer nu 4317 km², of 132 km² meer dan vier jaar geleden. De experten geloven dat de ommekeer toe te schrijven valt aan het bebossingsbeleid: 31.000 ha velden werd weer bos en 56.000 ha bos werd bewaard. Door de bebossing kwam er meer regen en dit doet op zijn beurt het waterniveau stijgen. Niettegenstaande de inspanningen ligt het waterpeil nog steeds lager dan dat van 50 jaar geleden. Van 1955 tot 2004 daalde het waterpeil met 4 meter, maar optimisten hopen dat tegen 2030 weer het niveau uit 1970 kan bereikt worden.
Bekijk ook documentaire over ecosysteem Qinghai Lake (30 min)
Algenplaag in Wuhan

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *