Toezicht op gedwongen behandeling in geestelijke gezondheidszorg

Het Openbaar Ministerie van China heeft een regelgeving geïntroduceerd voor het geval verdachten gedwongen worden tot een medische behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Met de nieuwe regeling wil men misbruik en gerechtelijke dwalingen voorkomen.

Het Openbaar Ministerie heet in China het Procuratoraat. Het is verantwoordelijk voor het onderzoek van misdrijven en voor de vervolging van de daders.

Twee vormen van misbruik

Dat Procuratoraat wil ervoor zorgen dat onschuldigen niet meer om een of andere reden gedwongen kunnen worden opgenomen in de psychiatrie terwijl ze niets mankeren. Anderzijds wil het O.M. verdachten beletten geestesziekte voor te wenden om strafrechtelijke sancties te ontlopen. Ook dat misbruik van de geestelijke gezondheidszorg bestaat in China.

Onderzoek

Openbare aanklagers zullen het recht krijgen met verdachten te spreken die een geestesziekte zouden kunnen hebben. Ze zullen de politie ondervragen die met de zaak belast is. Deskundigen in de beoordeling van geestelijke gezondheid kunnen worden geraadpleegd. Dokters, familieleden, buren en slachtoffers zullen bij het onderzoek worden betrokken.

Ingrijpen

De leden van het O.M. horen adviezen te geven over de herstelling van gemaakte fouten. Dit is nodig als de beslissing om iemand te behandelen genomen is door een instantie die niet de bevoegdheid had om diagnoses te stellen. De onderzoekers zullen verder ingrijpen en corrigerend optreden als er sprake is van vervalsingen. Ook andere overtredingen bij de medische beoordeling van een verdachte zullen ze aanpakken.

De wet over gedwongen opname

In het verleden is het te vaak voorgekomen dat mensen het slachtoffer werden van een onterechte gedwongen opname. Sinds 2013 bestaan er in China wetten en maatregelen die moeten leiden tot een sterke verbetering van de geestelijke gezondheidszorg. De wet zegt onder andere dat patiënten zelf toestemming moeten geven voor een opname. Er is hierop alleen een uitzondering mogelijk als kan aangetoond worden dat iemand zwaar geestelijk ziek is of zichzelf of anderen schade kan toebrengen. Dit is wettelijk vastgelegd in Artikel 284 van het Strafrecht.

Rol van de media

geestelijke gezondheidszorg

Logo van het Procuratoraat

Er is aandacht van de media, bijvoorbeeld in Guangdong, Hunan en Henan voor kwesties van geestelijke gezondheid die spelen bij rechtszaken. Dat heeft bijgedragen aan het inzicht dat er meer toezicht nodig was. De onafhankelijke zakenkrant Caixin meent dat de nieuwe richtlijnen sommige politiemensen en ziekenhuisdirecteuren zullen beletten hun macht te misbruiken. Het zou volgens Caixin voorkomen dat op basis van een frauduleuze diagnose critici van de staat, activisten en burgers die een petitie indienen onwettig worden opgesloten.

Stap voorwaarts voor justitie

De openbare aanklagers hebben nu de plicht en de mogelijkheid om gedetailleerd onderzoek te verrichten als politierapporten verwijzingen bevatten naar de geestelijke gezondheidstoestand van een verdachte. Juristen hebben de toekenning van nieuwe bevoegdheden aan het OM toegejuicht. De verbeterde supervisie zien zij als een stap in de richting van een eerlijke rechtsgang.
Xinhua, Global Times, Caixin, Medicalxpress.com, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar