Twee sessies doen diverse ICT-voorstellen

Tijdens de parlementaire sessies hebben de volksvertegenwoordigers verschillende ICT-voorstellen op tafel gelegd. Die gingen over het metaversum, nog strengere regulering van video spellen over supervisie van livestreamers tot meer filmzalen in landelijke gebieden. Opvallend waren ook de pleidooien voor integratie van ICT en de traditionele industrie.

Tijdens de parlementaire sessies van Volkscongres (NPC) en Consultatieve Commissie CPPCC gonst het van ideeën en voorstellen. Dit jaar vallen onder meer talrijke ICT-voorstellen te noteren. Vooreerst hebben meerdere volksvertegenwoordigers gepleit voor een nog strengere regelgeving om jongeren te weerhouden van video spellen. Spelers onder 18 mogen al niet meer dan 3 uur per week spelen. Volgens interpellanten omzeilen de jongeren de regelgeving door met de accounts van hun ouders te spelen en bijgevolg werd gepleit voor gezichtsherkenning. Volkscongres lid en partijsecretaris Li Jun van een Sichuan dorp pleitte zelfs voor een compleet verbod zowel voor jongeren om te spelen maar ook de eraan verboden online publiciteit. Omdat de regelgever al lange tijd ook geen nieuwe spellen goedkeurde? gingen 14.000 gingen spelbedrijven tussen juli en december 14.000 spel bedrijven dicht.

Pony Ma (Ma Huateng)

Metaversum

Tweede onderwerp waarvoor de volksvertegenwoordigers aandacht vroegen was de ontwikkeling van het metaversum. Verschillende van hen drongen er op aan dat de regering de ontwikkeling van het metaversum zou aansturen. Hoewel Li Keqiang het onderwerp in zijn regeringstoespraak niet vermeldde, zijn er ondertussen al 16000 aanvragen van gerelateerde handelsmerken. Volgens CPPCC afgevaardigde en tevens AI-groep PCI Technology Group Liu Wei moet de regering het initiatief nemen omdat een metaversum digitale economie kan helpen bij het digitaliseren van door Covid-getroffen sectoren zoals toerisme.

Volkscongres afgevaardigde en tevens partijambtenaar bij de Rural Credit Cooperatives Kong Falong pleitte voor een nationaal O&O centrum omdat het land zo beter een wereldleider in de digitale economie kan worden. Hij riep ook op tot het bepalen van industriële standaarden er aan toevoegend dat de ontwikkeling van toepassingen voor gebieden zoals landbouw, slimme steden en cultuur & toerisme gepaard moet gaan met toekomstgericht juridisch onderzoek dat het ethisch gebruik van dergelijke technologieën omvat.

CPPCC afgevaardigde van het Zhi Gong partijtje Liang Wei benadrukte van zijn kant dat de wetgeving moet worden versterkt om de wettelijke naleving van slimme contracten en transacties met digitale eigendom op te bouwen en te perfectioneren en zich te concentreren op het voorkomen van juridische en ethische problemen die voortvloeien uit de metaversum. Tencent CEO Ma Huateng, die ook NPC-afgevaardigde is, waarschuwde dat de snelle opkomst van de metaversum, niet-fungible tokens en Web3 nieuwe risico’s hebben gebracht voor financiën, technologie en sociaal bestuur in een tijd waarin de virtuele en fysieke werelden fuseren.

Livestreaming

Diverse volksvertegenwoordigers vroegen eveneens een versterkte supervisie en rectificatie van de livestreaming sector. CPPCC-lid Ma Jin van de China Zhi Gong Party vond dat het straffen van livestreamers anderen kan wakker schudden. Vorig jaar had hij over de frequente gevallen van belastingontduiking gepleit voor het opstellen van een zwarte lijst. De e-commerce platformen moeten hun superviserende verantwoordelijkheden opnemen, vond hij nu. NPC-plaatsvervangend lid Zhao Dongling vond de bestaande richtlijnen over het verstrekken van belasting informatie te algemeen en weinig toepasbaar. Hij stelde voor dat de State Taxation Administration meer concrete richtlijnen zou verstrekken aan de verschillende platformen. Een ander plaatsvervangend lid Xiao Shengfang suggereerde een afkoelingsperiode voor het verstrekken van fooien die binnen drie dagen onvoorwaardelijk zouden kunnen worden terug getrokken.

Cinema’s

Jacky Chan

Filmster Jacky Chan die volksvertegenwoordiger is in de People’s Political Consultative Conference (CPPCC) vroeg om steun voor openbare filmzalen op te richten in de landbouwgebieden. Statistieken wijzen uit dat 36% van de Chinese schermen van kantonnaal niveau zijn. In veel afgelegen dorpen is er geen culturele infrastructuur. Sommige kijken op internet maar wanneer dorpelingen samenkomen is de sfeer warmer, aldus voorstanders.

Digitale omvorming

Verschillende volksvertegenwoordigers vonden dat China het technologisch aanbod voor de digitale omvorming van de traditionele nijverheden moet vergroten. Tencent CEO Pony Ma meende dat meer digitaal O&O moet gestoken worden om kernindustrieën en sleutelsectoren sterker te maken. Hij vond dat de integratie van de traditionele ondernemingen met de laatste technologieën voor een cruciaal moment staat.  Ondertussen moet er meer begeleiding over de digitale transformatie worden verstrekt aan traditionele ondernemingen. Zijn collega Lenovo CEO Yang Yuanqing is ook de  mening toegedaan dat ondernemingen en overheid daarover kunnen samenwerken.

Xiao Gang voormalig voorzitter van de China Securities Regulatory Commission benadrukte het financieel aspect . ‘Wanneer alle industriële ketens gedigitaliseerd zullen zijn, zal dit alle ondernemingen ten goede komen’, aldus Xiao. Voorzitter Lian Yuming van het International Institute for Urban Development tevens lid van het Nationaal Comité bij de CPPCC zei dat de industrialisering van digitale technologieën, en de digitalisering van de traditionele sectoren 2 pijlers zijn van de geïntegreerde ontwikkeling van digitale en reële economie. Ook voormalig minister Li Yizhong meende dat internetbedrijven en nijverheidsbedrijven nauwer moeten samenwerken. Alibaba Xunxi is het Alibaba-filiaal dat focust op slim maakwerk.  Xunxi helpt bijvoorbeeld de gehele kledingindustrieketen te digitaliseren en dit gaande van inkoop, productie tot en met de detailhandel om op-vraag en kleine batchproductie mogelijk te maken. Xunxi is uiteraard ook verbonden met het Tmall e-commerce platform.

Andere

Lei Jun

De CEO en stichter van Netease Ding Lei vond de oprichting prioritair van een intellectueel eigendomsplatform voor de uitwisseling van cultureel IP, digitale video en muziek.

Stichter en CEO van Baidu  Robin Li vroeg meer overheidssteun voor firma’s in zelfsturende auto’s. De wegen kunnen al voorbereid zodat een slimme transport infrastructuur wordt uitgebouwd. Voorts riep Robin Li Yanhong op tot een versneld doorduwen van groene kunstmatige intelligentie (AI), verwijzend naar het gebruik van groene stroom en algoritmen om verbeterde energie-efficiëntie en verminderde CO2-uitstoot van datacenters mogelijk te maken. Om dat te laten gebeuren, moeten bedrijven worden begeleid in de richting van onderzoek naar en aanschaf van energiezuinige AI-chips, waardoor ze beter aansluiten bij groene algoritmen, zei Li. Andere afgevaardigden behandelden ook ,het chips-thema.

Medestichter en CEO van Xiaomi Lei Jun stelde voor om drie cruciale kernprocessen (handel in gebruikte producten, reproductie en schroot ontmanteling) te consolideren in één recyclingsysteem. De overheid zou volgens hem eveneens meer aandacht moeten besteden aan het beschermen van de privacy van voormalige eigenaren in het recyclingproces. Dit kan door externe organisaties op te zetten om persoonlijke gegevens op tweedehands apparaten te wissen.

Global Times, China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *