Parlementaire discussies over gezinsvriendelijke maatregelen

Op de jaarlijkse voltallige zitting van de beide kamers van het Chinese parlement werd in de werkgroepen onder meer gediscussieerd over nieuwe gezinsvriendelijke maatregelen. Die zijn ook nodig om de Chinezen aan te sporen meer kinderen te krijgen.

Een werkgroep van de provincie Jiangxi.

Op de jaarlijkse bijeenkomst van het parlement krijgen afgevaardigden de kans in commissies voorstellen naar voor te brengen voor discussie. Dit jaar leidde het dalende geboortecijfer tot grote belangstelling voor huwelijk, geboorte en opvoeding van kinderen. Ook bescherming tegen seksuele agressie stond op de agenda.

Gratis kleuterscholen

Chirurg Zhang Junting, een lid van de nationale raadgevende conferentie (CPPCC) , het equivalent van onze senaat of eerste kamer, stelt voor stedelijke kleuterscholen gratis te maken voor het derde kind in een gezin. En zowel privé- als staatsondernemingen zouden opvang moeten voorzien voor kinderen van hun personeel jonger dan drie jaar.

Zhang wil zo de hoge kosten voor opvoeding van de jongste kinderen drukken. Dat gaat onder meer om de kosten van een oppas of van privécreches. Een studie die vorig jaar gepubliceerd werd berekende dat het in 2019 gemiddeld 485.000 yuan ( 70.000 euro) kostte om een kind op te voeden tot 18 jaar.

Betaalbare woningen

Zhang Zhao’an , een afgevaardigde voor het nationaal volkscongres (NPC), het equivalent van onze (tweede) kamer, en onderzoeker bij de Academie voor Sociale wetenschappen in Shanghai, stelde voor woningen goedkoper te maken als aanmoediging voor jonge gezinnen die drie kinderen willen hebben. In steden die de aankoop van huizen beperken moeten deze families prioriteit krijgen voor een aankoop én een stevige korting op de prijs.
In dezelfde zin stelde Zhai Meiqing, afgevaardigde voor de CPPCC dat gezinnen met drie kinderen voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van door de overheid gebouwde en gesubsidieerde sociale woningen.

Cursus tegen seksueel geweld verplicht

Psychotherapeut Liu Li van het NPC stelt voor dat in het negenjarig verplicht onderwijs lessen over seksuele intimidatie en – geweld opgenomen worden. Tot nu toe is er geen standaard nationale cursus seksuele opvoeding.

Vorig jaar waren er 223 officieel geregistreerde gevallen van seksueel geweld tegen kinderen. Dat was het kleinste aantal in acht jaar. Het ging in 81% van de slachtoffers om meisjes. In de grote meerderheid van de gevallen (81%) was de dader een bekende van het slachtoffer.

Strengere straffen voor mensenhandelaars

De recente ontdekking van een vastgeketende vrouw veroorzaakte veel publieke beroering en versterkt de roep naar een betere bescherming tegen ontvoering van vouwen en kinderen. De vrouw uit een arme streek, die met mentale problemen kampte, was ooit ontvoerd en vier keer in het rijke Jiangsu doorverkocht als bruid. Ze had acht kinderen bij haar huidige echtgenoot die haar naar eigen zeggen vast ketende omwille van haar mentale toestand.

NPC afgevaardigde Zhang Baoyan, die een website runt met informatie over ontvoerde kinderen, stelde voor beide partijen bij mensenhandel – de verkoper en de koper- even streng te straffen. Onder de huidige wetten krijgt een mensenhandelaar 5 à 10 jaar gevangenis, of zelfs meer wanneer het om verschillende slachtoffers gaat, terwijl een koper van een vrouw of een kind maximum drie jaar gevangenis kan krijgen.

Zhang argumenteert dat de kopers even streng moeten aangepakt worden als de verkopers, want de markt voor vrouwen en kinderen ontstaat maar wanneer er kopers zijn.

CPPCC lid Xie Wenmin stelt dat mensenhandel dikwijls leidt tot nog andere mistoestanden, zoals verkrachting en mishandeling, maar dat is in veel gevallen moeilijk te bewijzen. Daarom stelt ze voor de straffen voor mensenhandelaars als afschrikkingsmiddel strenger te maken, tot zelfs de doodstraf.

Bron: Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *