Universele Dag van het Kind

Vrijdag 20 november is de Universele Dag van het Kind. Het Chinese persbureau Xinhua heeft in samenwerking met UNICEF een opmerkelijk initiatief genomen: het programma “Global News Day for Children”. Meer dan 800 media – en persorganisaties  uit 70 landen en gebieden zenden 24 uur lang een estafetteprogramma uit over kinderrechten.
http://www.chinaview.cn/ucd2009/
In de Chinese media wordt ook meer dan anders aandacht besteed aan de situatie van de kinderen in de Volksrepubliek zelf. Er valt dan ook zowel een en ander te vieren als een en ander voortvarend aan te pakken.
In 1949 overleed één op de vijf kinderen voor zijn/haar vijfde (Ministerie van Volksgzondheid van China). In 2007 was het sterftecijfer onder de vijf jaar, gedaald tot 22 per duizend (“The State of the World Children 2009” UNICEF-rapport). Dit sterftecijfer (‘onder de vijf’) is een belangrijk criterium voor de staat van gezondheid van de kinderen en voor de vooruitgang bij de beoordeling van de Millenniumdoelstellingen van de VN. Dr Robert Scherpbier, van de World Health Organization (WHO) China, zegt dat het bovengenoemd kindersterftecijfer in China behoort tot de laagste in de westelijke zone van de Stille Oceaan (Azië, Austalië, Oceanië). Een van de verklaringen voor dit succes is het introduceren sinds 1978 van een vaccinatieprogramma tegen de vijf besmettelijke ziekten die kinderen op jonge leeftijd kunnen bedreigen (mazelen, polio, tbc, tetanus, kinkhoest). Met dit immunisatieprogramma voor 16 miljoen pasgeborenen is China wereldrecordhouder.

Voorstelling van UNICEF-rapport i.s.m. Xinhua

Voorstelling van UNICEF-rapport i.s.m. Xinhua

China kan echter niet op zijn lauweren rusten. Dr Yin Yin Nwe, UNICEF China, heeft erop gewezen dat de kindersterfte in de westelijke gebieden 2,7 keer hoger ligt dan in de oostelijke, dat er op het platteland 2,4 keer meer kinderen op jonge of zeer jonge leeftijd overlijden dan in de stad, en dat er nog een groter onevenwicht is tussen de armste gebieden en de stadsgebieden. Die ongelijkheid, te wijten aan verschillen in ontwikkeling en aan harde levensomstanidgheden in verafgelegen (berg- en woestijn)streken met een bar klimaat, probeert men onder andere op te heffen door de handhaving van het systeem van blotevoetendokters. Dit zijn eerstelijnsgezondheidswerkers met een basisopleiding die tot in de verste uithoeken reizen om zorg te verstrekken.
Sinds 1981 werkt het ministerie van Volksgezondheid, met hulp van UNICEF en WHO aan het opzetten en draaiende houden van een systeem van koelboxen en -wagens, dat voor 90 % van de bevolking vaccins goed moet houden. China slaagt er volgens de WHO ook in om kinderen in te enten tegen ziekten die maar in een klein aantal landen in de wereld afdoende kunnen worden bestreden, zoals hepatitis A en meningitis A en C. Zo was het aantal hepatitis B-infecties bij kinderen onder de vijf in 2006 gedaald met 90 %.
Een groep van nog steeds kansarme kinderen is die van de migrantenkinderen. Of ze nu op het platteland moeten blijven en daar door familie worden opgevoed als hun ouders elders gaan werken, of mee migreren naar de gebieden waar er werk te vinden is: deze kinderen hebben een achterstandsposite en ondervinden allerlei problemen. Ze worden gediscrimineerd, leven in onprettige omstandigheden, krijgen geen of geen goed onderwijs en ook de gezondheidszorg is voor hun niet optimaal geregeld.  De laatste jaren is er een groeiend besef van de onrechtvaardigheden ten overstaan van interne migranten en hun kinderen in het bijzonder. Er worden onderzoeken verricht, er is aandacht van de media en de steunmaatregelen  van de centrale en lokale overheden komen op gang. Humanitaire ngo’s zoals Right To Play werken met hun Chinese tegenhangers, met de overheden en met particuliere initiatieven samen om die benarde toestand te verhelpen.
Bronnen Xinhua, Right to Play,
www.righttoplay.com/site/DocServer/PSD_China_Migrant_May_2009.pdf?docID=12561

Wereldkaart van het tv-programma over de Universele Dag van het Kind

Wereldkaart van het tv-programma over de Universele Dag van het Kind

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *