Ook China experimenteert met koolstofafvang (upd)

Ook China onderneemt pilootexperimenten om CO² af te vangen en later ook te stockeren. Na een reeds eerste pilootproject in Peking gaat tegen het jaareinde ook in Shanghai een nieuwe thermische centrale open die haar CO² opvangt en ter beschikking stelt van de dranknijverheid.


Thermische centrale Gaobeidian in Peking

Thermische centrale Gaobeidian in Peking


Iedereen weet dat CO² een van de broeikasgassen is die de aarde opwarmt. Minder bekend is de CSS-techniek (Carbon Capture & Storage ), vertaald  koolstofafvang- en opslag, die de CO²,  in plaats van de lucht in te jagen, wil gebruiken voor ofwel opvang of opslag. Alle landen beginnen onderzoek over CSS omdat dit op termijn een effectieve trend moet blijken om het broeikaseffect aan te pakken. Verwacht wordt dat de technologie in 2025 wereldwijd zal verspreid zijn. Een intergouvernementele klimaatgroep voorspelt dat tegen 2050 45 % van de CO²-uitstoot kan afgevangen en opgeslagen worden.
China’s drie grote elektriciteitsmaatschappijen, die samen even veel CO²-uitstoot voortbrengen als het Verenigd Koninkrijk, bestuderen ook het alternatief. Huaneng startte voor de Olympische Spelen van Peking het Gaobeidianproject op, dat jaarlijks een bescheiden 3000 ton CO² opvangt en doorverhandelt aan de dranknijverheid. Er is zelfs vraag naar 60.000 ton per jaar. Momenteel bouwt Huaneng in Shanghai op hetzelfde model het Shidongkouproject, dat eind dit jaar operationeel moet zijn. Shidongkou zal 10.000 ton opvangen, terwijl daar vraag is naar zelfs 100.000 ton. Probleem is wel het prijskaartje van 150 miljoen yuan in Shanghai, zodat een dergelijke centrale 20 tot 30 % duurder is bij een lagere productie van 8 % tot 10 %, aldus een deskundige. Momenteel wordt de CO² verkocht aan de dranknijverheid, maar het kan ook gebruikt voor bijv. koelkasten, brandblusapparaten en pneumatische tuigen.huanengpcc De ervaring in de Huaneng-fabriek in Peking leert dat 85 % van de koolstofuitstoot van een steenkoolcentrale kan opgevangen, dat dagelijks 9 ton CO² kan opgeslagen worden, de kost tot op 40 $ per ton kan worden gehouden en dat een zuiverheid wordt bereikt van 99,99 %.
Tot 100.000 ton wordt van experimenten gesproken. Wanneer eenmaal grotere hoeveelheden economisch kunnen worden voortgebracht, zouden deze vanaf 1 miljoen ton kunnen gestockeerd worden in olievelden. Volgens Jiang Minhua van Huaneng kost de afvang 200 yuan per ton en daar komt nog 150 yuan bij in geval van commercialisatie. Volgens professor hang van de Tongji-universiteit is er nog geen zekerheid dat het gas 100 % veilig is na 20 tot 30 jaar opslag. Maar door klein te beginnen kan ervaring opgedaan worden en vastgesteld worden welke problemen opduiken en hoe deze op te lossen.
Een Amerikaanse studie heeft berekend dat een consequente afvang van de koolstofdioxide in de Chinese thermische elektriciteitscentrales de komende 30 jaar 400 miljard dollar zou kosten. Volgens China is de koolstofafvang geen prioriteit en zou de techiek, indien deze op grote schaal zou toegepast worden, de kost van de goedkope energie flink duurder maken.
Nog op het vlak van schone energie werd bekend dat gestart wordt met ’s lands eerste project om steenkool om te vormen tot aardgas. Het project in Chifeng wil Peking via een pijplijn van 381 km tegen 2012 jaarlijks voorzien van 4 miljard m³, aldus initiatiefnemer Datang. Peking heeft jaarlijks 7 tot 8 miljard m³ aardgas nodig en de vraag groeit elk jaar met één vijfde. Dit project zal ook bijdragen tot minder luchtvervuiling in de hoofdstad.
Over Huanengs CSS-pilootproject zie CCTV-video

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *