Vaccinatie van ouderen wordt prioriteit

Bij een ongecontroleerde golf van het omikron virus in China lopen vooral de te weinig gevaccineerde ouderen gevaar op ernstige ziekte en overlijden. Een hogere vaccinatiegraad in deze groep is dan ook de belangrijkste voorwaarde om een exitstrategie te kunnen uitstippelen. Er zal nu versneld aan gewerkt worden.

Foto Xinhau/yang Qing Disclaimer

De regering, heeft op 29 november het “Werkplan ter versterking van de vaccinatie van ouderen” uitgebracht.
Er zal volop gemobiliseerd worden om de vaccinatie van ouderen tegen het omikron virus te versnellen. Alhoewel meer dan 90% van de 60-plussers een eerste vaccinatie kregen is er nog veel werk op de plank voor de tweede vaccinatie en boosters voor 60-79-jarigen, en voor de volledige vaccinatie van 80-plussers.

Het werkplan vraagt dat het overtuigend, gemakkelijk en veilig gemaakt wordt voor ouderen om zich te laten vaccineren.

Welke vaccins en wanneer?

Het plan legt de toegelaten combinaties vast tussen de verschillende soorten en merken vaccins, voor een volledige vaccinatie en voor boosterprikken. Doordat China reeds een tiental vaccins heeft goedgekeurd voor regulier of noodgebruik was er twijfel over mogelijke nevenverschijnselen bij bepaalde combinaties.
Ook het minimum tijdsinterval tussen de verschillende vaccinaties wordt aangepast en verduidelijkt.

De coördinatie van alle betrokken lokale afdelingen moet verbeteren en men moet speciale maatregelen treffen om ouderen aan te moedigen. De voortgang van de campagne dient degelijk opgevolgd en er moet tijdig gecommuniceerd worden over de knelpunten die opduiken. Vaccinatiepunten voor ouderen moeten georganiseerd worden op plaatsen waar veel mensen samen komen, zoals hospitalen, rusthuizen, universiteiten voor de derde leeftijd, dienstencentra, fitnesscentra, uitgaansgelegenheden, groepstoerisme en andere evenementen voor ouderen.

Betere vaccinatiecentra.

Beschikbare databases en big data moeten volop gebruikt worden om de doelgroep van 60-plussers precies te kennen. Contra-indicaties moeten wetenschappelijk onderzocht worden, met fiches per geval. Het medisch personeel moet opleiding krijgen over de maatregelen bij contra-indicaties. Het werkplan geeft hiervoor gedetailleerde instructies. Mensen met een handicap kunnen van deur tot deur gevaccineerd en opgevolgd worden door gespecialiseerde teams.

De minimum uitrusting van de vaccinatiecentra wordt vermeld, met de vier ‘haves’ (voldoende personeel, EHBO-materiaal, voldoende ambulances en een correct georganiseerde flow met prioritaire groene kanalen). Ouderen moeten bijzondere aandacht krijgen, extra uitleg, antwoorden op hun vragen. Het werkplan vraagt zelfs de temperatuur te verhogen in centra waar veel ouderen komen.

Overtuigingswerk

Lokale verantwoordelijken moeten zorgen voor aangepaste promotie voor vaccinatie bij ouderen. Men moet hen op een wetenschappelijke maar begrijpelijke manier de voordelen van vaccinatie uitleggen. Daar moeten ze de familie en de hele maatschappij en alle media bij betrekken. Experts moeten ingeschakeld worden. Daarbij moet gefocust worden op plaatsen waar veel ouderen komen of media die veel door ouderen gebruikt worden.

Lokale overheden moeten het toezicht op het vaccinatiewerk verhogen, zwakke schakels wegwerken en het resultaat voortdurend verbeteren. Men moet zich bewust zijn van lokale voorwaarden en niet overgaan tot “one size fits all”.

Toch nu al versoepeling?

Vice-premier Sun Chunlian die verantwoordelijk is voor de Covid-19 aanpak verklaarde na een vergadering met experts op de Nationale Gezondheidscommissie: ‘ Doordat het omikron virus minder ziekmakend is, de vaccinatiegraad stijgt en we veel ervaring opgedaan hebben met preventie en controle bevindt China zich nu in een nieuwe situatie met nieuwe taken voor preventie en controle’.
Deze uitspraak wordt door velen gezien als een voorteken dat de conronamaatregelen binnenkort verder zullen versoepeld worden.

Bron: website Nationale Gezondheidscommissie

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *