VS ondernemingen willen in China blijven

Hoewel president Trump dreigt met een ontkoppeling los van China blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de American Chamber of Commerce dat 92% van de leden in China wil blijven. Twee derden van de bedrijven vinden de betrekkingen tussen China en de VS hun grootste zorg nog voor de binnenlandse concurrentie. Door de verzuring van de betrekkingen hebben de VS bedrijven het moeilijker om hun Chinees personeel te behouden.

Cartoon Global Times

Naar aanleiding van Labor Day in de VS bezwoer de Amerikaanse president Trump om de VS economie los te koppelen van de Chinese die de VS zou ‘oplichten’. Hij zei van de VS opnieuw een grootmacht in het maakwerk te willen maken zonder van China afhankelijk te zijn. Dus is hij behalve het opleggen van invoerheffingen voor een loskoppeling van de twee economieën. Letterlijk heet het: ’We gaan onze kritische medische benodigdheden in de VS vervaardigen, ‘Made in America’ takskredieten uitvaardigen en banen uit China naar de VS terugbrengen door heffingen op te leggen voor Amerikaanse deserterende bedrijven die banen scheppen in China en andere landen’. Trump is eveneens van plan geen overheidscontracten meer toe te kennen aan bedrijven die naar China outsourcen.

Onderzoek

De Amerikaanse bedrijven blijken echter massaal niet van plan om China te verlaten. Uit het jaarlijks onderzoek bij zijn leden vond de American Chamber of Commerce te Shanghai dat twee derden van de antwoorden toegaven ongerust te zijn over de verslechtering van de onderlinge betrekkingen, wat meer is dan de 58% die bezorgd is om de Chinese concurrentie. 92% beweerden geen plannen te maken om China te verlaten. 5,1 % van de bedrijven met een omzet boven 500 miljoen $ zijn van plan het land uit te vluchten. Nauwelijks 4,3% van de leden plannen gedeelten van hun operaties terug naar de VS te brengen en het is daarmee de vierde meest populaire bestemming ter diversifiëring van de toeleveringsketens. Voorzitter Ker Gibbs van de Kamer preciseert dat 85% van zijn bedrijven al tien jaar of meer in China werken en minder beïnvloed worden door korte termijnschommelingen in de markten of in de politiek. Nauwelijks 4,6% werken er minder dan 5 jaar. Eigenlijk hoopt Gibbs op een werkbaar samenwerkingskader voor het komende decennium, maar vreest de maatregelen die president Trump op 20 september zal afkondigen.

22% van de antwoorden beweren investeringen uit te stellen omwille van de handelsoorlog. Omdat dit percentage vorig jaar nog 32% bedroeg, lijkt het er op dat de volatiliteit een nieuw normaal wordt. Dit weerspiegelt zich in het feit dat 57% van de ondernemingen de Chinese markt betreden van uit China zelf. In de chemische sector doen praktisch alle bedrijven dat, maar in technologische hard- en software & diensten daalde dit cijfer van 55% vorig jaar tot 25% nu. Daar is duidelijk een ontkoppeling aan de gang. Eén derde antwoordde verder dat de verzuring van de betrekkingen een weerslag heeft op het behouden van Chinees personeel.

Dit is vooral uitgesproken in de sector onderwijs en opleiding evenals in de opslag- en distributiesector, waar 55% van de ondernemingen bestaffingsproblemen kent. Terwijl Trump trompettert dat China de VS oplicht, blijkt dat 78% van de ondervraagden hun winsten in 2019 groter zag uitvallen dan het jaar voordien. Zelfs dit jaar met de pandemie maakten 32% nog grotere winsten dan vorig jaar. Voorzitter Gibbs is zich wel bewust van het veiligheidsproblemen en hoopt dat een nieuw evenwicht kan gevonden worden in plaats van de zweepslagen te ondergaan zoals tijdens de voorbije 3,5 jaar.

Vergelding?

Cartoon SCMP

De opinie van prof Li Daokui om in het uiterste geval van VS-boycot de uitvoer van geneesmiddelen te gebruiken als drukkingsmiddel wordt in China op gemengde gevoelens onthaald. Andere experts vinden het dreigen met exportverbod niet enkel immoreel, maar het kan ook averechts werken, vinden ze. ‘Het zal nog meer vergeldingsblokkades veroorzaken en ook de Chinese bedrijven zouden onder een exportbeperking leiden’, is hun redenering.

Volgens de US International Trade Commission levert China hen 40% van de antibiotica. Het land is de grootste producent van ‘active pharmaceutical ingredients’ (API) die gebruikt worden voor de aanmaak van generieke geneesmiddelen. 11.000 bedrijven voeren deze APIs onder meer uit naar India, de VS en Japan. Ook India is sterk van China afhankelijk met 75% van de APIs. Volgens de Chinese douane exporteerde China vorig jaar voor 9,8 miljard $ aan medische benodigdheden en 7,4 miljard $ aan organische chemicaliën, een cijfer dat ook actieve farmaceutische ingrediënten en antibiotica omvat. Moest China tot het uiterste gedwongen worden, zou het voor de VS onmogelijk zijn om op korte tijd een alternatief te vinden, beweren experts. Dit zou echter de anti-Chinese gevoelens in de VS aanwakkeren en ook de uitvoerende bedrijven zouden de weerslag ondervinden van de ontkoppeling net zoals de VS-chips bedrijven de weerslag voelen, van de VS-boycot in de chips sector.

SCMP

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *