Welke democratie voor China?

Vandaag hebben  72 Chinese academici en advokaten de nieuwe leiders van de Communistische Partij van China (CPC) opgeroepen tot beperkte politieke hervormingen Dit gebeurt via een internetpetitie ‘Een initiatief voor een consensus rond hervormingen’ , opgesteld door Zhang Qianfan, fysicus, filosoof en professor recht aan de Universiteit van Beijing die geruime tijd in de VS studeerde.
De petitie lijkt op eerdere petities voor ‘democratie’ die we de voorbije tien jaar zagen opduiken. Maar er is een verschil met de vorige en zeker met de meest bekende, Charta 08, een manifest uit 2008 waarin een einde aan de macht van de CPC geëist werd. De huidige petitie vraagt vreedzame en rationele aanpassingen van het bestaande wettelijke kader en valt zo niet onder de noemer ‘aantasting van het staatsgezag’, wat strafbaar is.
Volgens Zhang wil hij helpen bouwen aan een nieuwe consensus tussen de regering en het publiek dat ongeduldig naar hervormingen vraagt. Sociale ongelijkheid, machtsmisbruik en corruptie moeten aangepakt worden , anders kunnen ze het land in de chaos storten.  De CPC wordt in het document gevraagd om het land volgens de grondwet te leiden, om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, om het opzetten van privé-ondernemingen te stimuleren en om een onafhankelijk rechtssysteem toe te staan. Chinezen moeten meer vertegenwoordigers kunnen kiezen zonder tussenkomst van de CPC.
Liu Junning, een politicoloog die destijds Charta 08 ondertekende, vind de huidige petitie onvoldoende radicaal. Professor He Weifang van de Universiteit van Beijing tekende wel want hij vindt consensus over stoutmoedige hervormingen belangrijk. De 85-jarige Zhang Sizhi tekende ook; hij denkt dat deze petitie inspeelt op discussies die bij de partijleiders leven.
Meer democratie is sinds een tiental jaren een belangrijk thema in de Chinese politiek. Daarbij benadrukt de CPC echter dat men stapsgewijs zoekt naar een Chinees model van democratie, want de Westerse democratie werkt slecht. Met deze petitie zijn blijkbaar de voorstanders van een meer Westers model aan zet.
(Bron: SCMP)
Meer over Charta O8

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “Welke democratie voor China?

  1. boowser
    27 december 2012 at 18:22

    Bllomberg site blijft wel onthullende feiten bloot maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar