Werken na thuisberichten zijn overuren

Een gerechtshof te Beijing heeft een onderneming die zijn personeelslid ’s avonds te veel werkberichten stuurde, bevolen haar een schadeloosstelling te betalen. Het zo ’s avonds thuis verricht werk wordt immers als overuren beschouwd.

Thuis werken na de uren problematisch Foto: China Briefing Disclaimer

Li Xiaoyan heeft haar voormalige werkgever voor het gerecht gedaagd omdat ze thuis meer dan 500 uren communiceerde met klanten en collega’s via WeChat. Het Beijing Third Intermediate People’s Court  heeft haar gelijk gegeven en de werkgever bevolen 30,000 yuan schadeloosstelling te betalen. Het onderwerp werd op Weibo en andere media waar gelijkaardige ervaringen werden uitgewisseld  sterk bediscussieerd. ‘Het is gebruikelijk dat jonge mensen zoals ik thuis doorgaan met werk gerelateerde berichten op WeChat nadat ze een dag hebben gewerkt’, vertelde de in Hangzhou gevestigde financiële medewerker Zhu Chuang aan Sixth Tone. Chinese werknemers vinden het moeilijk om onderscheid te maken tussen werk- en niet-werkuren omdat er meer werk online wordt gedaan – een probleem dat bekend staat als ‘onzichtbare overuren’.

Uit een onderzoek door het online wervingsplatform 51Job  blijkt dat ongeveer 84,7% van de respondenten zei dat ze werk gerelateerde berichten na het werk blijven volgen, waarbij meer dan de helft van hen elke dag een uur extra werkt. Veel Chinese kantoormedewerkers hebben slaapgebrek en hebben tot ver na middernacht te maken met werk gerelateerde chats. Als het gaat om het probleem van ‘onzichtbare overuren’, kun je niet ontkennen dat het overuren zijn alleen omdat de werknemer niet op kantoor werkt… Wanneer de eigen tijd van de werknemer duidelijk aan werk wordt besteed, moet dat als overwerk worden beschouwd, ‘ aldus een Weibo-gebruiker.

Hoewel het gerecht oordeelde in Lis voordeel toch wordt verwacht dat de weerslag van het vonnis eerder beperkt zal zijn. Het bedrijf had immers geen officiële toelating voor het verrichten van flexibele overuren. .Experten waarschuwen dus dat het vonnis in de toekomst wellicht niet kan gebruikt worden als een referentie . Toch is duidelijk dat het een stap is in de juiste richting. Wat ook kan helpen, is de berichten apps voor persoonlijk en professioneel gebruik te scheiden zodat beter kan berekend hoeveel overuren gepresteerd werden.

Bron: Sixthtone


Print Friendly, PDF & Email