Wet op arbitrage grondconflicten goedgekeurd

pict0143

Ruraal gebied in Hunan


Na drie lezingen heeft de Chinese wetgever het wetsontwerp goedgekeurd op bemiddeling en arbitrage bij conflicten over gecontracteerde rurale gronden.
In China behoort de grond aan de gemeenschap en in de landelijke gebieden worden de gronden door de dorpsgemeenschap via contracten verpacht aan de boerenfamilies. Wanneer een boer naar de stad emigreert, kan hij het vruchtgebruik van zijn grond doorspelen aan een derde en daar rijzen wel conflicten over.
De derde versie van het ontwerp tot wet legt meer de nadruk op bemiddeling vooraleer de zaak escaleert in arbitrage. Er wordt gevraagd dat lokale politici de wetten en regels duidelijk uitleggen. Van de lokale regeringen wordt gevraagd arbitragecommissies op te zetten, zowel op kanton- als stadsniveau. Deze commissies zijn dan verantwoordelijk voor het in dienst nemen van scheidsrechters, het aanhoren van disputen en het superviseren van het arbitrageproces. De commissies moeten de aanvragers binnen de 5 dagen laten weten of hun geval wordt aanvaard. Een geval moet binnen 60 dagen beslecht zijn. Minstens de helft van de zetelende scheidsrechters moet boer of jurist zijn.
In 2003 betrof 44% van de klachten die het Ministerie van Landbouw ontving, betwistingen over gronden. Dat jaar werden van de grondbetwistingen 90% opgelost door bemiddeling en 5% door arbitrage. In totaal waren er van 2003 tot maart 2008 50.000 grondbetwistingen in  224 steden en kantons. In oktober vorig jaar liet de regering officieel toe dat boeren die hun land pachten het vruchtgebruik  van grond transfereerden. In 2006 was dit reeds het geval bij 4,6% van het totaal aantal gronden, exclusief Tibet. De regeling komt op het juiste moment, nu miljoenen boeren teruggekeerd zijn naar hun dorp bij gebrek aan werk in de steden.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *