‘Wet over Amerikaanse toegang tot Tibet laster, discriminatie en inmenging’: Beijing

President Trump heeft een wet uitgevaardigd gericht tegen de zelfbeschikking van China over zijn Tibetaanse gebieden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS eigent zich het recht toe Chinese ambtenaren te ‘straffen’ die de toegang tot Tibetaanse regio’s beperken voor Amerikanen. China protesteert.

Chinese agenten en overheidsdiensten weigeren soms aan buitenlandse politici, journalisten en andere burgers de toestemming om vrij rond te reizen in bepaalde gebieden.

Onrust

Meestal gaat het om een tijdelijke maatregel vanwege een situatie van onrust. In 2008 en 2012 zijn er rellen geweest van separatisten of ontevreden burgers van de Tibetaanse bevolkingsgroep, die telkens op sympathie en steun konden rekenen van buitenlandse groepen of organisaties. Ook als het gaat om zelfverbrandingen van, al of niet echte, monniken  is die ondersteuning er. De Chinese overheid krijgt de schuld, niet de ideologen die de kandidaten tot zelfmoord hebben overtuigd. In 2008 werd de olympische fakkelloop naar de Zomerspelen Beijing 2008 in een aantal, vooral westerse, landen aangegrepen voor een haatcampagne tegen het Chinese beleid in Tibet.

‘Free Tibet’

De kampioenen van Free Tibet negeren de inspanningen van Beijing om Tibet economisch te ontwikkelen en de Tibetaanse cultuur te beschermen. Of ze stellen dat streven in een kwaad daglicht.Tibetanen wonen vooral in de Autonome Regio Tibet, maar verder nog in vier aangrenzende provincies. Daarom komt in de ogen van een kleine minderheid van de meest overtuigde ijveraars voor een onafhankelijk Tibet zelfs zowat een kwart van het Chinese grondgebied in aanmerking voor afsplitsing.

Pompeo

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken van het moment, Mike Pompeo, laat binnen de 90 dagen een rapport opmaken over de mate waarin Amerikaanse staatsburgers toegang hebben tot Tibetaanse gebieden. Het Congres van de VS zal vervolgens beslissen of Chinese ambtenaren een visum voor de Verenigde Staten wordt geweigerd of afgenomen en welke beambten zo worden ‘gestraft’. Deze operatie zal vijf jaar lang jaarlijks worden herhaald. De wet die dat regelt heet de Wet op de Vergelding inzake Toegang tot Tibet van 2018, de Reciprocal Access to Tibet Act of 2018.

Republikeinen en Democraten één front

Het is de zoveelste vijandige daad van de regering Trump tegen de overheid en het politieke systeem van China in nauwelijks een maand tijd. Ook ditmaal vinden de twee partijen die in Washington de dienst uitmaken, ondanks al hun meningsverschillen, elkaar als het erom gaat China in het nauw te drijven in wat langzamerhand inderdaad trekken van een koude oorlog begint aan te nemen. In het Huis van Afgevaardigden neemt de Democraat McGovern het voortouw voor de Wet op de Vergelding. In de Senaat is de voortrekker de Republikein Rubio. De links-liberale media nemen dit keer de Trumpiaanse ingreep niet op de korrel. Ze lijken hem eerder toe te juichen.

Verontwaardiging en verzet

Het Nationaal Volkscongres van China, het Chinese parlement, heeft zijn verontwaardiging en verzet tegen deze wet kenbaar gemaakt. Volgens de verklaring van de Commissie Buitenlandse Zaken van het National People’s Congress (NPC) gaan de Verenigde Staten hiermee drie keer in de fout. Washington bekladt het beleid van openstelling van Tibet, het discrimineert Chinese overheidsfunctionarissen en het treedt door een grove inmenging de meest elementaire normen van de internationale politiek met de voeten.

Toerisme en politieke uitwisseling

De verklaring van de Chinese commissie ziet hierin ‘een verkeerde boodschap gericht tot krachten die voor Tibetaanse onafhankelijkheid zijn’. Er wordt op gewezen dat steeds meer toeristen uit steeds meer landen de Tibetaanse regio en de provincies met een grote Tibetaanse bevolkingsgroep bezoeken. Sinds 2015 kwamen er alleen al uit de VS 40.000 bezoekers. Daar waren ook delegaties van het Amerikaanse Congres bij, op uitnodiging van hun Chinese collega’s van het NPC. De regering heeft volgens de Chinese volksvertegenwoordigers inderdaad speciale administratieve maatregelen getroffen waar buitenlanders zich aan moeten houden. Die hebben echter, volgens de verklaring, vooral met de geografische en klimatologische omstandigheden te maken.

‘Uitwisseling en samenwerking redden’

‘Als deze wet ten uitvoer wordt gelegd zal dat de betrekkingen tussen beide landen schaden. Dat geldt ook voor de uitwisseling tussen de wetgevende lichamen van de VS en China’, aldus de commissieleden. ‘Wij vragen de Verenigde Staten om respect te tonen voor de gevoeligheid inzake Tibetaanse kwesties, hun beloften na te komen en Tibet niet te misbruiken om zich te bemoeien met Chinese zaken’, gaat het verder. De verklaring eindigt met een oproep om de Amerikaans-Chinese relaties en bilaterale samenwerking niet in gevaar te brengen.

Bronnen: Xinhua, New York Times

 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

1 comment for “‘Wet over Amerikaanse toegang tot Tibet laster, discriminatie en inmenging’: Beijing

  1. hahaha
    24 december 2018 at 20:23

    Tibet was altijd open geweest voor toeristen in de jaren 90. Jammer genoeg trokken ze wel wat veel hippies van Nepal aan met hun wiet. Waardoor nu een speciaal visum moet. Daarna 2008 rellen waardoor het nog strenger werd. Toen kwam 2012 met de zelfverbrandingen. Western reporter maken te veel fake nieuws waar ze wel eens contact zoekt met separatisten en nooit een vraag stellen aan normale burgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar