Chinese wet tegen huiselijk geweld in de maak

De regering heeft een wetsontwerp laten opstellen voor een eerste Chinese Wet inzake Geweld in Familiekring. De bevolking krijgt nu de gelegenheid om meningen en bijkomende voorstellen in te dienen.

man en vrouwOp basis van de voorliggende tekst, die is opgesteld door het bureau wetgeving van het kabinet, krijgen sociale organisaties en individuele burgers het recht om stappen te ondernemen tegen een geval van huiselijk geweld. Er is zowel sprake van fysiek als van psychologisch geweld en de aanklager kan het geweld tegen een slachtoffer proberen af te wenden, te voorkomen of aan te geven. Overheden op alle niveaus zullen geld ter beschikking stellen in de strijd tegen geweld binnen gezin of familiekring. Zodra er een rapport hierover binnenkomt bij de politie moet die ingrijpen. Een slachtoffer kan vragen om beperkende maatregelen tegen een geweldpleger. Deze laatste zal een geschreven reprimande krijgen in het geval van een lichte overtreding of gerechtelijk, en overeenkomstig het strafrecht, worden vervolgd voor zwaar geweld. Instellingen voor maatschappelijke hulpverlening en voor gezondheidszorg en scholen zullen geweld tegen familieleden moeten aangeven en kunnen wettelijk aansprakelijk gesteld worden, met ‘mogelijk ernstige gevolgen’, als zij verzuimen dat tijdig te doen. Overheids- en gerechtelijke instanties moeten instaan voor geneeskundige zorgen en juridische bijstand voor de slachtoffers en ze moeten hun rechten waarborgen als het tot een scheiding komt. De wet is ook van toepassing op situaties in pleeggezinnen, maar niet op samenwonende of al gescheiden koppels.

Veranderende tijden

De wet die op stapel staat en die dus specifiek gaat over huiselijk geweld, zal een belangrijke innovatie betekenen in de wetgeving. Tot nog toe zijn er al wel regelingen voor geweld tegen familieleden en ook wetten zoals die over het huwelijk, over minderjarigen of die over de vrouwenrechten. Ze verwijzen echter enkel terloops naar geweld binnen het gezin. Dat wordt traditioneel in brede kring gezien als een privézaak, maar de laatste jaren gaan er steeds meer stemmen op vanuit de bevolking dat overheid en gerecht dit probleem moeten aanpakken. Een nationale wet zal het traditionele denken hierover, dat bij sommige mensen diepgeworteld is, niet snel omkeren. Een belangrijke vooruitgang is dat politie en gerecht een stimulans en een basis krijgen om bewijsmateriaal te verzamelen en van zaken van huiselijk geweld echte rechtszaken te maken.

statistiek All-China Women's Fed.

statistiek All-China Women’s Fed.


Rechters van het Hoogste Volksgerechtshof hadden begin dit jaar aangekondigd dat er gewerkt werd aan dit ontwerp, dat dringend nodig was om deugdelijke juridische definities te geven en om te komen tot een eerlijke en proportionele strafvordering. In juni van dit jaar werd de doodstraf tenietgedaan tegen een vrouw die haar man had gedood nadat die haar jarenlang had misbruikt. Deze uitspraak betekende volgens vele waarnemers een keerpunt. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat 13% van de bejaarden slachtoffer zijn van geweld door familieleden of dat kinderen (33% van de ondervraagde meisjes en 53 % van de jongens) lijfstraffen krijgen van hun ouders. Dat laatste onderzoek was in 2010 uitgevoerd door het Bureau voor Statistiek op vraag van de Nationale Vrouwenfederatie, de All-China Women’s Federation. De vrouwenvereniging heeft dan ook enthousiast gereageerd en haar volledige steun gegeven aan de publicatie van de ontwerptekst en de raadpleging van de bevolking. Het publiek krijgt tot 25 december de mogelijkheid om commentaar te geven op de tekst van het ontwerp.
Bronnen: Xinhua, China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.