Regering geeft signaal tegen het roken

Een reeks bepalingen over het roken kan een forse stap voorwaarts betekenen naar een rookverbod in openbare ruimten en naar een bestrijding van het tabaksgebruik in het algemeen.

Dit soort filmscènes verleden tijd?

Dit soort filmscènes verleden tijd?


De Staatsraad, het Chinese kabinet, plaatste gisteren op zijn website een ontwerp Verordening inzake de Beperking van het Roken in Openbare Ruimtes. Het publiek zal worden geraadpleegd over het voorstel. De regeringstekst kan, na aanvaarding en als de belangrijkste punten uit het concept behouden blijven, de weg effenen voor een wetsontwerp. De volgende stap is dan die naar de agenda van het Nationale Volkscongres. In dat geval kan er eindelijk een wet voor de tabakscontrole in het hele land komen.

Verboden en ontmoediging

De ontwerptekst van de regering bevat een verbod op allerlei vormen van reclame, sponsoring en promotie van tabaksproducten en op de verkoop aan minderjarigen. Verpakkingen zullen gezondheidswaarschuwingen en ontmoedigende afbeeldingen moeten bevatten op ten minste de helft van het omhulsel. Ook uit filmscènes of tv-shows moet het roken verdwijnen. De regulering die het meeste impact zal hebben is het rookverbod in alle overdekte openbare ruimten en op een aantal open en voor het publiek toegankelijke plaatsen. In scholen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs, ziekenhuisafdelingen voor vrouwen en kinderen en fitnesscentra zal het roken alleen nog zijn toegestaan in speciale, aparte kamers.

Een hardnekkig verschijnsel

man rooktDoor de overheid erkende organisaties voor de bestrijding van het tabaksgebruik wijzen op de omvang van het verschijnsel: China produceert van alle landen het meeste sigaretten en telt het grootste aantal rokers, 300 miljoen. Dat betekent volgens de betrokken verenigingen 740 miljoen mensen, waarvan 180 miljoen kinderen blootgesteld aan passief roken. In 2003 heeft China de Framework Convention on Tobacco Control van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderschreven en twee jaar later heeft het land die internationale afspraak geratificeerd. De deadline van 2011, om ze daadwerkelijk in praktijk te brengen, is echter verstreken zonder dat China erin is geslaagd door middel van nationale wetgeving het tabaksgebruik significant terug te dringen. De strijd tegen de corruptie heeft indirect gezorgd voor een bescheiden succes omdat het weggeven van sigaretten als relatiegeschenk en de consumptie van dure tabaksproducten sterk is ontmoedigd. Onder ‘het gewone volk’ blijft het aantal rokers echter toenemen. De tabakslobby, die lokale regeringen aan belastinginkomsten helpt, heeft nog altijd een grote invloed. Sommige steden hebben niet op nationale wetgeving gewacht en hebben hun eigen regels om het roken te ontmoedigen of te beperken. Die regels zijn echter moeilijk afdwingbaar, zoals een vertegenwoordiger van de WHO, in een online artikel over zijn ervaringen in de hotels en kantoren van Beijing heeft opgemerkt. Een bewustmakingscampagne is dringend noodzakelijk volgens diegenen die willen dat China zijn internationale afspraken nakomt en ook op dit punt beter zorg draagt voor de volksgezondheid. De ontwerptekst van de regering en het maatschappelijk debat dat erop zal volgen zullen hieraan een bijdrage leveren.
Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

3 comments for “Regering geeft signaal tegen het roken

  1. Een van de zaken waaraan ik me enorm kan ergeren in China is het passief roken. Aan bushaltes, parken, restaurants, shoppingcentra, doorgangen tot zelfs in de liften van appartementsgebouwen. Er staan overal verbodstekens, maar heel wat rokers negeren ze gewoon. Je kunt ze individueel er attent op maken, maar er zijn te veel Chinese overtreders. Ook aan beheerders het probleem aankaarten helpt niet, want zij zitten met hetzelfde probleem.
    De kern van het probleem is volgens mij de “guanxi” in de Chinese zaken- en politieke wereld. Om erbij te horen worden veel “bijgepraat” tijdens etentjes en zo. Dan worden sigaretten en alcoholische dranken aan elkaar toegeschoven. En het zijn deze mensen die vorm moeten geven aan de maatschappij. Als het wetgevend kader in China op een stevige basis staat, zal het belang van guanxi vanzelf verminderen en zullen sensibiliseringscampagnes succes boeken.

  2. Ik ben het helemaal eens met Lok. Vooral in een lift vind ik het roken verschrikkelijk. Wel heb ik het idee dat jongeren minder roken. Ik hoop dat dat inderdaad ook zo is.

  3. ”Ook uit filmscènes of tv-shows moet het roken verdwijnen. ”
    maar Mao is beroemd met zijn sigaret in het communistische revolutie film en tv serie. zonder dat is dat geen zak aan om naar te kijken. hij maakt het roeken van sigaret stoer voor jonge mannen in het begin van het jaren ’50.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *