Witboek legt Chinese volksdemocratie uit

China heeft met het Witboek ‘Democracy That Works’ haar model van democratie uitgelegd. De publicatie gebeurt precies één week voordat in de VS een zgn. ‘democratie top’ wordt gehouden. BuZa publiceerde een tegenrapport over de malaises van de VS-democrat!e.

In China gebeurt de uitoefening van de macht door gekozen Volkscongressen. 900 miljoen kiezers kozen 2,48 miljoen vertegenwoordigers in 32.000 gemeenten en 2850 arrondissementen. Op het buurtniveau zijn er verkiezingen van dorpscomités, stedelijke bewonerscomités en werknemersraden in ondernemingen en openbare instellingen. 3,14 miljoen ondernemingen hebben ondernemingsraden waarvan 2,94 miljoen privé bedrijven. Tijdens de Covid-periode bewezen de 650.000 rurale -en stedelijke bewoners comités met de 4 miljoen werkers hun nut door screening en door boodschappen te doen.

Naast de Volkscongressen bestaat op alle niveaus nog een analoog network van ‘Raadgevende Commissies’. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten, etnische groepen, beroepsfederaties en sociale groepen gaande van vrouwen tot gehandicapten. Specifiek voor de Chinese werking van democratie is dat de acht kleinere partijtjes samenwerken met de CPC in een eenheidsfront politiek. Zo werd hun mening gevraagd bij het tot stand komen van het 14-de vijfjarenplan. De meer dan 1000 voorstellen resulteerden in 366 aanpassingen die rekening hielden met 546 suggesties. Uit het feit dat kiezers een afgevaardigde die niet voldoet, kunnen wegstemmen leidt Global Times af dat de Chinese democratie completer is dan de westerse. Om de genomen beslissingen te controleren, bestaan voorts diverse vormen van supervisie gaande van gerechtelijke supervisie over audits, fiscale tot statistische…

Tijdens de laatste jaren worden traditionele hoorzittingen over een probleem zoals de voedselveiligheid aangevuld door 12345 call centra per lokaliteit, door berichten op de sociale media en door initiatieven als de ‘mayor mailbox’ en een ‘message board for leaders’.  Een miljard Chinezen surfen het internet  voor nieuws en het uitwisselen van ideeën

Global Times meent dat het in VS gaat om een democratie voor een elite waar eenmaal de stem uitgebracht het volk nog weinig aan de besluitvorming te pas komt. Tot zover de reactie tegen het Amerikaans voornemen om volgende week zgn ‘democratische regimes’ op te zetten tegen ‘autoritairen’. Het Witboek stelt het zo: De echte hindernis voor democratie ligt niet in de verschillende modellen van democratie, maar in de arrogantie, vooroordelen en vijandigheid tegen de pogingen van andere landen om hun eigen weg naar democratie te verkennen, en in de veronderstelde superioriteit en vastberadenheid om anderen hun eigen model op te leggen.

Omdat het oordeel van het volk nog altijd het beste criterium is ter beoordeling citeert de Global Times een bevraging die in 2020 afgenomen werd bij 20.000 Chinezen en gepubliceerd werd door de Washington Post.  Hieruit blijkt dat hun vertrouwen tegenover de nationale regering 98% bedroeg, 93% tegenover het arrondissementeel bestuur, 94% tegenover het stedelijk niveau en 95% over het provinciaal niveau

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een tegenrapport gepubliceerd over de malaises van de VS-democratie. Het bekritiseert de rellen rond het Capitool, het diepgeworteld racisme, de tragische mishandeling van de COVID-19-pandemie, de groeiende welvaartskloof en de “vrijheid van meningsuiting” enkel in naam. U leest dit hier.

Bron: Global Times

Volledige tekst Witboek

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *