Xi Jinping legt de nadruk op nieuwe productiekrachten uit

President Xi Jinping heeft voor het Jiangsu-comité van het Volkscongres de filosofie uitgelegd van de nieuwe productiekrachten zoals blijkt uit het regeringsrapport. Het is niet de bedoeling dat de technologisch geavanceerde sectoren de traditionele verdringen, maar wel deze helpen te moderniseren en te verbeteren zoals met AI en digitalisering. Zo kan China de VS-technologische boycot weerstaan en overwinnen.

Technici controleren de status van bewerkingsmachines in controlecentrum Baosteel Roll Science & Technology Co (Changzhou) Peoples Daily Disclaimer
 

Vooreerst een begripsverduidelijking: wat betekent de term ‘nieuwe productiekrachten’? Deze term verwijst naar technologische innovatie die kan leiden tot nieuwe nijverheden, nieuwe zakenmodellen en nieuwe drivers voor de toekomstige ontwikkeling van de productiekrachten. Vorig jaar was AI bijvoorbeeld een opkomende ster. China keurde 40 LLM-modellen  goed en er is geen gebrek aan AI- chips om deze modellen verder te ontwikkelen. Een ander voorbeeld van nieuwe productiekrachten is de laagvliegeconomie. Bekend is dat dronefabrikant DJI wereld marktleider is, minder evident is dat in Shenzhen er een hele keten van 1700 ondernemingen bedrijvig is in deze sector van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s)

Kwaliteit prioritair

Xi Jinping vroeg bijgevolg op het Jiangsu-comité van het Volkscongres om zich toe te spitsen op ontwikkeling van hoge kwaliteit als topprioriteit en spoorde aan tot inspanningen om innovatie te intensiveren, opkomende industrieën te stimuleren, toekomstgerichte plannen aan te nemen voor de ontwikkeling van toekomstgerichte industrieën en het gemoderniseerde industriële systeem te verbeteren.   Daarbij moet overhaasting en dat zeepbellen ontstaan, voorkomen worden evenals dat maar één ontwikkelingsmodel wordt aangenomen. De lokale overheden moeten rekening houden met de eigen hulpbronnen, industriële basis en wetenschappelijke onderzoekomstandigheden.  Door deze selectiviteit kunnen traditionele sectoren passend omgevormd tot hoogwaardige, intelligente en groene industrieën, betoogde hij.
Xi vond het daarbij noodzakelijk de instellingen te verbeteren zoals de bescherming van eigendomsrechten, markttoegang, eerlijke concurrentie en het sociaal krediet zodat een hoogwaardig socialistisch markteconomiesysteem wordt opgebouwd.  Hij benadrukte ook het verdiepen van hervormingen in sci-tech, onderwijs en talentmanagementsystemen om de knelpunten en belemmeringen weg te nemen.. Uiteindelijk kan zo het welzijn van de bevolking verbeteren en de arbeidsveiligheid gestimuleerd. De president drong er bij Jiangsu op aan grootschaliger innovatieketens, industriële ketens en toeleveringsketens uit te bouwen en droeg de provincie op haar status als economisch ontwikkelde provincie te benutten om zowel de regionale Jangtserivierdelta als de nationale ontwikkeling te stimuleren en te beïnvloeden.

Praktisch lokaal

Intelligente robotarmen in een werkplaats van een NEV-fabrikant te Ganzhou (Jiangxi) Foto Peoples Daily Disclaimer.

Deze klemtoon op het ontwikkelen van nieuwe productiekrachten is de achterliggende grondgedachte van het regeringsrapport dat stelt: ‘Het land zal zijn leidende positie consolideren en versterken in industrieën zoals intelligente verbonden nieuwe energievoertuigen, de ontwikkeling van waterstofenergie, nieuwe materialen, innovatieve medicijnen en andere geavanceerde sectoren’. Sommige lokale overheden spelen reeds in op het idee en hebben stappenplannen aangekondigd om de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsproductiekrachten te stimuleren. De provincie Jiangsu zei in haar verslag over het regeringswerk dat ze zich zou richten op toekomstige industrieën en nieuwe sectoren zou verkennen zoals toekomstige netwerken, kwantumtechnologie, biowetenschappen, waterstofenergie en nieuwe energieopslag evenals verkenning van de diepzee, de diepe aarde en de ruimte.   

De stedelijke overheid van Beijing heeft voorgesteld om de hoogwaardige ontwikkeling van de industrie voor nieuwe energievoertuigen te bevorderen en actief industriële ketens op te zetten voor belangrijke onderdelen zoals motoren, accu’s, elektronische besturingen en autochips. De hoofdstad bouwt ook actief aan een internationaal centrum voor wetenschappelijke en technologische innovatie. De provincie Shandong wil de hoogwaardige ontwikkeling van iconische industriële ketens bevorderen en zal 100 grote wetenschappelijke en technologische innovatieprojecten uitvoeren op gebieden zoals geïntegreerde schakelingen en industriële machines. De provincie Anhui versnelt de ontwikkeling van drie belangrijke wetenschappelijke en technologische innovatiecentra op het gebied van kwantuminformatie, fusie-energie en verkenning van de diepe ruimte. In het regeringsrapport van de provincie Liaoning werd voorgesteld om de geïntegreerde ontwikkeling van strategische opkomende industrieën te bevorderen zoals nieuwe materialen, lucht- en ruimtevaart, economie op lage hoogte, robotica, biogeneeskunde en medische apparatuur, nieuwe energievoertuigen en apparatuur voor geïntegreerde schakelingen.

Digitalisering

Werknemers in een slimme fabriek van vrachtwagenfabrikant FAW Jiefang te Changchun, Foto Xinhua Disclaimer

Om nieuwe productiekrachten van hoge kwaliteit te ontwikkelen, is het noodzakelijk om de digitale economie te bevorderen en de diepe integratie van de digitale economie met de reële economie te vergemakkelijken. De regering heeft al een plan ontvouwd om China tegen 2025 te digitaliseren. Het plan roept op tot de versnelling van de groeimotoren als 5G, IoT, data centra  en supercomputers, steunt de ontwikkeling van internetplatformen en integreert het geheel met Beidou, het Chinese plaatsbepalingssysteem. De afgelopen jaren zijn nieuwe technologieën zoals big data, het internet van dingen en nieuwe energie bijvoorbeeld op grote schaal toegepast in de transportsector, waardoor het toepassingsgebied van intelligente transporttoepassingen is uitgebreid.  
Zo heeft Anhui Transport Consulting & Design Institute (ATCDI) een ontwerpsysteem ontwikkeld dat automatisch tekeningen genereert voor veelgebruikte brugconstructies. Het systeem is al meer dan een jaar in gebruik en heeft al meer dan 7.400 keer tekeningen gegenereerd, waardoor de werklast van eerstelijns ontwerpers aanzienlijk is verminderd. ‘Het stimuleren van nieuwe hoogwaardige productieve krachten op het gebied van engineering informatietechnologie, zoals intelligente fabricage, digitaal ontwerpen, evenals 3D-laserscannen en -inspectie, kan ons in staat stellen om bruggen en wegen efficiënter te bouwen’ vindt Nie Wenhua, adjunct-directeur van het ATCDI digitale innovatiecentrum.

CPPCC-volksvertegenwoordiger en hoofddocent van het Instituut voor Automatisering Zhao Xiaoguang roept van zijn kant op om de toepassing van AI-technologie in de industrie te versnellen. Zhao zet zich al jaren in voor onderzoeksprojecten op het gebied van robotica, intelligente besturingssystemen en draadloze sensornetwerken. Hij gelooft dat China’s productiesector door AI beter in staat zal zijn om aan verschillende eisen aan de aanbodzijde te voldoen en zijn concurrentiepositie op de wereldmarkt te verbeteren. China heeft al aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van AI en de hoogwaardige ontwikkeling van zijn robotindustrie. Het in Shenzhen gevestigde UBTECH Robotics heeft bijvoorbeeld met succes humanoïde robots ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in een fabriek voor nieuwe energievoertuigen. Dit was het eerste geval ter wereld waarbij een humanoïde robot werd gebruikt om samen te werken met mensen bij assemblage- en kwaliteitsinspectiewerkzaamheden in een autofabriek…

UBITECH robots Foto: website UBITECH

Privé

Naast de overheid hebben bedrijven in China ook digitalisering gebruikt als drijvende kracht om de industriële, rurale en andere sectoren efficiënter en geavanceerder te maken. Telecomaanbieder China Unicom heeft op basis van de digitale transformatiebehoeften van bedrijven een complete set digitaliseringsplatforms gebouwd waarmee bedrijven hun oude en nieuwe applicaties met elkaar kunnen verbinden. Ondertussen hebben de toepassing en bevordering van digitale technologie op het gebied van landbouw en plattelandszaken geleid tot nieuwe bedrijfsvormen, nieuwe platforms en nieuwe modellen, aldus Gao Liqiang, vicepresident van China’s online retailer gigant JD.com. De grote privégroepen Alibaba en Tencent beconcurreren elkaar hevig qua digitaliseringsdienstverlening voor de nijverheid. China werkt in totaal aan een 300-tal modellen voor diverse sociaaleconomische sectoren die 5G, AI, IoT, cloud computing en Beidou met elkaar combineren bevestigde een Tencent-gids tijdens ons bedrijfsbezoek.

Talent

Het versnellen van de vorming van nieuwe hoogwaardige productiekrachten hangt ook af van de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen. In een programma voor het cultiveren van hooggekwalificeerd talent dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid en zes andere departementen staat dat China toptalenten zal cultiveren in sleutelsectoren zoals geavanceerde productie en moderne diensten. China zal ernaar streven om binnen ongeveer drie jaar meer dan 15.000 nieuwe toonaangevende talenten te cultiveren en de aangroei met ongeveer 5 miljoen hoogopgeleide talenten te stimuleren.

Bronnen: Peoples Daily, China Daily

Lees ook het artikel Lokale investeringsplannen haken in op strategische sectoren

Print Friendly, PDF & Email