‘China niet te houden in dynamiek groene technologie’

Inzake onderzoekdynamiek is China moeilijk bij te houden in groene technologie, zo vindt de Duitse denktank Bertelsmann-Stiftung. Momenteel staat de VS nog op de eerste plaats maar China kan het land hiervan verdringen zegt een recente studie van Bertelsmann.  

Machine haalt een accu uit elkaar in een fabriek te Weinan (Shaanxi) Foto China Daily Disclaimer

De studie van de Bertelsmann Stiftung onderzocht de patenten op het vlak van groene technologie in de verschillende landen.  De basis van de technologieanalyse is de beoordeling van octrooigegevens. Octrooien zijn een belangrijk bewijs van het succes van onderzoek en ontwikkeling en daarom een van de belangrijkste outputindicatoren voor innovatie. Op basis van de ontwikkeling van octrooien per jaar kan de sterkte van de octrooiportfolio’s van de geselecteerde landen of regio’s worden geanalyseerd en vergeleken en kan de technologische ontwikkeling worden geanalyseerd en vergeleken. 60 individuele groene technologieën werden geselecteerd en onderverdeeld in de  volgende tien thematische categorieën: nieuwe energie, energieopslag, waterstofeconomie, nieuwe mobiliteit, efficiënte mobiliteit, efficiënte productie, energie-efficiënte systemen, energie-efficiënte apparaten, technologieën voor aanpassing aan klimaatverandering en  duurzame verbruiksgoederen/recyclage

De VS staat nog op kop en scoort vooral qua efficiënte mobiliteit met technologie van energie-efficiënte vliegtuigturbines.  China, waar het aantal octrooien van wereldklasse tussen 2010 en 2022 is gestegen van iets meer dan 1.000 naar bijna 37.000 zou de VS binnenkort van deze toppositie verdringen. Het aandeel van de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie (EU) daalde tijdens deze periode. In termen van onderzoeksdynamiek kan geen enkel ander land China bijhouden. Dit blijkt uit het Chinese technologieprofiel, waaruit blijkt dat China sinds 2017 zijn wereldwijde aandeel in alle tien topcategorieën vergrootte..

China

Kaderleden van ‘Air Products’ op China International Import Expo Foto Xinhua Disclaimer

In de meeste categorieën staat China wereldwijd in de top drie maar het land is al nummer één in de categorie ‘Duurzame verbruiksgoederen/recycling’. Het heeft zijn wereldwijde aandeel in deze categorie de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld tot bijna 40 %. sinds 2006 ligt in China de focus op de introductie en verdere ontwikkeling van de kringloopeconomie en dit is een belangrijk onderdeel van het economisch overheidsbeleid als onderdeel van de vijfjarenplannen. Sindsdien is de implementatie van de kringloop economie bevorderd door middel van overheidsrichtlijnen en investeringen, met een focus op de zogenaamde 3R-strategieën (d.w.z. reduce, reuse, recycle). Dit heeft geleid tot een hogere productiviteit van hulpbronnen in China, d.w.z. een relatieve ontkoppeling van het verbruik van hulpbronnen en de groei van het bruto binnenlands product. De ontwikkeling van wereldwijde octrooien van wereldklasse laat zien dat er nu ook uitgebreide onderzoeksactiviteiten op het gebied van ‘duurzame verbruiksgoederen/recycling’ in China te vinden zijn.

Het grootste technologiegebied in China is ook ‘efficiënte productie’. Afgemeten aan de patenten van wereldklasse zijn de belangrijkste technologieën genetwerkte productie (smart factory), efficiënte industriële productie in de (petro)chemische en textielindustrie en digitale landbouw en precisielandbouw. ‘s Werelds grootste staatsolieraffinaderij-, gas- en petrochemisch conglomeraat China Petrochemical (ook bekend als de Sinopec ) heeft het grootste aantal patenten van wereldklasse in China op het gebied van ‘Efficiënte productie’ (vooral in de technologie van efficiënte industriële productie in de (petro)chemische en textielindustrie).

Werknemer aan productielijn bij Longi Green Energy Technology in Taizhou (Jiangsu) Foto China Daily Disclaimer

Op het gebied van ‘Nieuwe mobiliteit’ heeft China veel octrooien van wereldklasse, vooral in spoorwegtechnologieën. Deze technologieën omvatten spoorwegen, inclusief trams en andere  en andere spoorvoertuigen, waarbij alles wat tot het spoorvervoer kan worden gerekend is inbegrepen inclusief onderdelen, infrastructuur, spoor en treinbeheer. Veel daarvan behoren toe aan de staatsspoorwegfabrikant CRRC, de grootste fabrikant van spoorvoertuigen ter wereld.

Het onderzoek vindt dat drinkwaterzuivering en de recyclage van batterijen en brandstofcellen, cementrecyclage en de recyclage van plastic, glas, papier, elektronica en consumentenafval worden benadrukt als sterke punten van China, . De enige topcategorie waarin China’s aandeel in patenten van wereldklasse minder dan 10 % bedraagt, is ‘efficiënte mobiliteit’. Als het gaat om energie-efficiënte vliegtuigturbines, efficiënt auto-ontwerp en synthetische brandstoffen loopt China technologisch (nog steeds) achter op de leidende landen in de wereld. De studie schrijft dit toe aan het gegeven dat China snel is overgeschakeld op elektrische auto’s.

Bron: Xinhua

De Bertelsmann studie

Print Friendly, PDF & Email