Zesde Plenum CPC: 'als collectief' en 'gedisciplineerd' naar het congres

Het Zesde Plenum van de communistische partij is voorbij. De debatten tijdens die belangrijke bijeenkomst gingen over interne zaken: regels, mentaliteit, strijd tegen corruptie, de taken van de leden.

zesde plenumDe zesde plenaire vergadering van het 18e Centraal Comité van de CPC werd gehouden van 24 tot 27 oktober. Het officiële persbureau Xinhua brengt een speciaal verslag van de gebeurtenis. De voornaamste besluiten van de bijeenkomst staan hier op een rij.
De Communistische Partij van China zal in de tweede helft van 2017 haar 19e Partijcongres houden. De partij roept de leden uitdrukkelijk op de eenheid te bewaren en zich te scharen rond het Centraal Comité waar Xi Jinping de centrale rol heeft. De CPC verzekert dat ze haar organisaties en leden zal houden aan een strikte discipline. De organisatie heeft de afzetting bevestigd van vier voormalige hoge functionarissen. De partij zal corruptie bij verkiezingen en bevorderingen met harde hand aanpakken.

Core leader-vrees of koudwatervrees?

Xi Jinping krijgt de ‘centrale rol’, hij wordt ‘core leader’ genoemd. Media in het Westen en collega’s in Hongkong willen hierin een code zien. Zij menen, overigens zonder bewijs, dat Xi hiermee een vetorecht, meer macht heeft verworven. Zo zou hij de komende aflossing van de wacht in de partijtop sterk kunnen beïnvloeden. De westerse analisten leggen hun oor te luisteren bij de anticommunistische academicus Zhang Lifan. Hun interpretatie is gebaseerd op de gedachte dat vroegere sterke leiders de titel ‘core leader’ kregen. Hu Jintao, de onmiddellijke voorganger van Xi, zou officieel ‘alleen secretaris-generaal’ zijn genoemd. Praten de journalisten elkaar na met een voorspelling waarin ze vooral zelf geloven? De toekomst zal het uitwijzen.Zesde Plenum

Collectief op weg naar het 19e Partijcongres

In het officiële communiqué staat in elk geval: ‘het Centraal Comité beschouwt het collectieve leiderschap als het fundamentele principe van het democratisch centralisme in de organisatie. Het is een combinatie van collectieve leiding en individuele verantwoordelijkheid. Er mag onder geen beding en om geen enkele reden aan worden getornd. Ook de comités op andere niveaus moeten zich hieraan houden’.
Vanaf dit Zesde Plenum zal de partij haar 19e congres voorbereiden met studiesessies en debatten over organisatie, economie, maatschappij en ideologie. Zij zal haar werk verder doen en ‘de sociale harmonie en stabiliteit verzekeren’.

Discipline

Er zijn nieuwe, strikte regels aangenomen voor hoe leden moeten handelen binnen de organisatie. Ieder lid is ‘gelijk voor  de partijregels’ (die ‘strenger zijn dan de wet’). ‘Bedrog , overdrijvingen, alleen het goede nieuws melden en het slechte verzwijgen’ zijn uit den boze. Nieuws over leidende figuren ‘moet zuiver feitelijk’ zijn. De partij zal opschepperij en vlijerij uitbannen.
De aankoop of verkoop van officiële functies en het geknoei met verkiezingen zijn streng verboden.
Nooit mag een lid of kaderlid zelf vragen om een positie, eerbewijs of uitzonderingsbehandeling. Niemand mag door bemoeienis of ambtsmisdrijf de selectie of aanstelling van kaderleden aantasten.
De voormalige partijvoorzitter van Liaoning werd geschrapt vanwege verkiezingsfraude en overtreding van de soberheidsregels. De voormalige ondervoorzitter van de partij in Beijing had anderen materiële voordelen bezorgd en zich openbaar verzet tegen de partijlijn. Beiden hadden het onderzoek van de discipline-inspectie ernstig gehinderd. Twee hoge militairen werden uit het Centraal Comité verwijderd voor corruptie. Twee vervangende leden van het comité werden in hun plaats tot vast lid benoemd.

Tegen corruptie

Op de nationale televisie was er vooraf een achtdelige serie over de strijd tegen corruptie. Vroegere kaderleden die vastzitten maar nog niet veroordeeld zijn, hebben het verhaal van hun ernstige overtredingen en misdaden verteld. Ze drukten hun spijt uit over hoe ze zich hadden verrijkt en zich buitensporige luxe hadden veroorloofd ten koste van de publieke zaak en de gewone bevolking. Voor de inspecteurs van de disciplinecommissie was het een manier om te laten zien dat hun werk vruchten afwerpt. De programma’s en interviews dienden als waarschuwing.
‘Toezicht moet er zijn in alle partijgeledingen. De topfunctionarissen (van de partij) en topambtenaren (van de staat) horen in de eerste plaats onder toezicht te staan.
Zij moeten de statuten naleven, integer zijn en hun macht op een onpartijdige wijze uitoefenen. Dat is het waar de discipline-inspecteurs op letten. De organisatie van het toezicht valt onder de bevoegdheid  van de hoogste machtsorganen in de CPC. De partijorganisaties horen een democratische mentaliteit te creëren en ervoor te zorgen dat ieder lid wordt gehoord en binnen de partij vrij zijn mening kan geven’.

Taken

Zesde Plenum

CPC viert 95e verjaardag


De vergadering heeft richtlijnen uitgevaardigd voor de uitvoering van het 13e Vijfjarenplan (2016-2020). ‘Functionarissen zijn verplicht om het Vijfjarenplan en andere partijbesluiten effectief en loyaal in praktijk te brengen voeren. Het is nodig overheid en markt correct op elkaar af te stemmen. Lokale regeringen moeten voorrang geven aan de globale economische en sociale ontwikkeling. Ze horen er rekening mee te houden dat de planning eisen en beperkingen inhoudt’.
Een commentator bij Xinhua verwacht dat de CPC een nieuwe impuls krijgt van de voorgenomen gestrengheid. Dit kan resulteren in meer politiek succes en een snellere economische groei. Van dat laatste zou zelfs de wereldeconomie profijt hebben.
Xinhua, South China Morning Post, China Daily, Radio 1

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *