Indiase commentaar op dammen van Yarlung Zangbo

Het nieuwe Chinese vijfjarenplan voor waterkracht bekend krijgt veel commentaar  in India. Na een moratorium van twee jaar zijn drie nieuwe dammen goedgekeurd op de Yarlung Zangbo, de naam van de Brahmapoetra in Tibet.

Zangmu dam

Zangmu dam


Tot nog toe is er slechts één dam van 510 MW in opbouw op de stroom, in Zangmu; daarmee is in 2010 begonnen. Van de nieuwe dammen is de grootste in Dagu goed voor 640MW. De voorlopige haalbaarheidsstudie voor die dam is uitgevoerd en goedgekeurd in november. De dammen komen allen in dezelfde regio, twee stroomopwaarts en een kleinere stroomafwaarts van Zangmu. Op de bijrivieren van de Yarlung Zangbo zijn al een zestal kleinere dammen gebouwd.
Tijdens het vijfjarenplan zal men in heel China beginnen met de bouw van stuwdammen voor een totale capaciteit van 120.000 MW (120 GW).
Toen de stuwdam van Zangmu in India onrust verwerkte verklaarde de Chinese regering dat daar geen reden voor is. Deze en de andere stuwdammen dienen niet om water af te leiden of te gebruiken voor irrigatie. Ze zullen alleen de waterafvoer in de loop van het jaar regelmatiger maken in functie van de elektriciteitsproductie. De Indiase regering bevestigt die redenering. Toch maakt de ngo South Asia Network on Dams, Rivers and People de bedenking dat de stroompatronen in de loop van het jaar zullen veranderen, waardoor lokaal overstroming- of erosiegevaar kan ontstaan. Intussen bouwt India zelf dammen tot 2.000 MW op twee bijrivieren van de  Brahmapoetra in Arunachal Pradesh. Verder steekt ook het Tibetaanse monster van Loch Ness weer de kop op. Al jaren beweren Tibetaanse en Indische activisten dat China van plan is de Brahmapoetra nabij de Indiase grens af te dammen om het water af te leiden naar het Noorden van China. Maar er heeft hiervoor nooit een Chinees plan bestaan en ook deze keer is er in het vijfjarenplan geen sprake van. Experts wijzen erop dat een dergelijk plan technisch niet haalbaar is want men zou verschillende bergketens van 7.000 meter moeten overbruggen. (bron: The Hindu Online)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *