Tag: stuwdam

zie ook hydro-energie

Indiase commentaar op dammen van Yarlung Zangbo

Het nieuwe Chinese vijfjarenplan voor waterkracht bekend krijgt veel commentaar  in India. Na een moratorium van twee jaar zijn drie nieuwe dammen goedgekeurd op de Yarlung Zangbo, de naam van de Brahmapoetra in Tibet. Tot nog toe is er slechts één dam van 510 MW in opbouw op de stroom, in Zangmu; daarmee is in 2010 begonnen. Van de nieuwe dammen is de grootste in Dagu goed voor 640MW. De voorlopige haalbaarheidsstudie voor die dam…

Drieklovendam opnieuw in de kijker

In een aantal Westerse media wordt veel ophef gemaakt over de zogenaamde toegeving door de Chinese regering dat er ernstige problemen zijn met de Drieklovendam. Bij nader toezien heeft de Chinese regering echter alleen budgetten bekend gemaakt en een planning opgesteld om een aantal al erkende problemen op te lossen. In 2008 werd immers een evaluatierapport van de dam gevraagd en dat verscheen in januari 2011. Op deze site gingen we er uitgebreid op in.…

Stuwdammen planten zich voort

China heeft  acht dammen gebouwd op de bovenloop van de Lancang, beter gekend als Mekong. De dammen blijken nu wel onverwachte effecten te hebben. Oorspronkelijk was er ongerustheid over de gevolgen  van de stuwdammen op de midden- en benedenloop in Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Sommigen beweerden dat de overstromingen van 2008 en de droogte van 2010 ermee te maken hadden. Maar experten merken op dat dammen juist toelaten droogte en overstroming te beperken.…

Stuwdammen: pro of contra?

Het nieuwe vijfjarenplan voorziet een grote uitbreiding van waterkracht, stuwdammen dus. Het besluit lokt wel controverse uit. Stuwdammen leveren goedkope, schone en zekere electriciteit. Waterkracht vervangt electriciteit uit sterk vervuilende steenkool die in gevaarlijke mijnen gewonnen wordt. Maar stuwdammen hebben een grote impact op het milieu en vereisen de verhuizing van vele mensen. Een dilemma waar China reeds decennia mee worstelt en dat met de voortschrijdende ontwikkeling steeds prangender wordt. Onder het vorige vijfjarenplan werd…

Drieklovendam slaagt in examen

  Op 26 oktober bereikte het waterpeil inhet stuwmeer van de Drie Engten dam , of Nieuw China dam zijn hoogste stand, 175 m. Het project is eindelijk af, of toch bijna: alleen de bouw van de geplande scheepslift is uitgesteld, alle boten moeten verder door het sluizencomplex. Het idee voor een dam werd voor het eerst gelanceerd in 1918 door Dr. Sun Yat-sen maar de beslissing tot bouwen kwam er pas in 1992. In…

Waterkracht voor Tibet

Tibet is begonnen met de bouw van de eerste  stuwdam op de Brahmapoetra. Op 12 november werd de rivier afgedamd, zodat de bouwwerken voor de elektrische centrale van Zangmu kunnen beginnen. Zangmu ligt in de prefectuur Lhoka (Shannan in het Chinees), ongeveer 325 km ten oosten van Lhasa. De totale investering voor de dam zal bijna 8 miljard yuan bedragen en er komen zes generatoren van 85 Megawatt elk. Daarmee kan jaarlijks 2,5 miljard Kilowattuur geproduceerd…

Drieklovendam (eindelijk) op volle kracht

Deze week steeg het water in het stuwmeer van de Drieklovendam voor het eerst tot zijn maximale hoogte van 175 meter en konden de turbines voor het eerst op volle kracht draaien. De dam is officieel af sinds twee jaar, maar in de herfst van 2008 en 2009 bleef het waterpeil in het bekken enkele meters onder het maximum: men kon niet genoeg water opsparen door de droogte stroomafwaarts en nog enkele technische problemen. De…