Gezondheidszorg financieren om armoede tegen te gaan

De gezondheidszorg is een gebied waarin de overheid in China momenteel extra investeert. De democratisering van de zorg is een belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding.

gezondheidszorg

Vicepremier Liu Yandong op bezoek in arrondissementsziekenhuis


Sinds 2009 heeft China 5,64 biljoen yuan in de gezondheidszorg geïnvesteerd om het systeem te verbeteren en te democratiseren. Dat is omgerekend 760,6 miljard euro. Voor dit jaar bedraagt het budget 1,24 biljoen yuan (een biljoen is een miljoen tot de tweede macht). De Nationale Commissie voor Gezondheid en Gezinsplanning heeft dat deze week bekend gemaakt.

Miljoenen voor medische zorg

De hoogste gezondheidsautoriteit van China heeft er ook op gewezen dat de overheidsfinanciering in de medische zorg jaarlijks gemiddeld met meer dan 20 % is toegenomen in de afgelopen zeven jaar. De hervorming van de gezondheidszorg die met het geld van de staat wordt ondersteund moet uiteindelijk een alomvattend systeem voor ziekteverzekering creëren. Het is de bedoeling alle burgers gelijke toegang te geven tot elementaire openbare gezondheidsdiensten. Het budget wordt ook gebruikt voor de hervorming en verbetering van de openbare ziekenhuizen vanaf het districtsniveau. Elk arrondissement krijgt jaarlijks van de nationale regering drie miljoen yuan (meer dan 400.000 euro) om dat voor elkaar te krijgen (een arrondissement of county in de Volksrepubliek is een aanduiding voor het derde niveau in de bestuurlijke onderverdeling, na de provincie en de prefectuur). Elke stad ontvangt voor hetzelfde doel de ronde som van 20 miljoen yuan van Beijing, dat is 2,7 miljoen euro.

Gezondheidszorg en armoede

De Nationale Commissie voor Gezondheid en Gezinsplanning en een Speciale Regeringscommissie voor Armoedebestrijding en Ontwikkeling hebben laten uitrekenen wat dokters- en ziekenhuisrekeningen betekenen voor de arme gezinnen. Uit dat onderzoek is gebleken dat 12,56 miljoen huishoudens in 2013 onder de armoedegrens zijn gekomen omdat hun rekeningen op dat terrein onbetaalbaar waren. Medische kosten zorgen in 42,4 % van alle gevallen dat gezinnen in de armoede verzeild raken. Daarom zal China een speciale inspanning leveren om de financiële lasten van behandeling, verpleging en verzorging te verlichten voor de minder welgestelden. Hierop wordt gefocust in het kader van een hoofddoelstelling van het 13e Vijfjarenplan.
China Daily, Wikipedia, Xinhua, http://en.nhfpc.gov.cn/
Zie ook ‘Een toegankelijke en efficiënte gezondheidszorg in 2020’, een ChinaSquare artikel van november 2015.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar