Armoedebestrijding voedt groene ontwikkeling in China

In het kader van de armoedebestrijding heeft China al enige jaren geleden een aantal rijkere regio’s aan een armere gekoppeld. In het begin ging het om hulp van de rijkere partner aan de armere, maar in het kader van de vergroening van de economie wordt het nu steeds vaker een bilaterale betrekking.

Een krachtcentrale in Binnen Mongolië; foto China Daily (disclaimer)

Beijing –> Binnen Mongolië/Hebei

Samenwerking tussen gepaarde oostelijke en westelijke regio’s – waarin welvarende regio’s hulp bieden aan onderontwikkelde gebieden is een effectieve aanpak gebleken die China heeft geholpen in zijn strijd tegen extreme armoede. In die campagne is Beijing b.v. gekoppeld aan de autonome regio Binnen-Mongolië en de provincie Hebei. Beijing heeft in 2016-17 meer dan RMB 2 miljard aan fondsen verstrekt om de twee regio’s op provinciaal niveau te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van armoedebestrijding.

Binnen Mongolië/Hebei -> Beijing

Momenteel wordt echter steun geboden door de armere regio’s, die dunbevolkt maar rijk aan hernieuwbare bronnen zijn, aan de dichtbevolkte energiehongerige rijke regio’s. De Olympische Winterspelen van 2022 waren een eerste evenement geheel ondersteund door hernieuwbare energie. De prestatie werd mogelijk gemaakt door een flexibel gelijkstroomnet dat Beijing verbond met een demonstratiezone voor hernieuwbare energie in de stad Zhangjiakou in Hebei, rijk aan wind- en zonne-energiebronnen. Vorig jaar is de hoofdstad ook een samenwerking begonnen voor de ontwikkeling van groene elektriciteit met Binnen-Mongolië. in Togtoh aldaar is de bouw van een nieuwe energieontwikkelingsbasis met Beijing als een van de klanten, opgestart. De beide regio’s hebben meer van dergelijke plannen voor de nabije toekomst.

Shandong en Gansu

De provincies Shandong in Oost-China en Gansu in Noordwest-China – waarvan de gepaarde hulp bij armoedebestrijding al aanzienlijke resultaten heeft opgeleverd – zullen ook de handen ineen slaan in de campagne voor koolstofneutraliteit. De beide provincies werken samen bij de ontwikkeling van pompcentrales. Pompopslagcentrales pompen water naar reservoirs op hogere locaties met gebruik van overtollige groene stroom tijdens daluren en genereren vervolgens elektriciteit door het water naar beneden de laten stromen. Die stroom kan de pieken en dalen in de wind- en zonne-energie, die al in Gansu opgewekt worden, afvlakken. Een deel van die elektriciteit wordt aan Shandong geleverd. Ook deze partners hebben grootse plannen om deze samenwerking verder uit te breiden.

Bron: China Daily HK editie.

 

Print Friendly, PDF & Email