Afronding Volkscongres: benoemingen en optimisme

De algemene nationale vergadering van het parlement van China, is geëindigd met benoemingen van de belangrijkste functionarissen van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De nieuwe premier gaf de pers zijn realistisch-optimistische visie op de komende regeringsperiode.

Volkscongres
Aftredend vicepresident Wang Qishan feliciteert Xi (foto Xinhua/Li Xueren) (disclaimer)

President en vicepresident

Op vrijdag 10 maart 2023 is Xi Jinping door het Volkscongres voor een derde termijn verkozen als president van China, nadat hij afgelopen oktober was herkozen tot algemeen secretaris van de Communistische Partij. Xi kreeg het vertrouwen van alle 2.952 afgevaardigden op het Nationaal Volkscongres. Zij herkozen Xi ook tot voorzitter van de Centrale Militaire Commissie (CMC) van Volksrepubliek China. Han Zheng werd verkozen tot vicepresident en volgt Wang Qishan op.

Premier

Op zaterdag 11 maart werd Li Qiang benoemd tot premier van China, op voordracht van president Xi Jinping. Zo werd Li Qiang de opvolger van Li Keqiang. De afgevaardigden brachten vervolgens hun stem uit om te beslissen dat de genomineerde kandidaten vicevoorzitters en leden van de CMC worden. Ze verkozen ook de directeur van de Nationale Commissie van Toezicht en de president van het Opperste Volksgerechtshof en van het Hoogste Volksparket. Tijdens dezelfde vergadering werden in totaal 159 mensen gekozen tot leden van het 14e Permanent Comité van het Nationaal Volkscongres, het parlement . De nieuw benoemde premier heeft publiekelijk trouw gezworen aan de grondwet, net als de andere nieuwe leiders en wetgevers.

Regering en justitie

Op zondag 12 maart tenslotte benoemde de vergadering op voordracht van premier Li Qiang de nieuwe Staatsraad, het Chinese kabinet. De namen van vier vicepremiers, staatsraadsleden, ministers, gouverneur van de centrale bank, auditeur-generaal en secretaris-generaal van de Staatsraad werden bekendgemaakt. Het officiële persbureau Xinhua publiceerde de namenlijst van de belangrijkste leden van de Staatsraad, met een overzicht van de departementen en de minister aan het hoofd ervan. Vanwege de grote samenhang met de top van de CPC geeft ook het volgende stuk de nodige personele informatie: Nieuwe en bekende gezichten bij de topbenoemingen. De benoemingen waren de laatste besluiten van het 14e Nationale Volkscongres (NPC), de nationale wetgevende macht van het land.

Volkscongres
foto Xinhua/Li Xin (disclaimer)

Persconferentie premier

Op maandag 13 maart werd de algemene vergadering van het Chinese parlement besloten met een plenaire zitting. Daar voerde president Xi Jinping het woord. Li Qiang, nieuwe premier, hield na het Volkscongres een persconferentie. Li zei dat het uiteindelijke doel van het werk van de partij en de regering is om het welzijn van de mensen te verbeteren, en beloofde inspanningen aan verschillende sectoren om het levensonderhoud van de mensen te verbeteren, van werkgelegenheid tot plattelandsontwikkeling.

Rijstkommen en ondernemers

Het land zal zijn graanproductiecapaciteit verder vergroten door zich te concentreren op bouwland en zaden, zei Li, die van oordeel is dat de voedselzekerheid van China ‘over het algemeen goed is gegarandeerd’. ‘De regering zal ervoor zorgen dat de rijstkommen van 1,4 miljard Chinezen altijd stevig in eigen handen blijven’.

Li herhaalde de toezeggingen die de afgelopen jaren zijn gedaan om de ontwikkeling van de particuliere sector te ondersteunen. Hij gaf de verzekering dat China ‘ondernemingen van alle soorten eigendom gelijk zou behandelen’ en ‘de ontwikkeling en groei van particuliere ondernemingen zou ondersteunen’. ‘Onze leidende kaderleden en ambtenaren op alle niveaus moeten oprecht de particuliere ondernemingen in het hart dragen en ten dienste staan’, aldus de premier.

Volkscongres
Li Qiang (foto Xinhua/Chen Jianli) (disclaimer)

Ook Xi Jinping heeft zich in die zin uitgelaten toen hij vorige week bij de Raadgevende Conferentie deelnam aan een werkgroep met de vertegenwoordigers van de niet-communistische partij China National Democratic Construction Association en de economische belangengroep All-China Federation of Industry and Commerce , de Chinese Kamer van Koophandel. Li betrok bij zijn visie op de hereniging met Taiwan en de verdere integratie met het al aan China weergegeven Hongkong en Macau ook uitnodigingen aan ondernemers in die Chinese gebieden om te investeren en zich in te zetten voor de hoogwaardige ontwikkeling van het hele land.

Groei en werk

Li Qiang benadrukte dat zijn regering de economische groei zal stimuleren en van het creëren van banen een prioriteit wil maken. Die twee beleidslijnen zijn volgens hem met elkaar verweven. Hij zei dat er in elk van de komende jaren zo’n 15 miljoen mensen op de arbeidsmarkt zouden bijkomen, dat China ‘meer dan genoeg arbeidskrachten’ zou hebben. Li sprak van een ‘talentdividend’ in China doordat beter opgeleide jonge mensen zich bij de beroepsbevolking voegen. Meer dan 240 miljoen mensen hebben hoger onderwijs gevolgd in China, en het gemiddelde aantal jaar dat nieuwe werknemers genieten is toegenomen tot 14 jaar. Dat er in China onder de werknemers zoveel goed opgeleide jongeren zijn en dat China beschikt over sterke instellingen zijn volgens hem ‘nog steeds de grote krachten’ van het land.

Volkscongres
China mikt op een openstelling van hoger kwaliteit (video Xinhua) disclaimer

Realistisch optimisme

De nieuwe premier vertrouwt erop dat de Chinese economie zal blijven floreren, ook al blijven de binnenlandse en geopolitieke uitdagingen groot. China blijft immers een favoriete bestemming voor wereldwijde investeringen: buitenlandse directe investeringen in het Chinese vasteland bereikten in 2022 een recordhoogte van meer dan 189 miljard dollar. Wat de betrekkingen tussen de VS en China aangaat is de premier ervan overtuigd dat ‘ontkoppeling’ geen kans maakt omdat de twee landen kunnen en moeten samenwerken en op die manier veel zullen bereiken.

Stabiliteit en hoogwaardigheid

Het zal echter ‘geen gemakkelijke taak zijn en dubbele inspanningen vereisen’ om de economische groeidoelstelling van ongeveer 5 procent in 2023 te halen, ‘vertrekkende van onze al hoge economische output en vanwege de nieuwe uitdagingen’. Verder luidt de boodschap: stabiliteit nastreven. Wat betreft, zullen we ‘de nadruk leggen op het waarborgen van stabiele groei, werkgelegenheid en prijzen. De sleutel tot de vooruitgang ligt verder in een hoogwaardige ontwikkeling’, zei Li.

Bronnen: gov.cn (website van de regering), Xinhua, Morning Star, Financiële Begrippenlijst Online, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email