Artificiële intelligentie is hot

Naar aanleiding van de bijeenkomst te Shanghai van de World Artificial Intelligence Conference bespreken we enkele rapporten over artificiële intelligentie en de plaats die China in de ontwikkeling van AI inneemt. Daarbij gaat vooral de aandacht naar de impact op de werkgelegenheid

In een welkomstbrief die op de conferentie over Artificiële intelligentie werd voorgelezen verklaarde de Chinese president Xi Jinping dat China de ontwikkeling er van wil promoten, de veiligheid handhaven en de resultaten delen met andere landen. In de brief die voorgelezen werd door de Shanghai partijsecretaris Li Qiang zei Xi dat de nieuwe generatie van AI wereldwijd bloeit en bijgevolg samenwerking en gemeenschappelijke discussies tussen de naties vereist om nieuwe AI zaken aan te pakken als wet, veiligheid, zekerheid, werkgelegenheid, ethiek en bestuur. Volgens Xi zal de ontwikkeling en toepassing van AI het niveau van de socio-economische ontwikkeling verbeteren evenals de openbare diensten en het stedelijk bestuur.

Vicepremier Liu He beloofde aanvullend een gunstiger klimaat voor de privésector en voor de KMO’s/MKBs die een belangrijk deel uitmaken in de sector. China staat volgens CBInsights in voor 48% van de startersfinanciering op dat vlak. Alibaba voorzitter Ma verwacht dat slimme technologieën zullen gaan doordringen tot alle facetten van de samenleving. Volgens Kai-Fu Lee van Sinovation die zopas een boek over het onderwerp publiceerde, zal vooral de snelle toename van de gegevens hierbij fungeren als ‘brandstof’. Op dat vlak heeft China een voordeel. Volgens de organisator trok de driedaagse 170.000 bezoekers en 40.000 gasten uit 40 landen.

Businessmodel

Op de conferentie werd samenwerking aangekondigd tussen de universiteit Tsinghua en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Volgens Bloomberg liet de conferentie een zachtere aanpak gericht op samenwerking zien dan het oorspronkelijk AI-regeringsplan dat afgunst opwekte bij de Amerikaanse president Trump. Op de conferentie kondigden Microsoft en Amazon Web Services nieuwe labs in China aan en ook Google gaf een presentatie over de AI activiteiten in het land. Hoewel uitgenodigd, bleef Google CEO Sundar Pichai opvallend afwezig.
Volgens een gemeenschappelijke studie van het genoemde Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de Boston Consulting Group (BCG) investeren Chinese AI pioniers meer agressief en benadrukken meer de omvorming van het businessmodel dan hun internationale collega’s. Ze ondervroegen tijdens hun onderzoek 3000 deelnemers in 126 landen en 300 toplui uit China. In hun rapport Artificial Intelligence in Business Gets Real zegt het rapport dat de snelle opgang van China heeft gewerkt als een wake-up call voor naties, nijverheden en toplui wereldwijd.

De Chinese topbedrijven centraliseren bijna dubbel zo sterk hun gegevens in vergelijking met Europa of de VS. Het land heeft vier van zijn top techbedrijven Baidu, Alibaba Group, Tencent en iFlyTek aangeduid als nationale kampioenen om de ontwikkeling te leiden in zelfsturende wagens, slimme steden, medische diagnose en stemherkenning. 28% van de antwoorden stellen dat AI al leidde tot veranderingen in het businessmodel. Meer dan twee derden van de Chinese AI pioniers geloven dat de ontwikkeling van AI zal leiden tot een vermindering van hun arbeidskrachten. Dat cijfer bedraagt maar 32% in Europa en 50% in de VS.

Banen

Betalen met gezichtsherkenning

Over dit werkgelegenheidsaspect hebben China Development Research Foundation (CDRF) en Sequoia China samen het rapport ‘Human Capital Investment in the AI Era: Future Challenges and Coping Strategies in the Chinese Job Market’ uitgebracht. Global Times dat het rapport kon inkijken, vermeldt dat automatisering tegen 2030 één vijfde van de Chinese maakwerk banen zal vervangen. Dit betekent dat 100 miljoen personen zouden moeten veranderen van werk. Uit het rapport blijkt eveneens dat van de 400 meest voorkomende beroepen 70% de invloed er van zullen ondervinden.

In de online kleinhandel zouden 96.000 banen worden vervangen terwijl in de financiële sector 23% van de banen geheel of gedeeltelijk door AI zou worden ingevuld. De financiële sector zou in 2027 9,93 miljoen banen over houden maar 22% van de banen in banken, 25% in de verzekeringen en 16% in de kapitaalmarkt zouden wegens het repetitief karakter vervangen worden door AI, aldus nog het rapport. Een rapport van het World Economic Forum verwacht dat meer AI en robotisering tientallen miljoenen banen kan scheppen de volgende jaren; Dit rapport heeft het over 75 miljoen banen die door AI zullen verdwijnen, maar wel 133 miljoen banen die zullen bij geschapen.

Robotten in het maakwerk

Insiders verwachten geen grootschalige werkloosheid in China, maar de werkers zullen zich in de toekomst zich moeten bekwamen in digitale technieken zoals programmeren of project management of wel qua vaardigheden in leiderschap en creativiteit, aldus nog het CDRF-rapport.

Bijgevolg zal China meer middelen moeten vrijmaken voor het opleiden van talent en ook voor een betere rechtvaardigheid van het onderwijs tussen steden en het platteland. Dit is ook de boodschap voor opkomende landen, aldus consultancy PWC. PricewaterhouseCoopers verwacht dat AI tegen 2030 mondiaal 15,5 miljard bijkomend opbrengt waarvan 7 miljard $ in China en 3,7 miljard $ in Noord-Amerika. Vorig jaar realiseerde China al 48% van de financiering in de starters en de VS 38%.  Aan de opkomende landen wordt geadviseerd mensvriendelijke diensten uit te bouwen en sectoren als toerisme, callcenters en ouderenzorg die de derdewereldlanden landen complementair maken aan de rijke landen. In China heeft het ministerie van Onderwijs in april alvast een programma aangenomen om het onderwijs van AI te promoten aan universiteiten.

Operatie met robot

Op de conferentie heeft China Money Network na analyse van duizend bedrijven de top 50 AI-ondernemingen in China voorgesteld. 14 van de 50 zijn éénhoorns die samen 40 miljard $ waard zijn. 27 van de 50 worden ofwel gesteund door Baidu, Alibaba, Tencent of door de regering. De 50 zijn financieel meer rijp dan hun buitenlandse collega’s. China telt nu 1040 AI-bedrijven en staat hiermee tweede na de VS met 2039 AI-firma’s. Volgens de conferentie overvleugelde China de VS wel qua aantal patenten.

Praktijk

Tencent stichter Pony Ma

Op de conferentie kon het ook niet bij theorie alleen blijven. De stad Shanghai zal AI-fondsen met 100 miljard yuan in kas opzetten en 22 maatregelen uitvaardigen om de sector te steunen. De metropool plant 60 AI-toepassingen en 100 AI-demonstratie projecten. Vanuit de privésector heeft Tencent een open AI-platform gelanceerd waar individuele ontwikkelaars en bedrijven vrijelijk uit kunnen putten. Ondernemingen uit verschillende sectoren zullen zo kunnen profiteren van de knowhow die Tencent heeft opgebouwd in spraakherkenning en machine learning technologie en dit via 100 systeem interfaces op Tencent Cloud, aldus algemeen manager Hou Xiaonan. .

Alibaba stichter Jack Ma

We eindigen met de woorden van Alibaba voorzitter Jack Ma die uiteraard niet kon nalaten zijn visie over AI bekend te maken. Volgens hem is het een uitgemaakte zaak dat de nieuwe geavanceerde technologieën zoals internet of things, chips, artificiële intelligentie, big data en cloud computing een even grote invloed op de samenleving zullen uitoefenen als de stoommachine had op het manuele werk na de industriële revolutie. Volgens hem is de vraag voor de komende 15 jaar hoe het nieuwe maakwerk deze mogelijkheden zal aanwenden want de scheidingslijnen tussen de verschillende sectoren zullen almaar vager worden en de tech- en dienstensector meer en meer onderling verbonden. Volgens Ma moet meer aandacht gaan naar de gevaren en de mogelijkheden van het nieuwe maakwerk dan te blijven doorbomen of AI minder of meer banen met zich mee brengt.

Global Times, China Daily, Bloomberg, SCMP, technode, China Money Network

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *