Vaticaan tekent overeenkomst over benoeming bisschoppen

Ondersecretaris bij de Heilige Stoel Antoine Camilleri en de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Wang Chao hebben zaterdag in Beijing een akkoord ondertekend over de benoeming van bisschoppen. Dit is altijd een delicaat probleem gebleken in de betrekkingen tussen het Vaticaan en China. De kandidaten worden lokaal gekozen, maar de paus heeft het laatste woord.

In China leven naar schatting twaalf miljoen katholieken maar deze zijn verdeeld in twee kerkgemeenschappen: er zijn de patriottische katholieken die die subsidie ontvangen van de staat en er is nog de ondergrondse kerk die de paus trouw is. Naar verluidt telde de patriottische katholieke kerk eind vorig jaar 65 bisschoppen en de ondergrondse kerk 36.
Al lang probeert het Vaticaan met China tot betere betrekkingen te komen, maar steeds bleef de twistappel wie de bisschoppen mocht benoemen. Hierover is nu een voorlopige doorbraak gekomen. De Heilige Stoel vindt die overeenkomst hoewel niet ideaal, toch de enig mogelijke weg om de dialoog aan te gaan met de opkomende wereldmacht. Het ondertekende document handelt enkel over de benoeming van de bisschoppen.

Procedure

De kandidaten zullen via democratische verkiezingen worden aangeduid o diocees niveau. De resultaten hiervan worden door de Chinese autoriteiten overgebracht aan de Heilige Stoel. Deze start met een eigen onderzoek over de kandidaten waarna de paus de kandidatuur ofwel aanvaardt ofwel zijn veto gebruikt. In het geval van aanvaarding loopt de procedure door. In geval van pauselijk veto hervatten de twee zijden de dialoog en legt Beijing uiteindelijk een andere naam voor. De paus heeft het laatste woord in de benoemingen.
In ruil voor de aanvaarding van het nieuwe systeem toont de paus zich inschikkelijk in verband met de erkenning van 7 ‘onwettelijke’ bisschoppen die benoemd werden zonder pauselijk fiat. Twee ervan leven samen met een vrouw. Twee weken terug heeft Beijing het Vaticaan verwittigd dat het voorstander was van de overeenkomst die dus nu ondertekend werd.

Reacties

De Chinese katholieken geloven dat het om een tussen akkoord gat dat twee jaar geldig is. Kardinaal emeritus Joseph Zen Ze-kiun uit Hongkong vindt de overeenkomst ‘een samenzwering die tragische gevolgen dreigt te hebben’. Hij vermoedt dat dit slechts de opstap is naar diplomatieke erkenning. Binnen China wordt gezegd dat de overeenkomst tegenstrijdig is met artikel 36 van de grondwet dat bepaalt dat bij religieuze zaken geen buitenlandse inmenging toegestaan is.
Verder zijn er zijn nog heel wat kwesties die door de overeenkomst niet geregeld werden. Zoals de toestand van de ondergrondse bisschoppen en hun kerkgemeenschappen, de status van de Chinese bisschoppenconferentie (die Rome niet erkent), het aantal diocesen in China en de mogelijkheid van de Chinese bisschoppen om naar Vaticaanstad te reizen. De volgende stap in de regularisatie van de betrekkingen houdt normaal in dat de ondergrondse bisschoppen zouden kunnen toetreden tot de ‘Chinese Catholic Patriotic Association’ waardoor ze erkend en niet meer vervolgd zouden worden.

Bron: SCMP, DS, Reuters, ucanews.com

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Vaticaan tekent overeenkomst over benoeming bisschoppen

  1. ? Hij vermoedt dat dit slechts de opstap is naar diplomatieke erkenning. Binnen China wordt gezegd dat de overeenkomst tegenstrijdig is met artikel 36 van de grondwet dat bepaalt dat bij religieuze zaken geen buitenlandse inmenging toegestaan is.? China erkend the Churchill of England niet, omdat de hoofd van de kerk ook de hoofd van het land is (Queen Elizabeth 2). Dus de paus die dezelfde status heeft als Queen Elizabeth 2 zou waarschijnlijk ook niet erkend worden. Zelf als het kan moet de paus Taiwan eerst laten vallen door het 1 China beleid. De kerk kies de kardinaal waar het party het recht om veto uit te roepen. Nu heb de paus ook de macht op veto. Dus wat de probleem hier.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *