Nur Bekri uit Xinjiang voorwerp van disciplinair onderzoek

De hoogste toezichthouders van de partij en de overheid laten weten dat er een onderzoek is ingesteld tegen Nur Bekri, een bekend politicus uit Xinjiang.

Deze topfunctionaris is ondervoorzitter van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervormingen, het belangrijkste planbureau in China.

Oeigoer

Sinds 2015 stond hij aan het hoofd van de Nationale Energiedienst. Nur Bekri, soms als Nuer Bekri vermeld, behoort tot de etnische minderheid van de Oeigoeren. Van 2008 tot en met 2014 was hij voorzitter van de regionale regering van Xinjiang, de Autonome Regio voor Oeigoeren. De South China Morning Post merkt op dat hij zijn zetel in het Centraal Comité verloor na het laatste partijcongres en dat dit vragen opriep. Het blad voegt hier nog aan toe dat tijdens de recente anti-corruptie campagne in de regio Bekri’s stafchef Alimjan Mehmet Emin afgezet werd en Li Jianxin, de onderdirecteur van het bureau voor bodemrijkdommen.

Onder verdenking

Bekri wordt nu verdacht van ernstige overtredingen van de partijdiscipline en van de wet. Dat is op 21 september, bekendgemaakt door Centrale Commissie voor Discipline Inspectie (CCDI) en de Nationale Commissie van Toezicht. Die instellingen zijn vooral bevoegd voor de strijd tegen corruptie. De CCDI controleert of partijleden zich aan de regels houden. De Nationale Commissie van Toezicht doet hetzelfde voor ambtenaren. Nur Bekri is zowel kaderlid van de CPC als topman van de overheid.

Steenkoolbeleid

De Financial Times noemt hem een van de ontwerpers van het steenkoolbeleid. Hij was voorstander van het begunstigen van steenkool uit Xinjiang. In die provincie zit 40% van de Chinese steenkool in de grond. Tijdens zijn voorzitterschap van de regionale regering van Xinjiang is er in die provincie aan grootschalige mijnbouw gedaan. De steenkool diende ter plaatse voor energievoorziening, omdat het transport naar de kustprovincies te duur zou uitvallen.

Nur Bekri is in het openbaar altijd een onwankelbaar verdediger geweest van het officiële beleid in Xinjiang. Vorige week werd door westerse bronnen beweerd dat er in Xinjiang honderdduizenden Oeigoeren gedetineerd zijn.

Goed rapport

Volgens een recent rapport van ratingbureau Moody’s kende Xinjiang vorig jaar een grote stijging met 20 % van investeringen in vaste activa. Van alle regio’s in China waren er maar twee die op dit punt Xinjiang overtroffen. Van de 31 Chinese provincies waren er maar 10 waar de investeringen in 2017 versnelden. Xinjiang was er daar een van. De Oeigoerenregio was verder één van de vijf provincies met een stabiele groei van het bbp, met 7,6 %. De afgelopen drie jaar gingen de overheidsuitgaven er sneller omhoog dan de inkomsten van de overheid (respectievelijk met samengestelde percentages van 11,8 % en 4,6%). De overheid besteedt vooral geld aan landbouw, onderwijs, sociale zekerheid en werkgelegenheid, en aan openbare veiligheid.

 

China Daily, Financial Times, China Vitae, Wikipedia, Beijing Review, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *