Auteur: externe bijdrage

Samenwerken voor verandering tijdens de COP21 in Parijs

De ambassadeur van de Chinese Missie bij de Europese Unie, mevrouw Yan Yanyi, heeft op 26 november een opiniestuk in het Engels gepubliceerd in de EUObserver over de klimaattop in Parijs. De tekst is ook verschenen op de website van de Chinese Missie. Het is een tekst die niet, zoals de meeste westerse berichten, over China gaat, maar officiële standpunten van China zelf weergeeft.

Zijden draad, China en Nederland 1600-2000

Bij uitgeverij Vantilt verscheen deze week een nieuw deel in de landenreeks van het Rijksmuseum, getiteld Zijden draad, China en Nederland 1600-2000. Het boek vertelt de gezamenlijke geschiedenis van China en Nederland vanaf 1600 aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum.

Xi Jinping veegt voor eigen deur en China wijst de wereld de weg?

Stijn Sintubin* en Ng Sauw Tjhoi* behandelen recente evoluties in China. Dat doen ze in het septembernummer van De Gids op Maatschappelijk Gebied en in de MO*paper Zijn de opkomende landen nu gevestigde machten? ChinaSquare neemt het stuk over met instemming van de auteurs en van De Gids. Het is een commentaar, een artikel dat de opinie van de auteurs weergeeft.

Xi Jinping lezen (blog 5)

Dit is het sluitstuk in een reeks over het boek The Governance of China van Xi Jinping. ‘Ik had goede redenen om dat boek eens echt en grondig te lezen’, liet socioloog Huibert de Man weten op de website china2025.nl We lazen over zijn voornemen en wat hij na lectuur te melden had.