Auteur: externe bijdrage

Spoordiplomatie in Balkan

Complementair aan het artikel over de Chinese EU-investeringen uit de Financial Times, brengen we een samenvatting van een artikel uit China Brief, een blad van de Jamestown Foundation, dat inzicht biedt in de Chinese plannen om aan spoorwegdiplomatie te doen. De spoorlijnen zijn bedoeld om de Chinese goederen rechtstreeks vanuit Piraeus te versturen naar de Europese binnenmarkt en zo de omweg via noordwest Europa te vermijden. In november 2013 tekenden China, Servië en Hongarije een…

Ontwikkelingszones na 30 jaar aan herbeoordeling toe

Na 30 jaar bestaan van de Chinese ontwikkelingszones, wil buurland India wat graag deze zones ook in Gujarat uitbouwen. In China worden ze eveneens  globaal als positief beoordeeld, maar ook hier slaat het technologisch en ecologisch kwalitatief verbeteren toe. “Minder, maar beter” wordt de richting voor de toekomst. Shenzhen staat symbool voor het ontwikkelingsmodel van wat in de tachtiger jaren “speciale zones” heette. De voormalige vissersstad zonder verkeerslicht ontwikkelde zich tot een megapolis die in…

China profiteert van lagere graanprijzen

De Chinezen weten handig gebruik te maken van de lagere prijzen voor maïs en tarwe. Over de eerste zeven maanden nam de import dan ook flink toe. Zorgen om de eigen teelt maken ze zich niet. Het is eerder een kans om de watervoorraden te sparen en akkers de kans te geven om zich te herstellen.

Kan Beijing het Gaza-conflict ontmijnen?

Al weken slagen de Verenigde Staten er niet in om Israël en Hamas op de weg naar vrede in Gaza te begeleiden. Nu plots biedt China een leidende hand uit de politieke impasse. China vindt een luisterend oor aan beide zijden van het conflict en staat te trappelen om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Toont Beijing de uitweg?

Goodwill tussen Europa en China, te beginnen bij de media?

Met de opkomst van China als economische supermacht is de internationale belangstelling voor het land sterk gegroeid. Toch gaapt er nog steeds een kloof tussen de bevolking van China en die van Europa. Het project Europe-China Media Exchange (ECME) wil inspelen op de behoefte aan goodwill en begrip tussen de volkeren. Een opiniestuk geschreven door Carl-Johan Carlstedt van het Institute for Strategic Dialogue over een uitwisselingsprogramma voor Europese en Chinese journalisten. Met de opkomst van…

Niet zo zen?

Naar aanleiding van de bezoeken die de dalai lama deze week aan Europa (o.a. Nederland) brengt, kregen we een opiniestuk van Frederik Geirnaert. Opiniestukken geven niet noodzakelijk de mening weer van Chinasquare.be. Dit soort artikelen moet wel voldoen aan de minimumeisen die Chinasquare.be aan bijdragen stelt. Zie over. Niet zo zen?  Opiniestuk van Frederik Geirnaert (sinoloog van opleiding die gedurende 8 jaar in China woonde, o.a. medewerker van de website tibetdoc.eu.) De dalai lama is…