Auteur: externe bijdrage

Goodwill tussen Europa en China, te beginnen bij de media?

Met de opkomst van China als economische supermacht is de internationale belangstelling voor het land sterk gegroeid. Toch gaapt er nog steeds een kloof tussen de bevolking van China en die van Europa. Het project Europe-China Media Exchange (ECME) wil inspelen op de behoefte aan goodwill en begrip tussen de volkeren. Een opiniestuk geschreven door Carl-Johan Carlstedt van het Institute for Strategic Dialogue over een uitwisselingsprogramma voor Europese en Chinese journalisten. Met de opkomst van…

Niet zo zen?

Naar aanleiding van de bezoeken die de dalai lama deze week aan Europa (o.a. Nederland) brengt, kregen we een opiniestuk van Frederik Geirnaert. Opiniestukken geven niet noodzakelijk de mening weer van Chinasquare.be. Dit soort artikelen moet wel voldoen aan de minimumeisen die Chinasquare.be aan bijdragen stelt. Zie over. Niet zo zen?  Opiniestuk van Frederik Geirnaert (sinoloog van opleiding die gedurende 8 jaar in China woonde, o.a. medewerker van de website tibetdoc.eu.) De dalai lama is…

Belgische vakbond en veelvormige ACFTU willen intenser samenwerken

Een Belgische vakbond heeft zijn kennis van het werk door de Chinese collega’s verfijnd. Leidende figuren en deskundigen van het ACV*, het Belgische Algemeen Christelijk Vakverbond, waren op bezoek bij de Chinese vakbond, de All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)**. De ACV-ers hebben verslag uitgebracht van hun ervaringen en gesprekken. Ze deden dat op websites van de organisatie en ze hielden een Chinablog bij op DeWereldMorgen.be (uitgebreide bronvermelding onderaan). ChinaSquare mocht de passages over de…

China waarheen?

China waarheen? Dat vraag Jo Cottenier zich af. Hij schrijft: “China wil een ‘beslissende’ rol toekennen aan de markt in plaats van een ‘basisrol’, zo besliste de partijtop een week terug. Men zou hieruit kunnen afleiden dat er niet veel verandert, maar dat is een zware vergissing.” Dit is een Opiniestuk . Het geeft niet noodzakelijk de mening weer van Chinasquare.be. Dit soort artikelen moet wel voldoen aan de minimumeisen die Chinasquare.be aan bijdragen stelt.…

China staat voor belangrijke economische hervormingen

Analyse en opinie Marc Vandepitte Het afgelopen weekend zat de Chinese leiding samen voor het derde Plenum. De verwachtingen waar hoog gespannen. Maar wat is er uit de bus gekomen? Zal China nog meer marktelementen invoeren? Wordt de scheiding tussen stedeling en plattelandsbewoner afgeschaft? … Tekst en uitleg door Marc Vandepitte Dit is een Opiniestuk . Het geeft niet noodzakelijk de mening weer van Chinasquare.be. Dit soort artikelen moet wel voldoen aan de minimumeisen die…

De Vlasroute(2)

Een twintigtal Vlamingen reed per jeep de Vlasroute, de zijderoute in omgekeerde richting van Vlaanderen naar hartje China: 18.000km en 88 dagen in 2 expedities. Reisverhalen en beschouwingen vindt U op www.vlasroute.be. Prof. dr. Marc Buelens van de Vlerick Business School schreef over de tocht door het Westelijk deel van China twee columns ‘China Lessons’  voor Trends. Met toestemming van de auteur nemen we hier het tweede deel over. Het eerste deel verscheen  op deze…

De Vlasroute

Een twintigtal Vlamingen reed per 4×4 de Vlasroute,  de zijderoute in omgekeerde richting van Vlaanderen naar hartje China: 18.000km en 88 dagen in 2 expedities. Reisverhalen en beschouwingen vindt U op www.vlasroute.be . Professor doctor Marc Buelens van de Vlerick Business School schreef over de tocht door het Westelijk deel van China twee columns ‘China Lessons’  voor Trends. Met toestemming van de auteur nemen we hier het eerste deel over. Dit is een Opiniestuk .…