Auteur: externe bijdrage

Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (1)

Jenny Clegg, een gezaghebbende Britse academica, analyseert de hervormingen in China sinds 2012. Zij wil klaarheid scheppen over de context en de richting van het ontwikkelde beleid. Daar is behoefte aan: in progressieve kringen lopen de meningen sterk uiteen over het karakter van de Chinese maatschappij, van ‘neoliberaal kapitalisme met autoritaire trekken’ tot ‘de enige vorm van socialisme die tot nu toe werkt’. China’s socialist market reforms: moving to a new model van Jenny Clegg…

Is the East still Red? Boekbespreking

Is the East still Red? Socialism and the Market in China. Boekbespreking door Rob Groenhuijzen Het boek van Gary Blank, uitgegeven bij Zero books in 2015 heeft als ondertitel: Socialism and the Market in China. Gary Blank stelt dat China zich beweegt naar het kapitalisme, maar dat de overgang nog niet is afgerond en dat boeren, arbeiders en delen van de communistische partij die ontwikkeling proberen tegen te houden. Blank maakt zijn stelling duidelijk door…

Statuut van markteconomie is geen voorwerp van bilaterale onderhandeling

Naar aanleiding van recente manifestaties rond Chinees staal publiceerde Mevrouw Yang Yanyi, de Chinese ambassadeur bij de Europese Unie een opiniestuk in China Daily. Om in het debat ook de Chinese stem te laten horen hebben we het voor ChinaSquare vertaald. Zoals steeds zijn opinies voor rekening van de auteur en is de redactie van ChinaSquare het niet noodzakelijk eens met alle standpunten.

De Chinese beurskrach: context en perspectief

Gisteren werd de beurs in China opnieuw door een mini-crisis getroffen.Daarom publiceren we hier een analyse van wat er aan de hand is. Dit artikel verscheen eerder in Marxistische Studies. Dit is een externe opinie.. Overname betekent niet noodzakelijk dat de redactie van ChinaSquare.be het met alle stellingen in het artikel eens is.

Na Parijs zet China zijn beste beentje voor

In het Nederlandse opinietijdschrift HP/De Tijd verscheen na COP21 in Parijs een interessant commentaarstuk over de rol van China in het tegengaan van klimaatverandering. Het land zou ‘het beste jongetje van de klas’ zijn als het gaat om het behalen van groene doelen.

Samenwerken voor verandering tijdens de COP21 in Parijs

De ambassadeur van de Chinese Missie bij de Europese Unie, mevrouw Yan Yanyi, heeft op 26 november een opiniestuk in het Engels gepubliceerd in de EUObserver over de klimaattop in Parijs. De tekst is ook verschenen op de website van de Chinese Missie. Het is een tekst die niet, zoals de meeste westerse berichten, over China gaat, maar officiële standpunten van China zelf weergeeft.