Chinese investeringen zijn kansen voor België

Chinese investeringen zijn niet alleen een bedreiging. Vaak brengen ze nieuwe kansen en extra kapitaal aan. Bovendien openen ze de poort naar China.

Dat schreef Sven Agten in een opiniestuk voor de Belgische zakenkrant De Tijd op 3 augustus. De auteur geeft per definitie zijn persoonlijke opinie, niet noodzakelijk die van de redactie. Hij gaf ons toestemming om het stuk over te nemen.
‘Staat jullie bedrijf in Duitsland te koop? Zijn er interessante technologieën in België?’ Het zijn vragen die ik regelmatig vanuit Chinese investeringskringen te horen krijg. Het geeft aan hoezeer de Chinese vraag naar Europese investeringsopportuniteiten de jongste jaren is gegroeid.

Gevaar + Kansen

Nu het Chinese Fosun volgens geruchten aast op een grotere participatie in Ageas en de Duitse regering voor het eerst om strategische redenen een Chinese investering in een machinefabriek tegengehouden heeft, is het belangrijk de motor van de Chinese investeringen te begrijpen. En net zoals het Chinese woord voor crisis, dat uit twee tekens bestaat – opportuniteit en gevaar – en aangeeft dat een crisis niet alleen een gevaar is maar ook kansen biedt, kan hetzelfde gezegd worden over de Chinese investeringen in Europa.

Cijfers

Laten we eerst naar de cijfers kijken. Sinds 2008 investeerden Chinese bedrijven voor bijna 220 miljard euro in Europa. Met 40 miljard euro was 2016 het absolute topjaar. Overigens is dat nog altijd minder dan wat Amerikaanse of Zwitserse bedrijven in datzelfde jaar in Europa investeerden. China is een grote investeerder, maar zeker niet de grootste.

Volgens cijfers van Flanders Investment & Trade werd in 2017 bijna 2,1 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd. Chinese bedrijven tekenden voor 6,5 procent van dat bedrag, goed voor een vijfde plaats. Over een Chinese dominantie van onze economie moeten we ons niet meteen zorgen maken.

Drijfveren

Chinese investeringen in Europa worden vooral gedaan voor de Chinese markt. Nu de Chinese economie steeds meer evolueert naar een economie waar innovatie en kwaliteit belangrijker worden, zijn nieuwe technologieën nodig die die omschakeling kunnen ondersteunen. Veel investeringen gebeuren in Europese technologieën of bekende merken waarmee Chinese bedrijven hun marktpositie in China kunnen verbeteren. De overname van Volvo door Geely is zo’n voorbeeld, waarbij technologie optreedt als katalysator voor innovatie.

Eandis & Co

Europa maakt zich wel zorgen over een tweede categorie van investeringen. Het gaat om Chinese investeringen – vaak door staatsbedrijven met weinig transparante structuren – in kritische infrastructuur. In België was er de afgeblokte instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in Eandis. Dat is tot op heden de enige Chinese investering die in België tegengehouden werd. Vooral die minder marktgedreven en meer strategische investeringen die behoren tot het agressieve Chinese Made in 2025-beleid, bedoeld om bepaalde industriële sectoren te upgraden, worden in het Westen kritisch bekeken.

investeringenDaarnaast is er nog een derde categorie van investeringen: overnames van Europese bedrijven om toegang te krijgen tot de Europese markt. Nu Chinese bedrijven echte multinationals worden, is het belangrijk om zich globaal meer te verankeren.

Kansen

Chinese investeringen in Europa zijn zeker niet allemaal gevaarlijk en bieden ook grote kansen. Niet alleen behouden ze de werkgelegenheid, ze creëren ook jobs. Chinese investeerders herstructureren bedrijven zelden. Ze veranderen weinig aan de bestaande structuur. Dat is bij overnames door Amerikaanse bedrijven wel eens anders. Chinese overnemers weten dat ze inzake modern management nog iets van westerse bedrijven kunnen leren. Pragmatisch als ze zijn, laten ze hun aankoop gewoon voortwerken.

Biotech

Daarnaast brengen Chinese investeringen extra kapitaal binnen. In bepaalde sectoren zoals biotech, die erg kapitaalintensief zijn, is Chinees kapitaal welkom. Nu China met een enorme vergrijzing begint te kampen, zijn Chinese investeerders massaal op zoek naar opportuniteiten op de Belgische markt van de biotech en de life sciences. Een Chinese participatie opent ook veel meer de poorten naar de Chinese markt, waar het hebben van een lokale partner vaak veel vlugger succes oplevert. Wegens al die redenen heeft Europa in zekere zin nood aan Chinese investeringen.

Het nieuwe China

Die investeringen zijn ook perfect verklaarbaar vanuit Chinees standpunt. Want als het er op aankomt, doen ze hetzelfde als elk ander groot bedrijf: investeren in interessante bedrijven om hun marktpositie (lokaal en globaal) te verbeteren. Het is gewoon een onderdeel van het nieuwe China en de bijbehorende internationalisering.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *